Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sted/Dato endres i topp-/bunntekstPresentatør/Virksomhet endres i topp-/bunntekst PROSJEKTET: ”BARN I RUSFAMILIER”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sted/Dato endres i topp-/bunntekstPresentatør/Virksomhet endres i topp-/bunntekst PROSJEKTET: ”BARN I RUSFAMILIER”"— Utskrift av presentasjonen:

1 sted/Dato endres i topp-/bunntekstPresentatør/Virksomhet endres i topp-/bunntekst PROSJEKTET: ”BARN I RUSFAMILIER”

2 sted/Dato endres i topp-/bunntekstPresentatør/Virksomhet endres i topp-/bunntekst Prosjektet: ”Barn i rusfamilier - tidlig intervensjon” Mål: Heve kompetansen om tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon blant ansatte i kommunen som kommer i kontakt med risikoutsatte barn og unge

3 sted/Dato endres i topp-/bunntekstPresentatør/Virksomhet endres i topp-/bunntekst Målgruppe Ansatte i Barnehage Skole SFO Helsestasjon PPT Barnevernet

4 sted/Dato endres i topp-/bunntekstPresentatør/Virksomhet endres i topp-/bunntekst Bakgrunn for prosjektet Kunnskap om at barn som vokser opp i en familie hvor en eller begge voksne har et rusproblem, har større risiko enn andre barn for å utvikle en rekke problemer og symptomer (psykiske problemer, adferdsforstyrrelser og skoleproblemer) Forskning er tydelig på at om barnet og familien får hjelp, så er det mindre risiko for utvikling av varige skader og problemer

5 sted/Dato endres i topp-/bunntekstPresentatør/Virksomhet endres i topp-/bunntekst Undersøkelse gjennomført av Borgestadklinikken 2005: Førskolelærere, lærere og andre trenger mer kompetanse på rusproblematikk. Trenger mer kompetanse på metoder for å ta opp rusrelatert problematikk med barnets foresatte og om hvordan de skal gripe inn.

6 sted/Dato endres i topp-/bunntekstPresentatør/Virksomhet endres i topp-/bunntekst K Kommuner som deltar i ”Barn i Rusfamilier - tidlig intervensjon” får tilbud om: Kompetanseheving av ansatte gjennom undervisning og veiledning. Kursdager med Tema: Rusmiddelbruk i et barne- og familieperspektiv Hvilke konsekvenser har det for barn å vokse opp i en familie med rusmiddelproblemer Hvilke tegn og signaler vil barnet vise Taushetsplikt for deg som jobber med barn Å bli bevisst egne barrierer - hvorfor er dette så vanskelig? Roller og mandat. Hvordan oppdage, gripe inn og handle på bakgrunn av bekymring

7 sted/Dato endres i topp-/bunntekstPresentatør/Virksomhet endres i topp-/bunntekst Å samtale med barn Den nødvendige samtalen – hvordan samtale med foreldre når du er bekymret for et barn?

8 sted/Dato endres i topp-/bunntekstPresentatør/Virksomhet endres i topp-/bunntekst Varighet: Prosjektperioden er 1 ½ år Alle kursdager er første halvår Hver kommune nedsetter en ressursgruppe/ prosjektgruppe som får ekstra ansvar for å spre og implementere satsningen i kommunen Ressursgruppen får egen samling med tema spredning, implementering og erfaringsutveksling

9 sted/Dato endres i topp-/bunntekstPresentatør/Virksomhet endres i topp-/bunntekst Deltakere i prosjektet tilbys: Opplæringsdager med dyktige og inspirerende foredragsholdere Eget materiell til spredning og implementering Veiledning og oppfølging av ressursgruppe i løpet av prosjektperioden Årlige fagdager Kursdager og materiell er gratis

10 sted/Dato endres i topp-/bunntekstPresentatør/Virksomhet endres i topp-/bunntekst Hvor mange barn berøres? 50 000 til 150 000 barn (SIRUS 2009) 450 000 barn har foreldre med psykisk lidelse eller rusbruk (410 000 psykisk lidelse – 90 000 rus)

11 sted/Dato endres i topp-/bunntekstPresentatør/Virksomhet endres i topp-/bunntekst Barn i rusfamilier kan ha ulike symptomer Tretthet Karakterer og innsats på skolen verierer Vansker med venner og sosial tilhørighet Overytelse/ overdreven tilpasning/ overdrevent ansvarlige Følelsesmessig labilitet

12 sted/Dato endres i topp-/bunntekstPresentatør/Virksomhet endres i topp-/bunntekst Den nødvendige samtalen: Film Når samtalen handler om bekymrng for et barn – og foreldres bruk av alkohol


Laste ned ppt "Sted/Dato endres i topp-/bunntekstPresentatør/Virksomhet endres i topp-/bunntekst PROSJEKTET: ”BARN I RUSFAMILIER”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google