Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marin Overvåking Rogaland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marin Overvåking Rogaland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Marin Overvåking Rogaland
Blue Planet Eivind Helland

2 Blue Planet Etablert i 2004 Nettverksorganisasjon – non profit
Eid av organisasjoner med felles interesse for sjømatindustrien Konferanser og seminar AquaVision Skalldyrkonferansen Dialogkonferanser Akvakulturteknologi Prosjektledelse Marin Overvåking Rogaland AquaPark Rogaland Ryfylke Havbrukssenter VRI Kompetansemegling The European Seafood Center Kompetansesenter for fersk sjømat

3 Marin Overvåking Rogaland Bakgrunn
Kunnskapsbehov fra oppdretterne i Rogaland Dokumentasjon av vannmiljø Implementering av EU’s vanndirektiv EU’s vanndirektiv er implementert i Norge med mulige følger Vannkvaliteten i deler av fjordsystemet i Rogaland var satt til tilstandgrad ”mindre god” eller ”dårlig” Fiskeoppdrett er en av kildene til økt mengde næringssalter i fjordene Sukkertareprosjektet( ) i regi av SFT konkluderte med at sukkertareskogen er dårlig i deler av Rogaland.

4 Marin Overvåking Rogaland Bakgrunn
Et samarbeidsprosjekt med privat og offentlig finansiering: Privat: Alsaker Fjordbruk, Bremnes Seashore, Grieg Seafood, Marine Harvest, NRS Feøy, Eidesvik Laks, Erfjord Stamfisk og EWOS Innovation Offentlig: Rogaland Fylkeskommune, Ryfylkefondet Syringsgruppen: Ingrid Lundamo (leder), Marine Harvest Alexander Knudsen, Grieg Seafood Geir Magne Knutsen, Bremnes Seashore Ove Gjerde, Alsaker Fjordbruk Blue Planet (prosjektledere)

5 Marin Overvåking Rogaland Mål
Langsiktig dokumentasjon av vannkvaliteten i fjordsystemene i Rogaland (inntil 10 år) Næringssalter Klorofyll a Vekst av makroalger (tang og tare) Bunnforhold Samarbeid med anerkjente miljøer innen marin overvåking Samkjøre prosjektet med andre overvåkingsprogrammer Arbeider også med å bygge opp overvåking av rømt fisk og lusesituasjonen hos villfisk

6 Marin Overvåking Rogaland Stasjoner for vannprøvetaking

7 Marin Overvåking Rogaland Stasjoner for makroalgeprøvetaking

8 Marin Overvåking Rogaland Metode – Vannprøver i henhold til vannrammedirektivet
Vannprøver fra overflate, 2, 5, 10, 20 meter til analyser av næringssalter (SNT 97:03) CTD (Conductivity, Temperature, Depth) Klorofyll a tas med fluorescens måler av typen Seapoint Clorophyll Fluorometer Siktedyp måles med en secchi-skive UNI Miljø SAM-Marin er prøvetaker, og Eurofins brukes som analysesenter for vannprøvene

9 Marin Overvåking Rogaland Tilstand – næringssalter og siktedyp

10 Marin Overvåking Rogaland Resultater

11 Marin Overvåking Rogaland Resultater

12 Marin Overvåking Rogaland Resultater

13 Marin Overvåking Rogaland Resultater

14 Marin Overvåking Rogaland Resultater

15 Marin Overvåking Rogaland Resultater

16 Marin Overvåking Rogaland Resultater

17 Marin Overvåking Rogaland Resultater

18 Marin Overvåking Rogaland Metoder - Makroalger
ROV Tilstandsgrader 0-Ingen forekomst 1-Sjelden (< 25 % dekning) 2-Vanlig ( % dekning) 3-Svært vanlig ( % dekning) 4-Dominerende ( % dekning) Utførelse UNI Miljø SAM – Marin i samarbeid med dr. Vivian Husa ved IMR Analyser ved dr. Vivian Husa ved IMR Gruppe Arter Mosaikk av alger Duskformede rød, grønn og brunalger som er fastvoksende på berget Tang Blæretang, Grisetang og Sagtang Trådforma opportunister Brunsli, grønsli og lange trådformede brun og grønnalger

19 Marin Overvåking Rogaland Resultater - Makroalger

20 Marin Overvåking Rogaland Resultater - Makroalger

21 Marin Overvåking Rogaland Resultater - Makroalger

22 Marin Overvåking Rogaland Resultater - Makroalger

23 Marin Overvåking Rogaland
Resultater fra ROV undersøkelsene viser vekst av sukkertare på de fleste lokaliteter Resultatene for næringssalter og klorofyll a viser at fjordene i Rogaland ligger innenfor god eller meget god tilstand i de fleste tilfeller Rapporten oppdateres hvert halvår og er tilgjengelig på nettsiden Ønskes oppdatering rundt prosjektet tilsendt på epost sendes forespørsel til


Laste ned ppt "Marin Overvåking Rogaland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google