Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle matproduksjon i sjø

3 ET HAV AV MULIGHETER

4 Norge En sjømatnasjon Akvakultur produksjon 2012 Verden: 66,3 millioner tonn Norge: 1,3 millioner tonn Kina:41,1 millioner tonn Norge har 2% av verdens- produksjonen i volum, men 3,7% av verdien Kilde FAO

5 Rogaland Den blå matnæringen Sysselsetter ca 2500 Omsetning ca 9 milliarder

6 De viktigste næringene i storregionen Kilde: IRIS

7 Den sammensatte klyngen Sør-Vestlandet Fiskefôr Skretting Biomar EWOS Innovation Skretting ARC Teknologi AKVA Group Steinsvik Gruppen Egersund Group Mørenot SFD Bokn Plast Smart Farm Aquafarm Equip. Oppdrett Marine Harvest Grieg Seafood Bremnes Seashore Alsaker Fjordbruk NRS Feøy Eidesvik Laks Ryfylke Rensefisk Sterling White Halibut Stamfisk og settefisk Lerøy SG Fister Smolt Erfjord Stamfisk Ilsvåg Holding Vågafossen Settefisk Tytlandsvik Aqua Forskning og organisasjoner Nofima UIS Blue Planet Måltidets Hus

8 Rogaland Havbruksnæringen – noen av leverandørene OmrådeSelskapKommuneOmsetning (mill)Ansatte Rogaland TeknologEgersund GroupEgersund564120 TeknologiAKVA GroupBryne83160 TeknologiSteinsvik GruppenTysvær14130 FiskefôrSkrettingStavanger5.562*250* FiskefôrSkretting ARC9680 FiskefôrBiomarKarmøy77 FiskefôrEWOS InnovationSandnes/Gjesdal13170 AndreErfjord StamfiskSuldal12411 AndreRyfylke RensefiskFinnøy4,66 AndreRogaland SjøtjenesterHjelmeland1910 AndreTrio Processing1810 AndreNofimaStavanger35

9 Rogaland Havbruksnæringen – oppdretterne OmrådeSelskapKommuneOmsetningAnsatte OppdrettMarine HarvestFlere1.500*195 OppdrettGrieg SeafoodFlere45486 OppdrettBremnes SeashoreFlere20 OppdrettAlsaker FjordbrukFlere22516 OppdrettEidesvik LaksFinnøy797 OppdrettNRS FeøyHaugesund18919 OppdrettEWOS InnovationGjesdal SettefiskLerøyForsand/Strand SettefiskFister SmoltHjelmeland177

10 Globalt nøkkeltall 70 %

11 De blå mulighetene Det framtidige markedet For å kunne gi nok mat til en større, mer urban og rikere befolkning må matvareproduksjonen globalt øke med 70% innen 2050. (FAO – How to feed the world - 2050) +Flere munner å mette – fra 7 til 9 milliarder innen 2050 Spesielt høy befolkningsvekst i Afrika og Asia +Økt kjøpekraft fra en voksende gruppe +Økt urbanisering – fra 49% til >70% +Lønnsomt å forebygge sykdom gjennom en sunn livsstil og god ernæring

12 Rogaland Hva er vårt ansvar? Produksjon i vann er den mest bærekraftige og effektive dyreproduksjonen Vi må endre synet på havet, slik som matproduksjon i landbruket ivaretas. Utvide begrepet jordvern til også å gjelde fjord- og kystvern for økt matproduksjon Rogaland har et ansvar for å ta vare på og synliggjøre områder med matproduserende potensiale – dette kan gjøres i en regionalplan for sjøareal havbruk

13 Norsk nøkkeltall 500 milliarder 250 milliarder 5 millioner tonn

14 De blå mulighetene Den grønne og den blå åker Det er mulig å oppnå en produksjon av laks og ørret på 5 millioner tonn i Norge i 2050 mot 1.2 millioner tonn i 2012 (Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, 2012) Den politiske viljen må være til stede. Endringer i reguleringsregime slik at næringsutøvere opplever forutsigbarhet for sine investeringer og at regelverket ikke begrenser mulighetene for å utvikle konkurransedyktige bedrifter. Fortsatt økende etterspørsel etter laks i markedene Nye og viktige innovasjoner innen fôr, fiskehelse, avl og teknologi

15 Rogaland Hva vil økt vekst for kommunene bety? Samfunnsøkonomisk er dyrking av havet en fornuftig investering I framtiden er det lokalitetene som er verdien ikke lisenspapiret (Prof Asche, I-laks, 25.09.2015) Kommunenes andel av verdiskapning av matproduksjon i havet – Inntekter på nye lisenser, hvor halvparten tilfaller kommunene. Vekst 2015 gir 20 millioner per lisens (1 million per 5% vekst) Sysselsetting – Direkte sysselsatt på anleggene – Foredling Ringvirkninger

16 Et hav a muligheter Oppdrett - eksempler Nye teknologier innen oppdrett av laks Løsning på biologiske utfordringer Ressurskrevende arbeidsoppgaver Nye arter

17 Et hav av muligheter Nye teknologier – nye muligheter innen oppdrett av laks Tilgang på nye arealer både på land og til havs – vi må endre synet på fjorden og havet og se det som en unik tilgang til områder for matproduksjon Stort behov for nye innovasjoner Norges fordeler ligger i industriell produksjon - storskala Politisk vilje Vi har gjort det før…… Bilde: Ocean Farming Bilde: Oljedirektoratet Landbasert produksjon av laks

18 Et hav av muligheter Biologi – nye muligheter – lakselusen Lakselus er en parasitt som lever fritt i vannmassene på oppdrettsfisk og vill laksefisk. Økende problem med økning i produksjonen/biomassen Det brukes store ressurser på ikke medikamentelle avlusningsmetoder. Noen eksempler som det arbeides med på Vestlandet – Rognkjeks (blant annet Ryfylke Rensefisk) – Tubenot (Egersund Net) – Thermolicer (Steinsvik Gruppen) – Laser teknologi (Stingray) – Postsmolt i lukket merd – HeliXiR behandlingsenhet

19 Et hav av muligheter Ressurskrevende operasjoner – hva bringer framtiden – robot teknologi Økt videreforedling av sjømat i Norge – Røykelaks importen til Norge har økt 11 ganger de siste 10 årene Kostnad på arbeidskraft med dagens teknologi Toll situasjon – Framtidens robot teknologi gir nye muligheter for fiskeforedling i Norge ROV operasjoner på oppdrettsanlegg – Notovervåking og notbøting – Rengjøring av not – Overvåking av fisk

20 Et hav av muligheter Nye arter – noen muligheter Fjorden og havet er en unik mulighet for økt matproduksjon og verdiskaping i Norge. – Hummer, kveite, rognkjeks, kamskjell, østers, blåskjell, tunikater, makro og mikroalger og mange flere….

21 Aqua Vision i Stavanger 2012 Kofi Annan “I do not ask you to change direction but I ask you to accelerate progress” Kofi Annan «Mangel på mat er den største enkeltårsak til sosial uro og krig i verden» I den norske havbruksdebatten kan det globale miljø- og bærekraftperspektivet få en større plass!

22


Laste ned ppt "Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google