Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bibliotekprosjekt Spjelkavik barneskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bibliotekprosjekt Spjelkavik barneskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bibliotekprosjekt Spjelkavik barneskole
Bibliotek + fag = sant

2 Spjelkavik barneskole

3 Spjelkavik barneskole
550 elever 80 ansatte Byggeår 1999 Utbygd i 2010

4 Nybygget

5 Aktivitetssalen Samlingsrom for alle elevene (kapasitet 800)
“Kinosal” – 4 • 3 m lerret og 7.1 sorround-lyd

6 Klasserommene

7 Naturfagsrommet

8 Uteområdet

9 Utvikling av skolebiblioteket 1
Åpent mediatek – arkitektens drøm? Skjermet bibliotek med hyller Skjermet bibliotek med lettvegger Bibliotek og leseverksted Biblioteket 2 “innebygde” rom Fullverdig bibliotek med skjønnlitterær- og fagavdeling

10 Utvikling av skolebiblioteket 2
Lærer bibliotekansvarlig – nedsatt lesetid Kontorsekretær bibliotekansvarlig – mer tid avsatt til biblioteket Utdannet bibliotekar ansatt i samarbeid med naboskole (40% stilling) – lærer funksjonsansvarlig for skole/bibliotek Utdannet bibliotekar ansatt i 80% - fortsatt lærer funksjonsansvarlig

11 Utvikling av skolebiblioteket 3
Gjennomgang av litteratur - kassering Innkjøp av ny skjønnlitteratur – kontinuerlig prosess Gjennomgang av faglitteratur for lærere og elever Flytting av faglitteratur til bibliotek Innkjøp av ny faglitteratur – kontinuerlig prosess Orientering i – utvikling av virtuelt bibliotek – kontinuerlig prosess Samarbeid med folkebibliotek – kontinuerlig prosess

12 Utvikling av skolebiblioteket 4
Skolebiblioteket åpent enkelte timer Lærerne/klassene finner fram i biblioteket utenom åpningstider Stor aktivitet – bøker på avveie, dugnader for biblioteket Innføring av Mikromarc Åpent bibliotek – alle dager Faglig veiledning til elever og lærere Lesekampanjer - forfatterbesøk

13 Utlån 2009 - 2010 Lånte bøker 2009: * fagbøker 810
* skjønnlitteratur 4226 2009 totalt: 5036 Lånte bøker 2010: * fagbøker 3060 * skjønnlitteratur 13144 2010 totalt: 16204

14 LUS og veiledet lesing Lærere og bibliotekar – samlet opplæring
Økt behov for differensiert litteratur Økt behov for flere av samme bok Økt utlån – økt behov for bøker Biblioteket – læringsarena tilpasset opplæring Framlegging LUSresultat – bibliotekar deltaker

15 Prosjekt UiA Mål: Styrke elevenes ferdigheter i å finne fram til og bruke relevant faglitteratur med utgangspunkt i skolebibliotek og folkebibliotek. Gjennom faste møter mellom rektor og, bibliotekar, læreransvarlig for skolebiblioteket og faglærere, utvikle modell for bruk av skolebibliotekets fagavdeling. Biblioteket en sentral læringsarenea i elevenes faglige utvikling i samf. og nat.fag Tettere samarbeid skolebibliotek og folkebibliotek

16 År 1: 2010/2011 Etablering av prosjektgruppe
Oppgradering/innkjøp av faglitteratur Etablering av data-arbeidsplasser i biblioteket Elevene får opplæring/gjøres kjent med fagavdelingen Ta i bruk strategier for lesing, innhenting og bruk av informasjon og kunnskap knyttet til ulike tema Utarbeide undervisningsopplegg knyttet til tema og strategier

17 År 1: 2010/2011- forts. Loggføring og rapportskriving
Lære å søke informasjon gjennom ulike kilder Bibliotekar og lærere utvikler lenkesamling på skolens hjemmesider Elevene gjøres kjent med lenkesamlinger og bruken av disse Elevene besøker folkebiblioteket og får undervisning/opplæring der

18 Rekfleksjon januar 2011 Vi ser at det å komme i gang med ny type samarbeid krever sitt i en ellers travel skoledag. Men når man får det til og er i gang, opplever vi at det utløser mye kunnskap og energi. Dessuten ser vi at å skrive ned detaljer og «selfølgeligheter» i det man gjør, er svært viktig og bevisstgjørende. For oss er dette særdeles viktig for å få fram en tydelig modell. Dermed forstår vi også hvor viktig det er å ha en modell å arbeide etter.

19 Bibliotek

20 Bibliotek

21 Elevassistenter på biblioteket

22 Nordisk litteraturuke

23 Friminuttslesing på biblioteket

24 Friminuttslesing på biblioteket
Trangt om plassen i friminuttene.

25 ”Bamsefest”

26 ”Bamsefest”

27 ”Bamsefest”

28 Solsystemet – Utstilling på biblioteket

29 Solsystemet – Utstilling på naturfagsrommet

30 Bergarter - Prosjektarbeid

31 Pubertet - Prosjektarbeid

32 Arbeidsstasjoner på biblioteket

33 Prosjektrelatert kursing av personalet

34 Sortlands skrivekonkurranse
Landsdekkende konkurranse om å komme med idéer til innhold i ny kunstdektektivbok.


Laste ned ppt "Bibliotekprosjekt Spjelkavik barneskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google