Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport fra prosjekt om Petter Dass inspirert av Nordlands Trompet. Kulturelle skolesekken/ Sandnes barneskole november 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport fra prosjekt om Petter Dass inspirert av Nordlands Trompet. Kulturelle skolesekken/ Sandnes barneskole november 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport fra prosjekt om Petter Dass inspirert av Nordlands Trompet. Kulturelle skolesekken/ Sandnes barneskole november 2007.

2 Verkstedene I dagene før kunst og håndverksdagene gjorde elevene seg kjent med Petter Dass og Nordlands Trompet. Elevene fra 1.-7.trinn arbeidet 3 dager på et av seks verksted. Innholdet i verkstedene var valgt for å kunne gi elevene en helhet av den tiden Petter Dass levde og var inspirert av Nordlands trompet. Elevene skulle kunne uttrykke det de lærte i en eller en annen form. Alle gruppene har vært sammensatt av elever fra alle trinnene. Prosjektet skulle også være med å spleise elevene sammen på tvers av alderstrinnene og gi de eldste elevene en mulighet til å øve seg i å yte omsorg for de yngste elevene. Elevene fra 5.-7.trinn har fått ett av tre valg innfridd. De yngste elevene er blitt fordelt ut fra lærerens kunnskap om elevenes interesser og dels etter samtale med elevene. 1.”I koftekledde bønder" - fra saueull til et produkt. Husflid. 2. "Du Torsk maae vel kaldes vor Næring og Brug". Fiske/ digitale hjelpemidler. Besøkt museet på Herøy. 3. ”Vær hilset, I, Nordlands bebyggende Mænd. Fra Verten i Huset til trælende Svend”. Historie/ bruk av bilde og tekst. Besøkt Tusenårsstedet. 4. "Vær hilset " - Nordlands Trompet gjennom 300 år. Male. Besøkt Galleriet til Tone Toft. 5. "Fisken i Vandet, det er vorres Brød". Elevene har vært på fisketur og har laget fiskeuppeog vannkringle og servert i kafèen i tillegg til kaker, kaffe og brus. 6. "Petter Dass - Petter Dass kjørte 24 lass over is - over is over rompa på en gris" Kor/ drama. Framføring på Åpen dag. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med kunstnerne Tone Toft (maleri) og Stine Rasmussen (kor/ drama). Torbjørn Nilsen har fortalt og vist fram hvordan lage garn og hvordan lage ulike knuter for to grupper. Elever har besøkt Hurtigruta Nordkapp og sett på kunsten der. Elever har besøkt Herøy og Alstahaug museum.

3 ”I koftekledde bønder" - fra saueull til et produkt. Elevene har fått lære om hvordan arbeide med ull og lage et produkt: de karda og tova ull, for derette å lage seg ullsåler. Torbjørn Nilsen forteller og viser garnbøting og diverse knuter til ulike formål. Blant annet voksenopplæringa besøkte oss på Åpen dag og var begeistret over utstillinga om husflid i gamle dager i Norge.

4 Petter, Petter prestemann Prestet hele dagen lang Laget salmer til alle mann Og dro til København Petter dro til Bergen, 13 år var han Der gikk han på skole, lærte seg latin det er deilig å være Norsk i Danmark Petter han for videre, helt til København Var på presteskole, i tre år dagen lang Heim tel Helgeland Herre Gud! Dit dyre navn og ære "Petter Dass - Petter Dass kjørte 24 lass over is - over is over rompa på en gris"

5 "Fisken i Vandet, det er vorres Brød".” På dette verkstedet lærte elevene å lage vannkringle og fiskesuppe. Da måtte de først ut og fiske. De inviterte til gjestebud og serverte maten de hadde laga på Åpen dag. De hadde ansvaret for å lage til, drive og rydde kafèen.

6 "Vær hilset ” Nordlands trompet gjennom 300 år. 3o barn fikk over 3 dager besøke Tones galleri på Brasøya. Der ble de både inspirert og fikk lære å male. De to andre dagene malte de på skolen.

7 Vær hilset, I, Nordlands bebyggende Mænd. Fra Verten i Huset til trælende Svend”. Stolt gutt – godt fornøyd med egen produksjon. Utstillinga er nesten ferdig med utklipp, egen tekst og egne bilder. På ekskursjon på Tusenårsstedet.

8 "Du Torsk maae vel kaldes vor Næring og Brug". Elevene fikk ei grundig innføring i hvordan fiske ble drevet, redskaper og om båter. De var på museet på Herøy og fikk se spennende ting som beviselig er fra Petter Dass si tid …til og med gjengangere……

9 Vurdering av prosjektet. Prosjektets mulighet til å lære om Petter Dass tida Petter Dass levde i forstå Petter Dass rolle i egen tid forskjeller på datid og nåtid Prosjektet ble forberedt i klassene. Det betydde at alle elevene var kjent med Petter Dass og den tida han levde i. På verkstedene fikk elevene gå inn i lærestoffet på ulike måter. Prosjektets mulighet for opplevelse lære en uttrykksmåte fordypning På verkstedene skulle alle elevene oppleve noe annerledes enn den vanlige skoledagen; noen var på fisketur, noen var på museet på Herøy, noen var på museet på Alstahaug. Malegruppa var på Brasøya til Tone Toft. Noen av gruppene fikk besøk av en ressursperson innen området. Kor/ dramagr fikk framføre på den åpne dagen. Alle gruppene fikk lære seg en uttrykksmåte. Elevene var svært fornøyd med sitt verksted og ga tydelig uttrykk for at de trivdes og hadde det artig. Blant annet har flere foreldre fortalt om elevenes engasjement og snakket om verkstedet sitt heime. Noen elever har også uttrykt at de har oppdaget nye sterke sider hos seg. Prosjektets grunnlag for sosial læring – må vurderes ut fra alder modell læring tilknytning omsorg verdier – LÆRING – SAMARBEID - INKLUDERING Elevgruppene var sammensatt av elever fra 1.-7.trinn. Da vi har flere elever fra 1.-4.trinn enn fra 5.-7.trinn var det en utfordring å legge til rette for at alle skulle oppleve mestring og trygghet i gruppa. For de 30 1.trinnselevene våre var dette første gang de var med på aldersblanding. Vi mener at prosjektet hadde stor betydning for læringsmiljøet på skolen; elevene ble kjent med elever på tvers av alder, lærerne ble godt kjent med nye elever og elever ble kjent med nye lærere. Det viste seg at de eldste elevene var dyktige til å hjelpe og ta seg av de yngre elevene. Det var stort for de yngste elevene å få være på ”storsida” i pausetida.

10 Prosjektets betydning for bruk av språket muntlig begrepslæring bruk av språket skriftlig effekt for minoritetsspråklige elever I og med at elevene hadde en basiskunnskap om Petter Dass før prosjektet, og verkstedene besto av både kunnskap om innholdet og var praktisk retta, fikk elevene snakket om lærestoffet. Elevene lærte ikke det samme, men de kunne noe veldig godt. Dette har blant annet foreldre gitt oss tilbakemelding om fra den Åpne dagen. Flere elever fortalte utførlig og engasjert fra sitt verksted. Elevene på Kor/dramagr. var med på å dikte sang og rap. Dette krever begreper og innhold i begrepene. Noen brukte også skriftlige tekster på sine verksted. I tekstarbeid om temaet fra et par trinn i etterkant av prosjektet, mener lærere at noen elever aldri har skrevet så gode tekster. Bearbeidelse av temaet i elevgruppene etter prosjektet, ble i liten grad utført. Prosjektet sluttet med den Åpne dagen. Konklusjon: Vi har gjennomført et flott prosjekt som har vært givende for elevene, det har skapt engasjement og interesse. Lærerne la ned mye arbeid i forarbeidet for å skape fine opplevelser og legge til rette for å tilpasse aktivitetene for at de skulle gi mening til elevene uavhengig av alder. Maleriene fra Brasøya henger nå på skolen og de som vil kan komme og se. Om det er interesse for det, blir bildene utstilt på Alstahaug tunet i sommer. Elevene på kor/ dramagr. fra 3.-7.trinn skal framføre forestillinga si på lese- og skrivekonferansen som arrangeres av RKK i januar. Vi har fått omtale i begge lokalavisene og har fått profilert skolen vår positivt. For kollegiet ved Sandnes barneskole Kirsten Smidesang, rektor 20.12.07.


Laste ned ppt "Rapport fra prosjekt om Petter Dass inspirert av Nordlands Trompet. Kulturelle skolesekken/ Sandnes barneskole november 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google