Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bellonas Energiforum 19.juni 2009 ENOVAs program for biogass Seniorrådgiver Jens Musum Enova SF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bellonas Energiforum 19.juni 2009 ENOVAs program for biogass Seniorrådgiver Jens Musum Enova SF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bellonas Energiforum 19.juni 2009 ENOVAs program for biogass Seniorrådgiver Jens Musum Enova SF

2 Eies av Olje- og energidepartementet Forvalter Energifondet ca 1.660 mill kr pr år fra 2010 + tiltakspakke mm Mål 18 TWh spart og produsert ny fornybar energi innen utgangen av 2011 Økes til 40 TWh innen 2020 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger

3 Enovas mål og virkemidler ESA (EFTAs overvåkingsorgan) kontrollerer om offentlig støtte er lovlig. Energifondet er notifisert av ESA. Enovas hovedvirkemiddel er investeringsstøtte. Godkjent med grunnlag i unntaksbestemmelsene i forbud mot offentlig støtte. Ett virkemiddel – ett mål –Enovas resultater måles bare i kWh. Prioritering etter maksimalt energiutbytte og potensiell markedsendring

4 Enovas støtteordninger Varmeprogrammene (Fjernvarme, lokale energisentraler, bioenergi) åpner også for støtte til biogass Noen få anlegg er tildelt støtte, men i konkurranse med store fjernvarmeanlegg er biogassanleggene sjelden konkurransedyktige. Et eget opplegg for biogass er nå vedtatt. Første søknadsfrist 30.juni 2009.

5 Teoretisk potensial for biogassproduksjon i Norge I tillegg: potensial fra skogsressurser ~ 20 TWh (beregnet i studien Fra biomasse til biodrivstoff – et veikart til Norges fremtidige løsninger, 2007)

6 Tematisk satsing – produksjon av biogass Tidsbegrenset ordning, 2009-2011 Støtte bare til produksjonsleddet. Industriell skala, minimum 1 mill kWh pr år Investeringsstøtte, inntil 30 % av investeringsbeløpet og 8% avkastning De beste prosjektene prioriteres (konkurranse) Dokumentert bruk av gass / energi Gass kan leveres til varmeproduksjon, elproduksjon, innblanding i naturgass eller for oppgradering til drivstoff. Se www.enova.nowww.enova.no

7 Produksjon og utnyttelse av biogass Stor miljøgevinst men svakt energiutbytte Energifondet kan neppe utløse store volumer uten at andre virkemidler kommer i tillegg. Biogass bør fortrinnsvis brukes til direkte varmeproduksjon eller til innblanding i naturgass

8 Biogass – barrierer og muligheter Kunnskap og kompetanse Utfordrende logistikk Økende etterspørsel etter ”grønn” energi Samspill mellom naturgass og biogass Kilde: Gøteborg Energi, 2007

9 Biogass – andre virkemidler, rammevilkår og muligheter Innovasjon Norges bioenergiprogram Elproduksjon: Fritak for forbruksavgift for mikrokraft (<100 kVA) og for energigjenvinningsanlegg. Avsetningsmulighetene for biogass kan bli bedre ved at det bygges ut fjernvarme og infrastruktur for naturgass Grønne sertifikater Driftsstøtte (elstøtteordning) Feed-in Drivstoff til transportsektoren – med høyere betalingsvilje og stort potensiale. Ny teknologi, for eksempel LMG, nedkjølt flytende metan.

10 Takk for oppmerksomheten! www.enova.no www.enova.no


Laste ned ppt "Bellonas Energiforum 19.juni 2009 ENOVAs program for biogass Seniorrådgiver Jens Musum Enova SF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google