Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Observasjon av det nyfødte barnet The Newborn behavioral observation.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Observasjon av det nyfødte barnet The Newborn behavioral observation."— Utskrift av presentasjonen:

1 Observasjon av det nyfødte barnet The Newborn behavioral observation

2 Hva er Newborn Behavioral Observation (NBO) –NBO er en fleksibel metode for å observere spedbarn mellom 0-3 måneder –hensikten er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets mange signaler og reformulere disse til et kommunikasjonsspråk; "Se barnet snakker til deg" –å veilede foreldrene på hvilken støtte og tilrettelegging barnet trenger –vi ønsker å gi foreldre økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke sitt barns signaler

3 NBO framhever barnets kompetanse og benyttes for å støtte foreldrene til å oppdage og erkjenne at barnet er et eget individ med sin individuelle måte å respondere på og kommunisere på. «La oss se på barnet ditt sammen og se hva hun forteller oss»

4 Hva observerer vi? AMOR Autonome systemet: Hudfarge, venetegninger, pustemønstre Motoriske systemet: Muskeltonus, positur/holdning/liggestilling/bevegelser/bevegelsesmønstre Organisering av tilstander: Variasjon av tilstander, robusthet og tydelige, avgrensede tilstander. Overgangsmønstre fra en tilstand til en annen. Responsitivitet: Evne til å fokusere blikket og følge med på hørsel- og synsstimuli, både ansikt, stemme og objekter med lys og lyd.

5 Hva gjør vi? Observerer barnet på 18 ulike punkter: Reaksjoner på stimulering (lyd og lys) Muskler Reflekser Reaksjoner på sosial kontakt Håndtering av gråt og trøst Selvregulering av egen tilstand

6 Adferdskomponent Vurdering 3 2 1 Veilednings aspekter 1.Habituering til lys 2.Habituering til lyd Lett Etterhvert Vanskelig Søvnmønstre Søvnbeskyttelse 3. Muskeltonus, legger og armer 4. Søkerefleks 5. Sugerefleks 6. Griperefleks 7. Skulder og nakketonus 8. Krabberefleks God Variabel Svak/sterk God Variabel Svak  Muskeltonus  Matnings spørsmål  Berøring og kontakt  Tonus  Sovestilling og sikkerhet

7 9. Respons på stemme og ansikt 10. Visuell respons (på ansikt) 11. Orientering mot stemme 12. Orientering mot lyd (rangle) 13. Visuell følge av objekt (ball) Veldig Litt Ikke responsiv responsiv responsiv Veldig Litt Ikke responsiv responsiv responsiv Veldig Litt Ikke responsiv responsiv responsiv Veldig Litt Ikke responsiv responsiv responsiv Veldig Litt Ikke responsiv responsiv responsiv  Sosial kontakt  Syn  Hørsel  Kommunikasjon og kontakt 14. Gråt 15. Trøstbarhet Svært lite Litt Mye gråt Roes lett Med litt Vanskelig strev  Gråt og trøstbarhet  Selvtrøstende/roe nde adferd 16. Adferdsregulering 17. Stress respons; hudfarge, svetting og skjelving 18. Aktivitetsnivå Velorganisert Variabel Lite org. Ikke stresset Litt Svært stresset Optimal Moderat Svært høyt/ Lavt nivå  Adfersdregulering/ temperament  Terskel for stimulering/ aktivitet  Behov for støtte

8 6 bevissthetstilstander 1 Dyp søvn 2 Lett søvn med øynene lukket 3 Døsig 4. Våken med klart/oppmerksomt blikk 5. Våken med betydelig motorisk uro 6 Gråt

9 Tidlige tegn hos barnet, hva betyr disse? Snur seg bort Hikking Nysing Gulping Urolig

10 ”Resultat” av NBO Observasjonene gjør at vi kan tilpasse aktiviteten utfra hva barnet «tåler» akkurat nå. Det medfører at foreldrene tidlig lærer å forstå sitt barn som igjen gir dem mestringsfølelse og det er alltid positivt i forhold til tidlig samspill og god tilknytning. Noen babyer trenger mer støtte enn andre og da kan vi ta hensyn til det når vi lærer barnet bedre å kjenne.

11 Siden et spedbarns reaksjon på stimuli vil være tilstandsavhengig er det ekstremt viktig at man tar i betraktning hvilken tilstand barnet befinner seg i i observasjonsøyeblikket. Dette må alltid være utgangspunktet for alle observasjoner som gjøres av spedbarn.

12 Opplevelser helsesøstrene i Bodø kommune har gjort seg etter oppstart med NBO (des.2014 ) Et godt verktøy som kommer både oss og foreldrene til gode! Matnyttig Verdifullt å kjenne til begrunnelser av det vi ser Får bedre samarbeid med foreldrene i ettertid. Foreldrene er glade for at vi SER ungene deres


Laste ned ppt "Observasjon av det nyfødte barnet The Newborn behavioral observation."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google