Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

– en ramme for strategiske satsinger i vår region innen utdanning, forskning og næringsliv? RSA-møte, Porsgrunn 20/5-2014, Tone Jøran Oredalen – Dekan,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "– en ramme for strategiske satsinger i vår region innen utdanning, forskning og næringsliv? RSA-møte, Porsgrunn 20/5-2014, Tone Jøran Oredalen – Dekan,"— Utskrift av presentasjonen:

1 – en ramme for strategiske satsinger i vår region innen utdanning, forskning og næringsliv? RSA-møte, Porsgrunn 20/5-2014, Tone Jøran Oredalen – Dekan, HiT Felles muligheter innen Bærekraft, miljø og klima

2 2 Forankring Globalt – FN (Brundtland – 87), UNESCO Nasjonalt - Perspektivmeldingen 2009 Regionalt – Telemark/Agderfylkenes planstrategier Lokalt: Mål må konkretiseres og operasjonaliseres

3 3 Vår prosess 4 fysiske møter Eksterne innspill; NODE, Eyde, Vannklyngen, Kulturfeltet + Tenke framtidige muligheter (ikke gjenta tidligere rapporter) Tenke enkelt (temaet er komplisert) Rapport preget av vår kompetanse – flere forskningsområder aktuelle

4 4 Behov i regionen? Hvor har vi fortrinn – hvor kan vi bli best nasjonalt/internasjonalt?

5 5 Bærekraft miljø & klima Relevante fagområder

6 6 Bredde versus konsentrasjon

7 7 Master - utdanning Masteren vil gi kandidater i eks: Teknologiledelse, bærekraft og innovasjon Helseledelse, bærekraft og innovasjon Utdanningsledelse, bærekraft og innovasjon Miljøledelse, bærekraft og innovasjon ++

8 8 Utvalgte fortrinnsområder - forskning Klynger Nettverk Økonomi og samfunnsutvikling innovasjon miljøøkonomi utviklingsstudier entreprenørskap markedsføring livsløpsanalyser Risiko og sårbarhetsanalyser CIEM – Centre for Integrated Emergency Management kulturarv kulturpolitikk Krisehåndtering Global utvikling og ledelse bedriftsøkonomi sosialøkonomi Energi og materialer bygg Materialer/ materialstrøm Alternative energikilder Prosessteknologi IT og kommunikasjonsteknologi CO2-fangst Nye læringsformer Eksplosjon og sikkerhet Modellering/scenarier Vannforsyning/VA-teknikk Vann Ferskt+marint Oppdrett/foredling, Skagerak Ferskvannsfiske/ Marine ressurser Friluftsliv/ Reiseliv/ opplevelse overvåking Avfall Limnologi/marin biologi forurensning Flomberegning/tiltak Vannhistorie/vann og samfunn CCR-Centre for Coastal research

9 9 Innovasjon K-A-T-A Faglig, relevant kompetanse Visjon - Strategi Komponenter – FoU – Utdanning Bærekraft, miljø og klima


Laste ned ppt "– en ramme for strategiske satsinger i vår region innen utdanning, forskning og næringsliv? RSA-møte, Porsgrunn 20/5-2014, Tone Jøran Oredalen – Dekan,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google