Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Fagteam Flyktninghelse v/Oddny Igland Barn i mottak - om situasjonen i Nord-Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Fagteam Flyktninghelse v/Oddny Igland Barn i mottak - om situasjonen i Nord-Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Fagteam Flyktninghelse v/Oddny Igland Barn i mottak - om situasjonen i Nord-Norge og planlagte kompetansehevingstiltak

2 Noen kjente bilder som har blitt stående som symboler for barns opplevelse av krig og nød Kim Phuc 9 år. Vietnam 1972 Sarbat Gula 11 år. Afghanistan 1984 Aylan 3 år. Flyktning fra Syria 2015

3 Asylsykler. Storskog Finnmark 2015

4 Flyktninghjelpen.no

5

6

7

8

9

10 Forventninger for 2016 Usikkert, fra 10 000 opptil 50 000 – 60 000 UDI må planlegge for flere scenarier

11

12 Nord-Norge tall per 2 des 2015 EM over 15 år: 1029 personer fordelt på 33 mottak i Nordland, Troms og Finnmark EM under Bufetat (omsorgssenter): 68 personer fordelt på 8 forskjellige plasser Det er totalt 83 godkjente plasser per i dag (i tillegg søkes flere plasser godkjent)

13 Nord-Norge Av totalt 5297 EM i Norge i 2015 var 1097 i Nord-Norge per 2.12.2015

14 www.rvtsnord.no

15 Ekstra oppdrag fra Helsedirektoratet Lage e-læringsprogram om asylsøkere og flyktningers psykiske helse Målgruppe: alle som arbeider med asylsøker og flyktninger

16 Fylkesvise samlinger. Målgruppe: kommunens ledelse ved ordfører og rådmann Tjeneste - og virksomhetsledere i kommunale tjenester og virksomheter som berøres av flyktningsituasjonen Spesialisthelsetjenesten ved leder av DPS og BUP

17 Formål med samlingene Formidle informasjon om RVTSenes og andre aktørers tilbud om kompetanseheving og støttefunksjoner Bidra til kommunenes planlegging og tilrettelegging av tilbud og tjenester til flyktninger og asylsøkere Fremme samhandling mellom ulike tjenester og aktører.

18 For tiltakene generelt : Et særlig fokus på de enslige mindreårige.

19 Forskning om EM og tilpasning i Norge Preget av en tosidighet: Vektlegging av ungdomsmigrantenes psykososiale situasjon og deres sårbarhet uten familie og nære relasjoner Vektlegging av motstandsdyktighet (resilience) dvs evnen de har til å mestre problem og klare seg i Norge

20 En slik tosidighet gjenspeiler seg også i hjelpeapparatet Diskursen om den ensomme ulykkelige ungdommen og Diskursen om den uavhengige, motstandsdyktige migranten

21 Sårbarhet og motstandsdyktighet,eller resilience er ikke motsetninger i seg selv, men vekt på det ene framfor det andre aspektet ved ungdomsmigranter sin situasjon, representerer ulike tolkninger av virkeligheten og får ulike konsekvenser for den det gjelder. Ada Engebrektsen 2002

22 Psykisk helse Stressful life experiences and mental health problems among unaccompanied asylum-seeking children Tine Jensen et al 2014

23 EXIT – Expressive Art in Transition Utprøving av kunst og uttrykksterapi som tidlig intervensjon i grupper med asylsøkere.

24 EXIT er en terapiform som anvender bevegelse, tegning, musikk, dans og drama i tillegg til det verbale uttrykket. Terapien har vist seg å være velegnet som behandlingsform for traumatiserte flyktninger. Modellen er utviklet av Meyer DeMott og ble først tatt i bruk ved Brinken Asylmottak i 1991. (Meyer og Nygård, 1993, Meyer 1995; 1997; 2007).

25 Status februar 2016 Nå i bruk flere steder i Norge, både grupper for EMA under 15 og EMA over 15. Prøves også ut i noen innføringsklasser som del av obligatorisk undervisning i helse og sosialfag. Resultatene viser bla at konfliktnivået blant EM går ned, det rapporteres om bedre samarbeidsvilje, økt konsentrasjon, bedre søvn og mindre isolasjon.

26 RVTS Nord planlegger i samarbeid med Melinda Meyer et opplæringstilbud i denne gruppeintervensjonen. Oppstart i løpet av våren 2016. Følg med på våre nettsider: www.rvtsnord.nowww.rvtsnord.no www.facebook.com/rvtsnord

27 "New Shoes" Gerald Waller, Østerrike 1946


Laste ned ppt "Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Fagteam Flyktninghelse v/Oddny Igland Barn i mottak - om situasjonen i Nord-Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google