Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undersøkelse om undervisningsmateriell for psykisk helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undersøkelse om undervisningsmateriell for psykisk helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Undersøkelse om undervisningsmateriell for psykisk helse
Telefonundersøkelse blant skoleledere og barnehagestyrere november 2006

2 Innhold Prosjektbeskrivelse Oppsummering Funn fra undersøkelsen

3 Innhold Prosjektbeskrivelse Funn fra undersøkelsen
Del 1 Skoleledere/ studieinspektører Del 2 Lærere

4 Prosjektbeskrivelse Vi har totalt intervjuet 300 skoleledere/ studieinspektører og 100 lærere som har benyttet seg av materiellet ”Se meg på skolen” Intervjuene foregikk på telefon i november 2006 Hovedhensikten med å intervjue skolelederne og studieinspektører var å få et overordnet bilde av hvor mange som har mottatt og videreformidlet av materiellet ”Se meg på Skolen” I del 2 har vi intervjuet 100 lærere som har benyttet materialet om hvordan det er brukt og hvilke erfaringer de har hatt med dette Kontaktperson i SHD har vært Erik Larsen Ansvarlig konsulent Tonje Haugberg

5 Del 1 Skoleledere/ studieinspektører

6 Hovedfunn: Skoleledere
99% av skolelederne/ studieinspektørene husker å ha mottatt ”Se meg på skolen” Flertallet har levert materiellet videre til kontaktlærere eller andre lærere Det virker som det i stor grad er opp til lærerne ved skolen om de ønsker å benytte materiellet 1 av 5 skoleledere har informert om materiellet på møte med lærere Omtrent 15% av skolene har hatt fellesarrangementer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse Over halvparten av skolelederne/ studieinspektørene fikk et godt inntrykk av materiellet ”Se meg på skolen”

7 Samtlige skoleledere/ studieinspektører husker å ha mottatt pakken med idehefter fra SHD og Mental Helse Spørsmål 1. I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse (10. oktober), har Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Mental Helse utarbeidet pakker med materiell som skal være sendt ut til alle skoler. Pakkene inneholdt idéhefter med forslag til hvordan man kan arbeide med psykisk helse i skolen, og en CD med hørespill produsert av NRK. Kan du huske å ha mottatt dette? n=300

8 Spørsmål 2. Hva gjorde du med dette materiellet? : FLERE SVAR MULIG
Et flertall har levert materiellet videre til lærere Spørsmål 2. Hva gjorde du med dette materiellet? : FLERE SVAR MULIG n=296

9 Omtrent 15 % har hatt fellesarrangementer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse
Spørsmål 3 Har din skole hatt fellesarrangementer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse n=300

10 Omtrent halvparten av disse arrangementene har vært for hele skolen
Spørsmål 4 Har disse arrangementene vært for hele skolen eller for noen utvalgte trinn n=47

11 Skolelederne/ studieinspektørene fikk et godt inntrykk av materiellet de mottok fra SHD og Mental Helse Spørsmål 5. Hva er ditt inntrykk av materiellet i tilknytning til Verdensdagen for psykisk helse? Har du et: n=296

12 Skolene mottar mange tilsvarende undervisningsmateriell i løpet av et år, over halvparten av skolelederne oppgir at de mottar flere enn 6 tilsvarende undervisningsmateriell Spørsmål 6. Hvor mange typer tilsvarende undervisningsmateriell eller forslag til aktiviteter mottar dere hvert år? n=296

13 Del 2 Lærere som har benyttet materiellet
”Se meg i skolen”

14 Hovedfunn: Lærere (1/2) 8 av 10 lærere som har benyttet materiellet ”Se meg på skolen” fikk et godt førsteinntrykk av materiellet De fleste har fått materiellet av skoleleder 70% av lærerne har benyttet minst 1 av de 3 delene vi spurte om (kompliment, kollasj, hørespill) Av de delene vi leser opp er det hørespillet flest har benyttet De åpne svarene viser i tillegg at lærerne har plukket litt hist og her, og at de har brukt heftet som et utgangspunkt for samtale Det kan virke som om vanskelighetsgraden var litt høy for de yngste elevene; omtrent halvparten synes materiellet passer best for elever i 5 klassetrinn eller høyere

15 Hovedfunn: Lærere (2/2) Lærerne opplever at elevene har vært engasjerte i arbeidet med heftet og at de har hatt stort læringsutbytte Også lærerne selv opplever at de har lært noe nytt i arbeidet med idehefet Alt i alt er 3 av 4 lærere fornøyd eller svært fornøyd med opplegget som formidles i ”Se meg på skolen” 4 av 10 lærere har samarbeidet med andre om psykisk helse i skolen; helsesøster har vært viktigste samarbeidspartner

16 Samtlige lærere som er med i undersøkelsen bekrefter at de har benyttet heftet ”Se meg på skolen”
Spørsmål 1. Stemmer det at du har mottatt og benyttet heftet ”Se meg på skolen”? Kritieriet for å delta i undersøkelsen var at man hadde benyttet materiellet, dette er et kontrollspørsmål n=100

17 Spørsmål 2. Hva var ditt førsteinntrykk av dette heftet?
8 av 10 lærere som har benyttet heftet fikk et godt eller svært godt førsteinntrykk av dette Spørsmål 2. Hva var ditt førsteinntrykk av dette heftet? n=100

18 Spørsmål 3. Hvordan fikk du kjennskap til dette heftet?
Skoleleder er viktigste kilde til kjennskap til informasjonsheftet Spørsmål 3. Hvordan fikk du kjennskap til dette heftet? n=100

19 Hørespill har vært den aktivitetsformen flest har benyttet
Spørsmål 4. Hvilke av aktivitetsformene i heftet har du benyttet? : LES OPP FLERE SVAR MULIG 70% av de spurte har benyttet minst 1 av de 3 delene vi spurte om (kompliment, kollasj, hørespill) De åpne svarene viser at mange har brukt materiellet som inspirasjon til andre typer aktiviteter, samtaler i klassen, integrert i undervisningen, besøk av psykiatrisk sykepleier etc n=100

20 Det er en jevn spredning i hvilke av delene man opplever at har fungert spesielt bra
Spørsmål 5. Er det noen av disse delene du synes fungerte spesielt bra? : LES OPP FLERE SVAR MULIG n=100

21 Spørsmål 6. Er det noen av disse delene du synes fungerte dårlig?
Ingen av delene ble opplevd å fungere dårlig, men noen opplever at materiellet har vært litt vanskelig for de yngste Spørsmål 6. Er det noen av disse delene du synes fungerte dårlig? En del av de åpne svarene tyder på at noen har opplevd at materiellet har vært litt for vanskelig for de yngste n=100

22 Omtrent halvparten er fornøyd med tegningene, men en stor andel svarer midt på treet, eller ikke sikker Spørsmål 7. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med tegningene i heftet ? n=100

23 3 av 4 lærere er fornøyd med informasjonen som heftet gir
Spørsmål 8. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med informasjonen heftet gir ? n=100

24 Et stort flertall rapporter om høyt engasjementsnivå hos elevene når de benyttet materiellet
Spørsmål 9. Hvor engasjert eller uengasjert opplevde du at barna var når dere benyttet materiellet i ”Se meg” ? n=100

25 Nesten halvparten av de spurte mener materiellet passer best for elever i 5. klasse eller høyere
Spørsmål 10. Synes du aktivitetene passer bedre for noen klassetrinn fremfor andre? I så fall hvilket klassetrinn synes du det passer best for?

26 Materiellet oppleves i stor grad å ha gitt læringsutbytte for elevene
11. I hvilken grad har du inntrykk av at elevene har lært noe etter å ha gjennomgått dette opplegget? n=100

27 Et stort flertall av lærerne opplever at de selv har lært noe de ikke visste fra før etter arbeidet med ideheftet 12. I hvilken grad vil du si du har lært noe du ikke visste fra før etter arbeidet med ideheftet? n=100

28 Alt i alt er 3 av 4 lærere fornøyd eller svært fornøyd med opplegget som formidles i ”Se meg på skolen” 13. Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med opplegget som formidles i ideheftet ”Se meg på skolen”? n=100

29 4 av 10 har samarbeidet med andre om temaer knyttet til psykisk helse
Spm 14 Har dere samarbeidet med andre om temaer knyttet til psykisk helse, for eksempel helsesøster, en psykolog eller en organisasjon? n=100

30 Spørsmål 15 Hvem har dere samarbeidet med?
Helsesøster har vært viktigste samarbeidspartnere, men det er ellers stor variasjon Spørsmål 15 Hvem har dere samarbeidet med? Base= De som har samarbeidet med andre 29

31 Skoleledere/ Studieinspektør

32


Laste ned ppt "Undersøkelse om undervisningsmateriell for psykisk helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google