Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RTIM Raufoss Technology & Industrial Management STYREDAGEN 2006 Raufoss 4 april Raufossindustrien - ”Fra konsern til nasjonalt ekspertsenter” Sverre Narvesen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RTIM Raufoss Technology & Industrial Management STYREDAGEN 2006 Raufoss 4 april Raufossindustrien - ”Fra konsern til nasjonalt ekspertsenter” Sverre Narvesen."— Utskrift av presentasjonen:

1 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management STYREDAGEN 2006 Raufoss 4 april Raufossindustrien - ”Fra konsern til nasjonalt ekspertsenter” Sverre Narvesen Raufoss Technology & Industrial Management

2 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Året 1896 STATLIG EIERSKAP: 100% FORSVARSPRODUKTER: 100% OMSETNING: 0,2 MILL.NOK EKSPORT : 0 ANTALL ANSATTE: 75 Raufossindustrien: Begynnelsen……

3 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management 1896: Etablert for å produsere ammunisjon 1920s: Starten på bil/ bildelproduksjon 1956: Etablert som leverandør innen bilindustri 1960s: Oppbygging av aluminium kompetanse 1968: Støtfangere til Volvo 1970s: SAAB, BMW, VW, MB og Audi 1980s: Messing, kompositt og plast kompetanse bygges opp. Koblinger til Volvo & Scania 1990: Børsnotert 1995- 1997: Raufoss Automotive solgt til Norsk Hydro 1997: Oppkjøp United Parts TS&C 1998: Nammo etablert 1999:Nammo aksjer solgt til Den norske Stat 1999:Nominert leverandør av aluminium hjulopphengs- komponenter til General Motors 2001 Restrukturering av Raufoss Industripark H I S T O R I K K HISTORIEN

4 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Raufoss Nett AS Raufoss Beredskap AS Hydro Automotive Structures Hydro Aluminium Profiler Raufoss Chassis Technology Raufoss United Raufoss Water & Gas Raufoss ISS Servicepartner

5 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Noen få av produktene fra Raufoss

6 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Utdrag fra Pressemelding Nr.: 197/2004 Dato: 20.12.2004 Horten og Raufoss blir nye Centre of Expertise forprosjekter Kommunal- og regionalminister Erna Solberg har i dag valgt ut mikroelektronikkmiljøet i Horten og lettmetallmiljøet på Raufoss som nye Centre of Expertise (CoE)-forprosjekter. Utvelgelsen er gjort på bakgrunn av faglige innspill fra Innovasjon Norge og SIVA. … har SIVA og Innovasjon Norge vurdert 12 interessante næringsmiljøer som mulige CoE- forprosjekter. Horten og Raufoss er funnet best kvalifisert. Erna Solberg: Under utvelgelsen har vi vurdert de ulike miljøenes internasjonale potensial og evnen til å bygge forpliktende relasjoner med bedrifter, FoU- miljøer og regionale myndigheter. Horten og Raufoss skal gi oss læring i forhold til å utvikle et godt CoE-program, som vi nå jobber for å starte opp i 2006. Det er særdeles viktig at næringslivet i hele landet får et større internasjonalt fokus.

7 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Aktuelle NCE kandidater ● ● ● ● ● ● ● Reiseliv Alta Marin bioteknologi Tromsø Nordlysovalen Andøya-Svalbard Energi Narvik Konstruksjoner Narvik Havbruk Nordland Skognæringa Trøndelag Vindkraft Trøndelag CoE Møre (Pilot) Undervannsteknologi Bergen Industrinettverket Sunnhordland Teknologioverføring Stavanger Boreteknologi Krsand IKT Agder ● ● ● ● ● ● Kultur og opplev. Lillehammer Bluelight Gjøvik Bioteknologi Hamar Østlandssamarbeidet Innovasjon Gardermoregionen CoE Lettvektsmaterialer (Forprosj) Kunnskapsbyen Lillestrøm IT Fornebu Energi/miljø Østfold CoE Mikrosystemer Horten (Forprosj) Høyteknologi Kongsberg Geomatikk Ringerike ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●

8 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Klyngens internasjonale kontaktflate

9 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management

10 Styringsgruppe NCE - Raufoss Erland Paulsrud Administrerende Direktør Nammo Raufoss AS ( Leder ) John Herberg Administrerende Direktør Hydro Aluminium Structures AS Ottar Henriksen Adm. dir. Raufoss Technology AS Per Kristian Østbye Direktør Kongsberg Automotive, Raufoss Knut Sørlie Administrerende Direktør Oppland Metall Edvard Dysthe Styringsgruppe leder TotAl-gruppen (Daglig leder Lena Metall) Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Jørn Wroldsen Rektor Høgskolen i Gjøvik Hjalmar Solbjør Næringssjef Oppland Fylkeskommune Torunn Aass Taralrud Direktør Innovasjon Norge Oppland Einar Linderud Fellesforbundet Nils Buajordet Tekna/Nito

11 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Skisse til NCE Raufoss, Hovedsatsinger 2006 – 2016 “Infrastrukturen” Testing og verifikasjon – Fysisk og virtuelt Verksteder, prototyper og pilotproduksjon “Teknologiene” Metallforming/varmebehandling Ekstreme Aluminiummaterialer og Plastkompositter Tribologi Automatisert produksjon “Ny virksomhet” Innovasjon i eksisterende virksomhet, i klynga og ved Gründervirksomhet “Det Praktiske Akademia” Utdanning og rekruttering av fremtidens kunnskapsmedarbeidere Industri <> HIG <> NTNU “FoU for Kommersialisering av Vitenskap” Initiering og gjennomføring av nasjonale og internasjonale FoU prosjekt innen NCE Raufoss kjerneområder Ledelse og uvikling av NCE Raufoss

12 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Industri (27,7%) Nammo Raufoss Kongsberg Automotive Raufoss Technology Hexagon Industri (27,7%) Nammo Raufoss Kongsberg Automotive Raufoss Technology Hexagon SINTEF (50,1) SIVA (22,2%) Testing og Verifikasjon Prototyper Pilotproduksjon Material- enginering Simulering/ beregning Logistikk Produksjonstekn. Norwegian Centre of Expertice Lettvektsmaterialer og Automatisert produksjon Innovasjon Nye virksomheter

13 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Forskningens verdikjede Industrialisering av vitenskap Sammenheng mellom nasjonale satsinger Anvendelse av teknologi (inkludert utvikling, produksjon og leveranser) Læren om fremgangsmåtene ved bearbeiding av råstoffer til foredlede produkter Systematisk forskningmedsikte påå felle beviselig sanne dommer om emner av generellart,slikat dekan gå innsom leddi enstørre enhet VitenskapTeknikkTeknologi SFF SFI NCE NCE-Raufoss FoU program

14 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Prosjektaktivitet i tilknytning til NCE Innovasjon Bil (NorPart) TotAl-Fly (Totalgruppen) HF-prosjekt (LO og NHO) KomSam (HIG og NTNU) Helhetlig Profilering (Nammo, Hydro og OFK)

15 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Teknologi, Vitenskap og Utdanning knyttet til NCE Raufoss Utdanning ved HIG er etablert på BSc nivå der betydelige deler av utdanningen foregår i bedrift og RTIM/NCE Raufoss Det er intensjoner om et samarbeid mellom RTIM, HIG og NTNU om utdanning på Masternivå Det planlegges et nært samarbeid mellom NCE/Raufoss og HIG om utstyr for testing og verifikasjon samt beregninger og simulering

16 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Vekst/avskalling ( 33) NCE ”Raufoss Innovasjon” Såkorn/funding 150 – 200 mill NOK Nyskapning (8) Industrielle og/eller finansielle investorer og partnere Syretest RISCStartbuaKNH Virkemiddel- apparatet Forretningsidée r (80) Material- teknologi Verksted- teknikk Industria- lisering Kommers ialisering Kompetanse TotAl Industrimiljøer (RIP) Høyskolemiljø HIG, BI Gründere Nettverk

17 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management SIVA NFR SIVA Inkubatordrift Viking Venture Fond NFR Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) Senter for Fremragende Forskning (SFF) TEMPO er igangsatt (NFR) Brukerstyrt Innovasjons Arena (NFR) Arena programmene (Innovasjon N.) Tilknytninger og nettverk TotAl Storting Regjering SINTEF Globale kunder OEMs (Audi/BMW) NTNU HIG Regionale myndigheter Bedrifter i Raufoss Industripark VS 2010 HF (NHO-LO) Teknologi Drift Ledelse Intra- prenør- skap Internasjonale Industri og forsknings- parker Innovasjon Norge Øvrig norsk industri BI

18 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management NCE Raufoss Industriens Toppidrettssenter Fokusområder Avanserte lettvektsmaterialer og Automatisert produksjon NCE Raufoss er et samarbeid mellom internasjonale bedrifter, et lokalt bedriftsnettverk og forsknings og utdanningsmiljøer RTIM administrerer NCE-Raufoss, utvikler den felles teknologibasen og er kontaktpunkt mellom aktørene

19 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management NCE Raufoss finansiering (pr år fra 2006 – 2016, revurderes hvert tredje år) NASJONAL 50% (7 MNOK) Innovasjon Norge (KRD) SIVA (NHD) NFR (UFD) Cash REGIONAL 25% (3,5 MNOK) Oppland Fylkeskommune Innovasjon Norge-Oppland Cash NÆRINGSLIV 25% (3,5 MNOK) Industrien Cash og NCE styrt egeninnsats

20 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Vurderings- og beslutningsprosedyre 17.02.06 Søknadsfrist 27.02.06 Vurdering av om søker/søknad kan aksepteres ►Tilbakemelding til søkerne 20.03.06 Vurdering i ekspertpaneler 24.03.06 Rangering av søkere ►Tilbakemelding til søkerne 07.04.06 Intervjuer med høgest rangerte søkere 21.04.06 Samlet vurdering – Beslutning ►Tilbakemelding til søkerne 15.07.06Inngåelse av kontrakter

21 RTIM Raufoss Technology & Industrial Management Hovedmål : Industrimiljøet skal gjennom omfattende klyngesamarbeid styrke sine markedsposisjoner internasjonalt samt utvikle nye lønnsomme markeder basert på produkter og tjenester med høyt kompetanseinnhold. Dette kan deles i fire aspekter: Suksess i eksisterende bedrifter gjennom produktivitetsvekst og nyskapning - 150 arbeidsplasser årlig: Globalt konkurransedyktig forbedringstakt tilpasset bedriftenes markeder. 2 - ½ - ½ - 0 - Dobbel prestasjon - halve tiden - halve prisen - null feil. Utvikle og etablere nye virksomheter med omsetning på 1 milliard kroner med 250 ansatte. Total NCE-styrt utviklingsaktivitet i klynga på 5 ganger NCE-rammen. Utarbeide en felles strategiplan for industriklyngen og nettverket.


Laste ned ppt "RTIM Raufoss Technology & Industrial Management STYREDAGEN 2006 Raufoss 4 april Raufossindustrien - ”Fra konsern til nasjonalt ekspertsenter” Sverre Narvesen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google