Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksisseminar 31.oktober Henvendelse til praksisstedet. Taushetsløfte Praksisperioden Målsetting Formelle krav - roller Forventninger Veiledning Evaluering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksisseminar 31.oktober Henvendelse til praksisstedet. Taushetsløfte Praksisperioden Målsetting Formelle krav - roller Forventninger Veiledning Evaluering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praksisseminar 31.oktober Henvendelse til praksisstedet. Taushetsløfte Praksisperioden Målsetting Formelle krav - roller Forventninger Veiledning Evaluering av praksis Rapport til praksisstedet Praksisframlegg 3. og 4. desember

2 Henvendelse til praksisstedet Ta kontakt med praksisveileder Orientere dere om praksisstedet på forhånd

3 Målsetningen med praksis studentene skal få kjennskap til spesialpedagogisk virksomhet på ulike arenaer, i første rekke i grunnskole, videregående skole og skoler spesielt tilrettelagt for elever med spesielle behov

4 Målsetningen med praksis få kjennskap til hvordan spesialpedagogiske tiltak blir organisert og tilrettelagt for elever med ulike opplæringsbehov få anledning til å observere delta i opplæringen

5 Dette vil kunne dreie seg om opplæring som både finner sted i vanlige pedagogiske sammenhenger og i mer avgrensende og spesialiserte settinger. Videre er det et ønske at studentene også bør kunne få delta i planleggingsmøter/teammøter som har relevans for elevenes opplæringssituasjon.

6 Formelle krav til studenten Omfanget av praksis bør være slik at studentene så langt det er mulig følger vanlig arbeidsrytme. Studentene har imidlertid krav på minimum 20 timers arbeidsuke. Fravær ut over to dager må taes igjen etter nærmere avtale, uansett fraværsgrunn.

7 veiledning Vi forventer at studentene mottar veiledning i gruppe, i gjennomsnitt 45 min. pr dag i til sammen 20 timer (før-etterveiledning). Veiledningen kan organiseres slik at man samler opp mer tid når det er mer hensiktsmessig.

8 Veiledningens innhold Det spesialpedagogisk arbeidet Plan – gjennomføring – evaluering Arbeid med spesialpedagogiske rapporten Roller - forventninger - oppgaver Annet

9 veiledning Studentens rolle og ansvar i veiledningen Veileders rolle og ansvar

10 Forventninger Drøft dette i første møtet med praksisveileder Veileder forventer Studentene forventer Må sees i forhold til formålet og de formelle kravene som blir gitt i informasjon til praksisstedet og til studentene.

11 Evaluering av praksis Praksisveileder skal vurdere om praksis kan godkjennes. Ved vurdering av praksis brukes ”godkjent/ikke godkjent” som evalueringssymbol. Utgangspunktet for evalueringen er tilfredsstillende innsats og vilje til å sette seg inn i og utføre de oppgaver og aktiviteter som er aktuelle at den spesialpedagogiske rapporten holder tilfredsstillende faglig kvalitet. Ikke fravær ut over 2 dager

12 Evalueringsskjema for praksis høsten 2007 3. år av bachelorstudiet i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo Praksissted:....................................................................... Studentens navn:……………………………………………… Evnt. fravær(dager/timer)………………………………………. Vurdering: Godkjent Ikke godkjent Studentens sterke sider: Hva bør studenten arbeide mer med:

13 Ikke godkjent praksis Praksisveileder skal snarest mulig i praksisperioden melde fra til studenten selv og til administrativt ansvarlig eller faglig ansvarlig ved ISP dersom det kan komme på tale å bruke evalueringssymbolet ”ikke godkjent” for en student.

14 Veileder godkjenner praksis Når vurderingen er ”godkjent”, bekrefter praksisveileder dette skriftlig på eget vedlagt meldingsskjema som sendes til ISP ved administrativt ansvarlig etter avsluttet praksisperiode. Skjemaet kopieres også og gis til den enkelte student.

15 Spesialpedagogisk rapport Denne kan ta utgangspunkt i en enkelt elev, en gruppe eller en klasse. I en gruppe eller klasse skal rapporten dreie seg om hvordan tiltak for enkeltbarn med spesielle behov er forsøkt gjennomført. Hvilke aktiviteter gjennomføres på lik linje med de øvrige og hvilke spesielle tilpasninger gjennomføres for den enkelte?

16 Rapporten skal utarbeides på bakgrunn av en planlagt kartlegging i form av observasjoner, tester eller intervju. Den bør inneholde en faglig beskrivelse av barnet/gruppen /klassen, hvilke kartleggingsprosedyrer som er brukt og forslag til tiltak som kan bedre barnets eller gruppens/klassens situasjon.

17 Innhold i rapporten Rapportens formål Tidsrom for kartleggingen Situasjoner/fag/miljøer Datainnsamlingsmetoder (observasjoner, tester, intervju/andre rapporter) Samlet vurdering av kartleggingen Forslag til tiltak

18 praksisframlegg Praksisseminar: 3.og 4. desember. Sped 3000 deles inn i 4 grupper. Legge fram fra praksis: Generelt om praksisstedet Oppgaver dere har vært med på Hva har dere lært?


Laste ned ppt "Praksisseminar 31.oktober Henvendelse til praksisstedet. Taushetsløfte Praksisperioden Målsetting Formelle krav - roller Forventninger Veiledning Evaluering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google