Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forebyggende gruppeintervensjon for unge asylsøkere og flyktninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forebyggende gruppeintervensjon for unge asylsøkere og flyktninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forebyggende gruppeintervensjon for unge asylsøkere og flyktninger
basert på EXIT modellen Marit C. Borchgrevink, Psykologspesialist, RVTS Nord Vikenkonferansen,

2 - Godt landskap/godt minne fra Tromsø: ”Hurtigruta”

3 Forebyggende gruppeintervensjon basert på EXIT modellen (Expressive Arts in Transit – M. Meyer)
Implementeringsprosjekt for enslige mindreårige asylsøkere i Nord-Norge Rammer Intervensjonen – innhold og struktur Øvelser Hva fungerte godt? Videre implementering

4 Idé til implementeringsprosjekt for EMA
Undertegnede ledet først Tromsø-gruppe våren 2010 for afghanske EMA–gutter delvis basert på EXIT-modellen til Melinda Meyer, NIKUT delvis basert på egne erfaringer fra ulike resiliens-fremmende og kunst/uttykksterapeutiske grupper fokus på her og nå, og fremtid - ikke ”bearbeiding” i en slik usikker fase Ønsket å implementere lignende grupper på flere EM mottak i Nord-Norge

5 Rammer for implementeringsprosjekt
Samarbeid med M. Meyer, NIKUT, og UDI Nord Opplæring i Tromsø (to ganger to dager, samt en evalueringsdag) 4 dagers veiledning på videokonferanse (virtuelt møterom) 5 EM-mottak deltok/drev gruppe, samt et bofelleskap

6 Rammer forts. Deltagerne 16-18 år – fire guttegrupper, en for jenter
Informasjon både i gruppe og enkeltvis før oppstart Info til mottaket Enkel kartlegging og kontrakt Tolk/ikke tolk… Stort sett faste dager og tidspunkt, ca. halvannen time, frukt Ulike steder Gruppelederne ulik bakgrunn (mest 3 årig helse/sosial), bare en med terapeut-bakgrunn. I opplæring også en fra BUP

7 Rammer Tromsøgruppene
I våre grupper var gruppelederne en fra mottaket, en helsesøster og undertegnede. Deltagerne fikk vite at de kunne kontakte oss utenom, og fem av ungdommene ble fulgt opp av helsesøster og RVTS eller BUP i etterkant

8 Intervensjonen - innhold
Hovedfokus på bevegelse, pust, stimulering av fantasi og kreativitet spesielt mht. framtid, scenariotenkning, osv. Pga. vanskelig situasjon fokus på søvnhygiene, mestring her og nå Faste øvelser: Velkommen, ”barometer” (eks. stoffer i afghanske farger), grunning, pust, ”gruff”, ”dusj”

9 Øvelser og psykoedukasjon
Grunning – her og nå (tilstedeværelse, kontakt med kroppen og underlaget) Vekk føttene – Sirkulasjon og lett massasje Vekk kroppen, avspenning, Gorilla-øvelse (stimulere fantasi, humor), sommerfuglklem PE: trygg i kroppen, kontroll, blodsirkulasjon Pust (friere pust, reduserer spenninger) Legg merke til pusten, fokus innpust/utpust Hånd på hjertet – smile til hjertet Tarzan, avspenning, uttøyning PE: hva skjer med pust når man er redd/anspent

10 Øvelser og psykoedukasjon
3. Gruff (ta ut frustrasjon vha. energetiske bevegelser) Sette foten i gulvet med kraft og lyd ”Børste”øvelse NEI – skyve fra (- evt. JA legge til/gripe) PE: få ut sinne, sette grenser, kontroll, få kraft Dusj (egenomsorg, ”renselse”) PE: være snill med oss selv, verdighet.

11 Intervensjonen - skisse
Velkommen – bli tatt i mot - navn – identitet. Hvem er jeg i gruppen? Enkel, felles kartlegging av psykososial situasjon. Felles dans / fysiske øvelser, og speiling av disse. Fokus på søvn. Framtidsvisjon og bevegelse. Hva er mitt neste skritt? Scenario tenkning. Vise en aktivitet som du likte å gjøre i hjemlandet. Fokus på ressurser, speiling av bevegelsene fra de andre i gruppen. Male/tegne aktiviteten. Hvilket dyr har de kvalitetene som kan styrke deg videre på reisen? Tegne/male dyret.

12 Intervensjonen forts. 6. Skape et trygt landskap fra hjemlandet. Male landskapet. 7. Hva er mitt mål for fremtiden? Tegne målet 8. Aktivitet/bevegelse de liker å gjøre. Lage en mappe/A4-konvolutt med egen signatur/bilde utenpå. Lage fellesbilde – gjerne silkemaling Avskjed. Utdeling av diplom. Alle får et fellesbilde som de får med seg i konvolutten sin + evt. en stein. Ikke alle fulgte denne strukturen, lokale variasjoner

13 ”Godt landskap”

14 Hva fungerte godt? Fast tid To ganger i uka i begynnelsen
Ha det på en dag eller tidspunkt det ikke var skoletilbud Servering av frukt Mottaksleder til stede eller med som gruppeleder Gruppetilbudet godt integrert som et tiltak på mottaket, godt forankret i personalgruppa

15 Hva fungerte godt? Viktig at lederne var motiverte og engasjerte, og at de hadde erfaring mht. å lede en gruppe og aktivt deltagende metoder. Det så ikke ut til at valg av sted var avgjørende. Likevel fordel med eksternt, ”nøytralt” sted, eksempel på skolen. enklere å hente ungdommene når det var på mottaket.

16 Videreføring – fremtidig implementering
Flere asylmottak, også for voksne (trenger da en viss kontraktstid) Del av introduksjonsprogrammet for bosatte Bofellesskap og omsorgssentre for EM Evt. inn i skolen

17 Videreføring - gruppeledere
Viktig med noen som kjenner ungdommene godt – kontakt med deres nærmiljø helse/sosialpersonell (se hvem som trenger også annet tilbud) Vant til aktivt deltagende metoder og fysiske bevegelser – for eksempel idrettsgrupper Vant til å bruke kreative, evt. kunst- og uttrykksterapeutiske metoder Evt. terapeut (tenke prosess, kontinuitet, evt. behandling)

18 Videreføring - Rammer & innhold
Tilrettelegge for oppfølging utenfor/etter gruppa Tilpasse malen lokalt utnytte ressursene i gruppa /lokalt

19 Referanser/kilder Meyer, M. (2009): Gjennomføringsrapport av prosjektet: Kunst og uttrykksterapi for nyankomne EM år ved ankomst Borchgrevink (2012): Implementering av forebyggende grupper for EMA etter EXIT modellen Neumayer, Skreslett, Borchgrevink og Gravråkmo (2006): Psykososialt arbeid med flyktningbarn – Introduksjon og fagveileder. vd Weele & With (2008): Sommerfuglkvinnen.

20 Marit C. Borchgrevink RVTS Nord www.rvts.no/nord Tlf. 77754380/74


Laste ned ppt "Forebyggende gruppeintervensjon for unge asylsøkere og flyktninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google