Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldrenes og elevenes nettverk i Bergen kulturskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldrenes og elevenes nettverk i Bergen kulturskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldrenes og elevenes nettverk i Bergen kulturskole
Visjon: Alle foreldre og elever anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om elevenes læring og utvikling.

2 Fra og med skoleåret vil kulturskolen etablere struktur for brukermedvirkning i form av elevråd og foreldreutvalg. Modellen er lite utprøvd i kulturskoler. Derfor vil vi bruke noe tid på å utvikle systemet. Som utgangspunkt bruker vi samme modell som grunnskolen. Målet er aktiv brukermedvirkning i all kulturskolevirksomhet. Dette inkluderer å utnytte elever og foreldre som ressurs i skolen. For å lære mer om foreldrenes rolle i grunnskolen: se

3 På informasjonsmøtet 1. uke i skoleåret velgers foreldrekontakter i de respektive grupper. Elevene velger sine tillitsvalgte på samme måte. En gruppe kan f eks være en dansegruppe, et kor, en teatergruppe, osv. Det kan også være elevene som har felles lærer og undervisningsdag. Målet er at alle lærere skal ha minst en foreldrekontakt og en elevtillitsvalgt å samarbeide med. Alle foreldre med barn i kulturskolen har rett til å bli foreldrekontakt. Alle elever i kulturskolen har rett til å bli tillitsvalgt, men det kan være fornuftig å velge elever med noen års erfaring i kulturskolen.

4 Lærerne tar initiativ til at valgene gjennomføres, men lærerne har ikke ansvar for hvordan valgene foretas. De tillitsvalgte elever og foreldre ved hvert enkelt senter kan organisere møter etter ønsker og behov. Foreldrekontaktene på gruppenivå er de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. Foreldrekontaktene arbeider på gruppeplanet, og det er der grunnlaget for samarbeid mellom hjem og skole blir skapt.

5 Sentrale oppgaver: Holde god kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen. Bidra til god dialog og samarbeid i planlegging og gjennomføring av skoleåret. Delta i forbindelse med planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av forestillinger, utstillinger, konserter osv. Foreldrekontaktene har mandat til å delegere oppgaver til alle foreldre i gruppen. Ha kontakt med alle involverte og ivareta elevers og foreldres interesser. Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt ved start av neste skoleår og at disse blir informert om sine oppgaver. 

6 Lærerne innrapporterer navn på tillitsvalgte elever og foreldre samtidig med timeplanene innen 1. september. Når listen er klar vil rektor invitere alle tillitsvalgte foreldre til et foreldreforum. Her skal det velges et arbeidsutvalg (FAU) samt 2 representanter og 2 vara representanter til kulturskolens driftsstyre. På samme måte vil alle tillitsvalgte elever bli samlet for å velge et elevråd samt 2 representanter og 2 vara representanter til kulturskolens driftsstyre. Valgene for ett år av gangen.

7 I kommunikasjonen mellom lærergruppe, elevgruppe, foreldregruppe oppfordrer til bruk av it`s learning et kommunikasjonsverktøy våre elever behersker godt. Kulturskolens FAU og elevråd er brukernes talerør overfor kulturskolen og ett av kulturskolens talerør overfor bevilgende myndigheter.

8 Lærer, elev, foreldre i samarbeid: Hvem har ansvar for hva?
Bruk gjerne dette skjema i utvikling av modeller for samarbeid og ansvarsdeling: Lærer Elever Foreldre Ukentlig undervisning Sosiale tiltak Semesterplaner Forestillinger/konserter/utstillinger/oppvisninger Instrumenter, kostymer, utstyr Markedsføring / Rekruttering P=Planlegge, U=Utføre, A=Assistere, E=Evaluere, D=Delta, S=Styre, O=Observere, I=Inspirere, osv

9 Hvorfor Bystyret har opprettet driftsstyre med brukerrepresentasjon
Dialog mellom leverandør og mottaker Alle involverte parter må bli sett og hørt samt få delta i planarbeid Politisk lobby i forbindelse med f eks budsjettbehandling Gjennomføring av praktiske oppgaver i forbindelse med arrangement

10 Gevinst av gode brukergrupper
Dialog Involvering Ansvarliggjøring Identitet og tilhørighet Tilpasning og utvikling

11 Oppgavefordeling Kulturskolens lærere
Skriftlig forslag til aktivitetsplan ved semesterstart Legge premissene for konserter, forestillinger osv Sørge for inspirerende og god undervisning Planlegge og tilrettelegge for god informasjon Legge til rette for ekstraordinære opplevelser som helgeseminar, konsertbesøk, tur og lignende. Tillitsvalgte foreldre Uttale seg om aktivitetsplan ved semesterstart Sørge for praktisk og teknisk assistanse i forbindelse med konserter, forestillinger osv Bidra til en positiv sosial ramme om aktiviteten. Hjelpe til med praktiske oppgaver om nødvendig.(Rigge opp og ned undervisningsrom: dansematter, stoler og pulter osv.) Bidra til å spre informasjon i foreldregruppen og dyrke dialogen med læreren Bidra med praktisk hjelp til organisering og gjennomføring av ekstraordinære opplevelser.


Laste ned ppt "Foreldrenes og elevenes nettverk i Bergen kulturskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google