Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"Verdier fra havet - Norges framtid"

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""Verdier fra havet - Norges framtid""— Utskrift av presentasjonen:

1 "Verdier fra havet - Norges framtid"
Næringslivsdagene BI - Stavanger – 27. Januar 2004 Fiskeriminister Svein Ludvigsen

2 Jeg har en visjon om et levende kystsamfunn der
© Per Eide / Samfoto Jeg har en visjon om et levende kystsamfunn der kommende generasjoner kan høste fra havets frukter

3 De marine næringer er: Spennende Utfordrende Verdiskapende
Bør være et naturlig satsningsområde

4 Omstilling - en utfordring også i fiskerinæringen
Økt lønnsomhet Forenkling Industrielt fokus

5 Kunnskapsnæring Økonomi -- Marked -- Produktutvikling -- FoU
Foto: Eksportutvalget for fisk og ulike bedrifters profilering Aqua Nor 2003

6 Utfordringer Forvaltning – fornybar ressurs/internasjonalt perspektiv
Fisk som global handelsvare Fisk/olje Nye arter – oppdrett Bioteknologi Areal Lovgivning

7 Tenk på dette! Den blå åker er 6 ganger
større enn det norske fastlandet Fiskeri- og havbruksnæringens andel av norsk eksport 2003:

8 Hva er marin næring i dag!
KPMG/SINTEF rapport viser: Direkte i fiskeri og havbruksnæringen årsverk Omsetning - 56 mrd kroner Ringvirkninger i andre næringer årsverk Omsetning - 29 mrd kroner © Foto: Eksportutvalget for fisk

9 Norwegian Ministry of Fisheries
De største fiskerinasjonene - fangst og oppdrett Norwegian Ministry of Fisheries Største eksportnasjoner Kilde: FAO Yearbook commodities

10

11 Norsk eksport av sjømat 1988 - 2003
© EFF, Datakilde=SSB

12 Norsk eksport av sjømat 2003 EU
56 % (14,8 mrd) Øst Europa 16 % (4,3 mrd) Nord Amerika 5 % (1,3 mrd) Asia 16 % (4,2 mrd) Latin/Sør Amerika 3 % (0,9 mrd) Vi eksporterer til mer enn 130 land © EFF, Datakilde=SSB

13

14 Vi må endre fokus i fiskerinæringen
”om å produsere en vare som er solgt eller selge en vare som er produsert” Mer industrielt fokus Klarere skille mellom politikk og butikk Enten tradisjonell tenkning: Fiskebåt Mottak Eksportør Kunde eller … Mottak Politikk Forvaltning Ressurs Fiskebåt Kunde

15 Hvordan utnytte det komparative fortrinnet ?
Norge har naturgitte ressursfortrinn Ikke i seg selv tilstrekkelige til å gi markedsmakt Produktet kan både: foredles gjennom økt bearbeiding ved å bringe kunnskap inn i produktet, kunnskap som kunden etterspør ut fra sine meget spesifikke, gitte behov Økt bearbeiding – eks. røkelaks kan fort komme opp i et 40 talls produkter bare i Europa Bringe kunnskap inn i produktet – eks. hvilken måltidssammenheng skal produktet inngå i ? © Foto: Eksportutvalget for fisk

16 Globalisert kunnskapsøkonomi
Globalisering medfører økt konkurranse Norge er et høykostland Norske bedrifter som opererer i et internasjonalt marked er i økende grad avhengig av å ligge i tet mht utvikling av nye markeder, nye produkter og ny teknologi © Foto: Eksportutvalget for fisk

17 Flere ulike sentrale forskningsmiljøer:
”Sjømat - den løfterike næringsklyngen” ”Sjømatnæringen i Norge har egenskaper som kan utvikle selvforsterkende vekst Nasjonal innsats tilsvarende som for utbygging av oljeindustrien => Verdiskaping i havbruk vil kompensere for nedgang i oljeinntekter.” Stort potensial for økt verdiskaping i marin sektor ”150 mrd. i 2020? … Norges beste framtidsidè er å satse på marin sektor på bred basis.”

18 Gi kunden det han vil ha Ernæring og mattrygghet
må kombineres med god mat Foto: Eksportutvalget for fisk og Norges forskningsråd

19 Den moderne marine næring

20


Laste ned ppt ""Verdier fra havet - Norges framtid""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google