Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 1 – det tidlige ordforrådet og den primitive grammatikken Velkommen! Ett skritt foran 2 Kursmøte 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 1 – det tidlige ordforrådet og den primitive grammatikken Velkommen! Ett skritt foran 2 Kursmøte 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 1 – det tidlige ordforrådet og den primitive grammatikken Velkommen! Ett skritt foran 2 Kursmøte 1

2 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 2 Kursets mål skape utviklende tegnmiljø i hverdagen for barn på-vei-mot den primitive grammatikken å

3 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 3 Kursets delmål: INNSIKT språket hos barn på-vei-mot det tidligste nivået i grammatisk utvikling om

4 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 4 Kursets delmål: INNSIKT Tegn som støtte i kommunikasjon Tegn som pedagogisk verktøy om

5 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 5 Kursets delmål: FERDIGHETER kommunisere med tegn; tegn og avlesing Ca 1000 nye begreper fraser & korte setninger i å

6 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 6 Lommetegn Ordboken, Aschehoug www.tks2.no www.2-tusen.no www.minetegn.no Kursmateriell

7 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 7 møte refleksjonavlesingPPsceneøvelse INNLEDNING 2 Hjemmeoppgave Ordforråd Ord, fraserSang, reglebok 3 ” F(x) ”” 4 ” Uttrykk for handling ”” 5 ” Uttrykk for plassering ”” 6 ” Uttrykk for tillstand ”” 7 ” 3 ordsetning ”” 8 AVSLUTNING Kursopplegg

8 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 8 Refleksjon en kort stund til individuell refleksjon om egen bruk av tegn

9 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 9 Øvelse i å avlese materiell som har vært trent på hjemme siden forrige kursmøte Avlesing

10 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 10 Hvert kursmøte har et språklig tema Noen PP bilder og diskusjon Mål ; å fokusere på en spesiell del i språkutviklingen. PP: dagens språklige tema

11 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 11 Kartlegging av hvilke ord, fraser og setninger man vanligvis bruker i vanlige situasjoner Scene

12 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 12 Øvelse av ”scenens” ord, fraser og setninger og regler, sanger og bøker Øvelse

13 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 13 Beslutning om hva som skal øves på hjemme til neste kursmøte Hjemmeoppgave

14 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 14 Om metoden ASK Om tegn

15 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 15 Tale og tegn - språklige redskaper Mindre deler bygger opp et ord Ord med tegn •Plassering •Bevegelse •Håndform •En / to hender Talte ord •Vokaler •Konsontanter •Betoning •Intonasjon

16 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 16 Ulike kanaler TALE Taleorganet Øret •Alt flyter i en jevn strøm – ingen grenser •Informasjon sendes med lydbølger TEGN Hendene Øyet •Det finnes grenser mellom ordene •Tidsmessig og rommessig utbredelse •Mer konkret – man kan se, ta på, og kjenne…

17 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 17 Tegn demper tempoet •Den uvante gjør tegn sakte •Da blir også talen langsom •Bra for den som lytter langsomt bra ved kommunikasjon og innlæring

18 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 18 Vi kan gjette hva tegnene betyr Tegnene i det tidlige ordforrådet er ofte konkrete = avbildende = lette å gjette hva de betyr enn tilsvarende talte ord bra ved kommunikasjon og innlæring

19 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 19 Figur - bakgrunn bra ved kommunikasjon og innlæring

20 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 20 Samme informasjon i flere kanaler Bra for å øke forståelsen og forståeligheten Overflodsinformasjon Bra ved kommunikasjon og innlæring

21 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 21 Gjøre sammen Med tegn kan vi hjelpe barnet å erfare og huske bevegelsen i ordet i sin egen kropp bra ved innlæring

22 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 22 Metoden Tegn til tale Tegn som alternativ og supplerende kommunikasjon til talen Vi tegnsetter nøkkelord i setningene og bruker talespråkets grammatikk. Man snakker og gjør tegn samtidig.

23 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 23 Metoden Tegn til tale støtte i kommunikasjon & pedagogisk verktøy ved innlæring brukes i Ett skritt foran 2 som

24 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 24 Hva kreves det for å lykkes? •Utviklende tegnmiljøer •Mange samtalepartnere •Bevissthet - innsikt •Positive holdninger Hvordan skal man skape et utviklende tegnmiljø?

25 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 25 Glem prestisje Det er ikke spørsmål om prestasjon men kommunikasjon Hva kreves for at det skal bli bra for den voksne?

26 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 26 Tegn Hva kreves for inkludering? Inkluderende eller ekskluderende?

27 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 27 Ett skritt foran Metoden

28 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 28 Metoden ett skritt foran Språkutvikling = en prosess der man overskrider grenser

29 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 29 Språkutvikling – en sosial aktivitet Utvikling drives av bruk og passe store utfordringer Hverdagen – en øvelsesarena

30 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 30 Den voksne som filter Hjelper barnet å forstå og å bli forstått Tydeliggjør, legger til rette, tolker informasjon mellom barnet og omverdenen

31 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 31 Den voksne som ledsager Metoder: veiledning tilskuerrollen å gjør noe sammen forbereder selvstendig handling

32 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 32 Den voksne som energigiver For å styrke barnets motivasjon til å lære mer hjelp til å lære seg selv Oppmuntre, støtte & møte barnet med respekt

33 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 33 Voksne øver seg i å Legg vekt på betydning mer enn uttrykksform gi tilbakemelding ”som om” for å skape meningsfull kontekst Samtale med barnet

34 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 34 Voksne øver seg i å forkunnskaper delaktighet evne til å vise delaktigheten respekt ”gå til barnet”

35 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 35 Voksne øver seg i å bli Kommunisere med barnet på et språklig nivå rett over barnets egen for å vise hvor barnet er på vei Bevisste om & kompetente til å

36 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 36 Et stort diskusjonsemne Forståelse – kunnskap om Egen produksjon – uttale Hvordan skal man unngå å undervurdere barnet? Hvordan finner vi ut hva barnet kan selv?

37 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 37 Metoden Ett skritt foran Redsel, tafatthet - Glede, stolthet Opplevd inkompetanse - Kompetanse Tegn nå og da - Tegn i alle situasjoner Å ta ansvar for sin egen tegnbruk En personlig reise for den voksne

38 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 38 Om barnet

39 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 39 Ønsket om delaktighet Hvordan skal alle viktige voksne bli tegnbrukere? Begge vil ha samspill & forstå hverandre

40 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 40 Barnet som forsker Barnet skaper sin egen mening Hvordan skal vi møte barnet i denne sammenhengen ? Barnet prøver og tester ut betydning og uttale

41 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 41 Barn er sosiale Språket = et sosialt lim som åpner eller stenger dører Hvordan skal vi unngå at tegn blir ekskluderende Sosiale situasjoner bygges opp gjennom kommunikasjon

42 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 42 Barnet har en hensikt Hvordan skal vi sørge for at barnet blir forstått? barnet vil noe med sin kommunikasjon

43 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 43 Barnet som problemløser Unngå riktig – feil Hvordan skal vi avdramatisere tegnbruken for begge parter? Søker sine egne løsninger på problemer – også de kommunikative

44 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 44 Barnet lærer seg selv Hvordan skal voksne forstå betydningen av å være modell i hverdagen? Hvordan kan vi støtte barnet i å ”holde igang” sin egen utvikling? Vi andre kan legge tilrette & være modeller

45 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 45 Hvordan lærer barnet? Samme ord, samme fraser, samme setninger brukes alltid i en bestemt situasjon Hvordan øker vi forståelsen for ritualenes kraft? Ritualer

46 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 46 Hvordan lærer barnet? Barnet deltar ikke i samtalen og den voksne tilpasser seg ikke til barnet Hvordan skal vi øke forståelsen for at voksne skal bruke tegn til hverandre også? som tilskuer

47 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 47 Hvordan lærer barnet? Voksne bruker tegn som barnet er-på-vei til å lære seg Andre barn bruker tegn og skaper et tegnmiljø Hvordan skal vi øke forståelsen for at også andre barn skal bruke tegn ? Gjennom andre som er modeller

48 Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 48 Barnet er din samtalepartner •La barnet begynne •Gi barnet tid til å svare •Gjett/overtolk det barnet uttrykker Hvordan skal vi øke bevisstheten om dette? VENT – gi tid


Laste ned ppt "Ett skritt foran 2 © Irène Johansson 1 – det tidlige ordforrådet og den primitive grammatikken Velkommen! Ett skritt foran 2 Kursmøte 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google