Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvardagslivsaktiviteter Estetiske aktiviteter Forming tilpasset et framtidig dagsenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvardagslivsaktiviteter Estetiske aktiviteter Forming tilpasset et framtidig dagsenter."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kvardagslivsaktiviteter

3

4 Estetiske aktiviteter Forming tilpasset et framtidig dagsenter

5 Musikk *Hele gruppen*Enetrening *Konserter

6 Prosjekt til fordypning Male fuglekasser for Nesttun Dagsenter Vi innreder vårt eget sanserom Hjelpemiddelsentralen Vi samler matavfall på skolen Vi samler papirboss på skolen

7 Utdrag fra rammeplan for programområde Kvardagslivstrening Formålet med opplæringen er at hver elev ut i fra sin forutsetning og erfaring skal få anledning til å oppdage og utforske omgivelsene. Opplæringen skal også ha som hensikt å styrke selvfølelsen til elevene og gi dem økt tiltro til egne evner. Videre skal opplæringen søke mot å utvikle selvtillitten, personligheten og følelseslivet til elevene og skape gode forutsetninger for å utvikle forståelse for og evne til å kommunisere med omgivelsene. Hensikten er således å gi elevene en allsidig utvikling som ett godt grunnlag for ett meningsfullt og mest mulig selvstendig voksenliv - Fra nå: Skift lysbilde ved museklikk-

8 Norsk. Bruk av pictogram, boardmaker-symboler, ”skrive med bilder”-program, trykkeplate, snakkemaskin, rolltalk, lese-tv,PSAS-utspørring, munnmotorisk trening og individuelt tilpasset tegn til tale.Diverse læreprogram på data, dagplaner, oppskrifter og arbeidslister med foto +symbol. Sang, samtale og annen mer tradisjonell norskopplæring. Hverdaglivsaktiviteter. Hygiene, botrening inkl. ”smørelunsj” og skolekjøkken, handletrening,diverse ADL-ferdigheter, sosiale ferdigheter og annet spesielt tilpasset den enkelte elev. Vi har til nå jobbet med sorteringsarbeid etter TEACCH-metoden,pakkearbeid,maling av fuglekasser for annet dagsenter, kompost- innsamling for hele skolen. Papir-innsamling fra arbeidsrom og kontorer og diverse formingsaktiviteter tilpasset dagsenter. Vi har til nå vært innom følgende treningsopplegg : Fellesfag Programfag Prosjekt til fordypning - Skift lysbilde med museklikk-

9 Natur-og samfunnsorientering. Bli kjent med nærmiljøet rundt skolen. Ta opp spesielle ting for samtale. Abonnerer på avisen ”Klar tale”.Morgensamling med samtaler ut i fra kontaktbøkene. Jobbe med sortering av avfall. Studere livet i fuglekassene våre. Kommunikasjon og sosialt samspill Vi deltar på de fleste av skolens felles arrangementer.Vi bruker kantinen to dager i uken. Vi bidrar på skolekonserter med musikalske innslag.Vi holder konserter. Vi har hatt ungdommer utplassert i klassen vår.Vi viser medelever hva vi jobber med gjennom plakater og en framtidig kunstutstilling. Ellers er kommunikasjonsformene vi bruker beskrevet under norsk-faget. Kroppsøving. Hopsa -drakt, trening på matte i klasserom og gymsal, daglig munnmotorisk trening,turer i nærmiljøet,gange i walker, kjøre permobil, bruke akka- plate, bading i oppvarmet basseng noen ganger i året. Estetiske aktiviteter Eksperimentere med farger og ulike materiale,lyd,rytme og musikk. Lyttetrening, trening i bruk av rytmeinstrument, bruk av sanserom. -skift lysbilde med museklikk-

10 Velkommen som elev hos oss ! Tlf.kontoret : 55511400. Direkte til klasserommet: 55511460 Ansatte i gruppen : Kontaktlærer : 17-21 t Faglærere: 4 t kroppsøving. 2t musikk 3t skolekjøkken Faste assistenter : 3 TIV : Tilsyn i videregående skole. Eleven søker kommunen om dette. Skolen kan tilby lokaler, men kan ikke garantere at man har personale. Skolen har altså ikke et offisielt TIV-tilbud.


Laste ned ppt "Kvardagslivsaktiviteter Estetiske aktiviteter Forming tilpasset et framtidig dagsenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google