Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slik ser Megamenyen ut. Tekster til Megamenypunkt På de stedene i Megamenyen hvor det ikke finnes menypunkter på nivå 3, er det plass til å legge inn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slik ser Megamenyen ut. Tekster til Megamenypunkt På de stedene i Megamenyen hvor det ikke finnes menypunkter på nivå 3, er det plass til å legge inn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slik ser Megamenyen ut

2 Tekster til Megamenypunkt På de stedene i Megamenyen hvor det ikke finnes menypunkter på nivå 3, er det plass til å legge inn en liten, forklarende tekst som beskriver: a) hva slags innhold brukerne kan vente seg å finne under menypunktet, eller b ) den mest nyttige informasjonen fra siden under menypunktet. Slik skriver du for Megameny Når du skal lage beskrivende tekster til Megamanypunkt er det viktig at de skiller seg fra menypunktene, slik at de ikke oppfattes som klikkbare lenker. Sett ikke opp ord i lister, men formulér små setninger. Husk at du ikke bare skal gjenta menypunktet med noen små-ord rundt. Prøv å bruke synonymer for å beskrive innholdet i seksjonen. Tenk igjennom hvor mye vedlikehold som kreves hvis du legger inn innhold som må endres ofte. Forslag til Megamenytekster For å hjelpe skolen har vi sentralt laget noen korte forklaringstekster til de Megamenypunktene som er så like at alle skolene kan nyttiggjøre seg av dem. Det er opp til hver enkelt redaktør om de vil bruke tekstene som de finner den her eller tilpasse. Hvis et megamenypunkt mangler tekst er det fordi vi har funnet ut at variasjonen mellom skolene er for stor til at vi kunne finne en dekkende generell tekst, eller fordi megamenypunktet har menypunkt også på nviå 3.

3 Utdanningsprogram Utdannings- program 1 (Megamenytekst legges inn fra inntakskontoret) Utdannings- program 2 (Megamenytekst utarbeides av skolen selv) Prosjekt til fordypning (Har menypunkt på nivå 3) Valgfrie program (Har menypunkt på nviå 3)

4 Tjeneste for elever Helsetjenester Helsesøster, ungdommens helsestasjon og andre helsetilbud. Rådgivning (Har menypunkt på nivå 3) Elevrådet Elevrådets kontakt- informasjon og tillitselevenes arbeid Skolemiljø- utvalget (Megamenytekst utarbeides av skolen selv) Elevombudet Gir råd om rettigheter og plikter og kan hjelpe i enkeltsaker. Bøker og PC Alle elever får tildelt bærbar PC og lånt bøker. Lån og stipend Slik søker du lån og ulike stipend. Alle elever har rett på utstyrsstipend. Bibliotek (Megamenytekst utarbeides av skolen selv) Kantine (Megamenytekst utarbeides av skolen selv) Skoleskyss Bor du mer enn 6 km fra skolen får du gratis skoleskyss. Se kart og sjekk for din adresse.

5 Hva skjer Nyheter (Automatisk utvalg av siste nyheter) Kalender (Automatisk utvalg av siste hendelser) Skoleavis (Megamenytekst utarbeides av skolen selv) Enqute Se bilder og les om turer, sosiale begivenheter og arrangementer. Avsteminger Finn ut hva elevene mener. Spørre- undersøkelser og meningsmålinger Elevenes aktiviteter (Har menypunkt på nivå 3) Ungdoms- bedrifter I faget entrepenør- skap oppretter og driver elevene sine egne bedrifter

6 Sånn jobber vi Om skolen (Megamenytekst utarbeides av skolen selv) Skoledagen (Megamenytekst utarbeides av skolen selv) Pedagogisk profil (Megamenytekst utarbeides av skolen selv) Visjon (Megamenytekst utarbeides av skolen selv) Stasnings- områder (Megamenytekst utarbeides av skolen selv) Prosjekter (Megamenytekst utarbeides av skolen selv) Involvering av foreldre (Megamenytekst utarbeides av skolen selv) Virksomhets- planer (Megamenytekst utarbeides av skolen selv) Ledig stilling (Lister ut siste, når det ikke er noen ledige stillinger vises følgende tekst: )

7 Regler og rutiner Skole- reglementet Elever og ansatte har plikt til å kjenne reglementet og rette seg etter det som gjelder Opplæring (Megameny- punkt på nivå 3) Eksamen (Megameny- punkt på nivå 3) IKT- reglementet Se regler for Pc- bruk, nedlastninger og erstatings- ansvar ved tap eller skade. Lærebok- utlån Elevene får utdelt gratis bøker, men må erstatte ødelagte og tapte bøker Elevforsikring Elevene er forsikret på skolen og skoleveien m.m. Personvern- opplysninger Registrering og sletting av informasjon i datasystemet It’s Learning. Mobbing og trakkassering Slik går du fram for å stoppe mobbing eller trakkasering. Beredskaps- plan Slik gjør du ved brann, ulike nød- situasjoner eller kriser

8 Elevenes bedrifter Bedrift x (Megamenytekst utarbeides av skolen selv) Bedrift x (Megamenytekst utarbeides av skolen selv) Bedrift x (Megamenytekst utarbeides av skolen selv) Ungdoms- bedrifter I faget entrepenørskap oppretter og driver elevene sine egne bedrifter

9 Kontakt oss Kontakt Skolens adresse, e-post, telefonnummer og faks. Finn fram Veien hit med buss, t- bane, bil eller sykkel. Se også kart. Ansatte Kontakt ansatte ved skolen. Finn e- postadresser og telefonnummer.


Laste ned ppt "Slik ser Megamenyen ut. Tekster til Megamenypunkt På de stedene i Megamenyen hvor det ikke finnes menypunkter på nivå 3, er det plass til å legge inn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google