Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnskolebibliotek i Nordland ABM-statistikk 2002-2004 –bokstamme –tilvekst av bøker –utlån –bemanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnskolebibliotek i Nordland ABM-statistikk 2002-2004 –bokstamme –tilvekst av bøker –utlån –bemanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnskolebibliotek i Nordland ABM-statistikk 2002-2004 –bokstamme –tilvekst av bøker –utlån –bemanning

2 ”Nasjonal standard” Noen skoler/fylker har utarbeidet standarder Handlingsplan - Skolebibliotek i Karmøy –basisressurs for alle skoler lik 6 timer Forslag til nasjonal standard for skolebibliotek i grunnskolen –Bibliotekaksjonen/Biblioteksentralen/skolebibliotekets interesseorganisasjoner (2003) –bygger på UNESCOs skolebibliotekmanifest –på tidligere veiledninger, utredninger og handlingsplaner omkring skolebibliotek i Norge

3 Krav til innhold, bemanning og areal: Skolebibliotekaren skal disponere et budsjett som tilsvarer innkjøp av minimum en ny bok pr. elev pr. år. Et skolebibliotek skal ha en grunnstamme på minimum 2500 bøker. Antall bøker bør tilsvare 10 til 15 bøker pr. elev. Skolebiblioteket må inneholde faglitteratur til bruk i opplæringen samt skjønnlitteratur som inngang både til fag- og fritidslesing. Elever må delta i beslutninger om hva skolebiblioteket skal inneholde. Skolebiblioteket må bemannes med en grunnressurs på 7 klokketimer pr. uke. Tilleggsbemanningen bør tilsvare 1 undervisningstime pr. uke pr. klasse. Skolebiblioteket må plasseres sentralt i skolen. Anbefalt areal for skolebiblioteket er fra 120 m2 (for skoler med 7 klasser) til 210 m2 (for skoler med 21 klasser). Det må være datamaskiner i eller i tilknytning til skolebiblioteket. Skolebiblioteket må utstyres slik at elevgrupper og klasser kan arbeide i lokalene. Det må også være møblert for stille lesing. Skolebibliotekaren må ha egen kontoravdeling.

4 Skolebibliotekets egenart SkolebibliotekAspektFolkebibliotek Elever og lærereMålgruppeKommunes innbyggere Klasser, grupper, enkelt- elever Gruppeorientering - styring BrukereIndivider som kommer frivillig Individorientering -frihet Skolens mål, læreplaner Jmfr læreplan: læring, læringssyn / skillet mellom læring og undervisning … MålKulturpolitiske mål Pedagogiske, veiledende Veileder eleven fram i en prosess (NB! tema-, prosjektarbeid) ArbeidsmåterService, individuell referansetjeneste Veileder individ for å gi et svar eller produkt Begrenset, tar utgangspunkt i læreplan og pedagogiske behov Tilpasset undervisning og fag MediebestandBredt utvalg både med hensyn til form og innhold

5 Det pædagogiske servicecenter og de fysiske rammer Afstand til hjemklasseområder for alle skolens årgange Afstand til lærernes specielle arbejdsområder Afstand til edb-lokaler og faglokaler Rum for samlingerne af undervisningsmidler Rum for værkstedsfunktioner Rum for arbejdspladser Rum for fordybelse Rum for samvær og æstetik Rum for nye tiltag Udstillingsarealer Lyd- og lysforhold Har skolen lavet en pædagogisk strategi for placering af audiovisuelle midler og IT- hardware.

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Laste ned ppt "Grunnskolebibliotek i Nordland ABM-statistikk 2002-2004 –bokstamme –tilvekst av bøker –utlån –bemanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google