Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hannah 3.10 år. Gartneriet barnehage – knutepunktfunksjon for ASK Veilede barnehager Tilby hospitering Tilby barnehageplasser til barn med behov for ASK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hannah 3.10 år. Gartneriet barnehage – knutepunktfunksjon for ASK Veilede barnehager Tilby hospitering Tilby barnehageplasser til barn med behov for ASK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hannah 3.10 år

2 Gartneriet barnehage – knutepunktfunksjon for ASK Veilede barnehager Tilby hospitering Tilby barnehageplasser til barn med behov for ASK Nettverk for ansatte som jobber med ASK i barnehagealder Foreldreveiledning i samarbeid med nærbarnehage som en del av spesialpedagogisk hjelp

3 ASK – sosialspektervansker Alternativ kommunikasjon: kommunikasjonsformer som helt erstatter talen Supplerende kommunikasjon : kommunikasjonsformer som kan støtte eksisterende tale som er utydelig eller svak Kjennetegn for barn med sosialspektervansker: Manglende utvikling av sosiale ferdigheter Manglende utvikling innenfor kommunikasjon Alle barn med sosialspektervansker har behov for opplæring i kommunikasjon på en eller annen måte

4 Familiebakgrunn Arv og miljø Beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer Tidlig innsats -hvilken betydning ? -Intensiv opplæring bør starte så tidlig som mulig (Green, Brennan & Fein, 2002; National Research Council, 2001)

5 Hva så vi i barnehagen Lite interesse for omgivelsene sine Selvstendig Ikke interessert i andre barn Vandret mye rundt Lekte ikke slik som andre barn Lite eller ingen øyekontakt Deler ikke gleder Krevde ingenting Svarte hverken navnet sitt eller annen tiltale Manglende språkutvikling Vanskelige måltider

6 Prosessen fra å oppdage til å handle Synsing blant personalet Vente å se (vi vil at alt skal være greit) «Er det kun påvirkning fra omgivelser» Vil det gå over? Observasjoner og kartlegging: sosiogram, ASQ og ASQ:SE, rødeflagg og Reynell språktest Delte tanker med foreldrene Filmet og diskuterte internt

7 Kartlegging – aktivitetsskjema 20 min x 2 i 5 dager -2.1 år Type aktivitet Tid hun brukte på aktiviteten Alenelek (snurreleker, dukke, togbane, biler) 23 minutter Passiv (går alene rundt eller sitter alene uten å søke kontakt med andre) 2 t og 37 minutter Voksenkontakt 16 minutter

8 Det ble ingen skåre på denne testen og i forhold til alder ligger det langt unna det en forventer både når det gjelder språkforståelse og talespråk. Det ble ikke tolket til vietnamesisk som er det språket de snakker hjemme. Det er svært usikkert om det hadde hatt noen betydning i og med at foreldrene beskriver henne som et barn med noen lyder og at de er usikker på hva hun forstår. Reynell språktest – 2.4 år

9 Tiltak før spesialpedagogisk hjelp (støtte i det almennpedagogiske) Nær og involverende voksen(primærkontakt) Modellæring, tydelig voksne forbilder Ledes inn i strukturerte oppgaver Struktur i dagen ved bruk av ASK Venter og forventer initiativ Gir rask respons på Hannahs initiativ Klart, enkelt språk Søkte hjelp utenfra

10 Utredning og diagnose Utredet i regi Trondsletten 2.8 år gammel Det ble observert tydelige samspillsvansker, og store vansker med språkforståelse og talespråk Kognitivt ligger Hanna i lavre del av normalområdet Styrke på finmotorikk Diagnose : Barneautisme

11 Dette jobber vi med - spes.ped tiltak k ommunikasjon - samspill - sosiale ferdigheter Imitasjon; lyder og bevegelse Felles fokus; ta imot instruks Matching; bilde – objekt, bilde – bilde Sortering; kategorier som mat, leker, kjøretøy ADL-trening; måltid, do-trening, vaske hender Registrere nye ferdigheter Generalisering (kunne bruke en innlært ferdighet på flere arenaer) Veiledning

12 Hannas ukeplan STRUKTUR OG RAMMER Tid/DagMandag Åse MarieTirsdag Åse MarieOnsdag Geir KennethTorsdag Åse MarieFredag Geir Kenneth 08 – 10 Frokost. Samlingsstund 09- 0930. 09.30 - Treningsøkt Frokost. Samlingsstund 09-0930. 09.30 - Treningsøkt Frokost. Samlingsstund 09-0930. 09.30 - Treningsøkt Frokost. Samlingsstund 09-0930. 09.30 - Treningsøkt Frokost. Samlingsstund 09-0930. 09.30 - Treningsøkt 10 – 11 Utetid Innetid Bordaktiviteter/ treningsøkt Turdag Innetid Bordaktiviteter/ treningsøkt Utetid 11 – 12 11.30 Lunsj Svømming11.30 Lunsj 12 – 13 Sover 1t SvømmingSover 1t 13 – 14 TreningsøktUtetidTreningsøktSvømming/SoverTreningsøkt 14 - 15 14.30 Frukt 15 – 16 Bordaktiviter/treningsø kt Utetid Bordaktiviteter/trenings økt Utetid Bordaktiviteter/trenings økt (Sang og sprell) 16 – 16.30

13 Hannahs styrker Selvstendig – kan MYE selv Har lært seg enkelte tegn for å kommunisere Musikk – dans er lystbetont (glad i å se seg i speil) Motorikk Matching – tar ting fort Imitasjon God tilknytning til nærpersonene sine og skiller mellom voksne

14 Dette er vanskelig Sosialt samspill – ingen interesse for andre barn Melder ikke egne behov Søker ikke trøst Impulsstyrt - går fra aktivitet til aktivitet Generalisering (kan en ting i barnehagen, men ikke hjemme) Språk Finne gode forsterkere (motivatorer) for bruk i innlæring av nye ferdigheter Måltid

15 Veien videre Klare mål: Responderer på navnet sitt Jobbe selvstendig med oppgaver; med oppgaveperm Flere muligheter for kommunikasjon (tale, tegn, bilder) Lære seg flere og nye aktiviteter som kan brukes sammen med andre Herme/imitere lyder og bevegelse Gjennomføre instrukser fra voksen Viktig med tverrfaglighet Samarbeid med øvrige instanser Koble på skole tidlig


Laste ned ppt "Hannah 3.10 år. Gartneriet barnehage – knutepunktfunksjon for ASK Veilede barnehager Tilby hospitering Tilby barnehageplasser til barn med behov for ASK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google