Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overordnet tiltaksvurdering mot marin forsøpling Avfallskonferansen, Tromsø, 9. juni 2016 – Thomas Hartnik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overordnet tiltaksvurdering mot marin forsøpling Avfallskonferansen, Tromsø, 9. juni 2016 – Thomas Hartnik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overordnet tiltaksvurdering mot marin forsøpling Avfallskonferansen, Tromsø, 9. juni 2016 – Thomas Hartnik

2 Foto: Per John Olsen Marin forsøpling – et voksende miljøproblem  Plast og miljøgifter  Tungt nedbrytbar og transporteres over store avstander  Skader marine økosystemer og fører til økonomiske tap for havbruks- og turistnæringen  Alvorligste kilder i Norge: – Utstyr fra fiskeri- og havbruk – forbruksrelatert avfall

3 Internasjonalt arbeid svært viktig  Utslipp av 8 millioner tonn plast til havet per år – Dobling til 2030 – Firedobling til 2050 – Norge bidrar lite  Arbeidsområder – Produktutvikling – Avfallshåndtering på land og skip – Opprydding – Kartlegging og forskning  Ulike arenaer – OSPARs handlingsplan mot marin forsøpling – EUs plaststrategi og EU-regelverk – Globale initiativer (UNEP) Foto: surfscience.org

4 Håp for Havet på Norsk Maritimt Museum. Foto: Ole Mathismoen, Aftenposten

5 Foto: Erlend Standal Vår anbefalingen er basert på:  Å begrense tilførsel viktigst, men også nødvendig å rydde opp  Viktigste kilder til marin forsøpling: – Fiskerirelatert avfall – Forbruksrelatert avfall – Bygg- og anleggsavfall – Langtransportert avfall – Kasserte fritidsbåter – Avfall fra skipsfart  Prioritering av tiltak – Gjennomførbarhet – Treffsikkerhet – Forventet effekt

6 Anbefalte tiltak

7 Svalbard. Foto: Ocean Hope Produsentansvarsordning på utstyr fra fiskerier og havbruk  Ansvar for produkt i hele livsløpet – Produksjon – Bruk – Avfallshåndtering  Medansvar for mistet/tapt utstyr – Insentiv til å tilpasse utforming av utstyr som hindrer tap – Delta i opprydding av forsøpling

8 Fishing for Litter. Foto: Karen Murray, Shetland News Innlevering av marint avfall i havn  Levering av marint avfall uten merkostnad  Fiskefartøy unntatt havnegebyr  OSPARs regionale handlingsplan – Fishing for litter  Finansiering bl.a. gjennom produsentansvar

9 Utvide produsentansvaret på emballasje Foto: Monika Kleffelgård Hartviksen, LAS.  Vurdere medansvar for opprydding av forsøpling av emballasje  hensynet til marin forsøpling skal ivaretas i arbeidet med emballasjeoptimering

10 Tilskuddsordning mot marin forsøpling 2015:  90 søknader  7,5 millioner kroner 2016:  71 søknader  15 millioner kroner Strandrydding i Kristiansand. Foto: Alena Bohackova

11 Styrke samarbeidet mellom myndigheter  Mange berørte myndigheter – Miljødirektoratet, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet  Behov for å utveksle erfaring, planlegge aktiviteter, diskutere utfordringer og synspunkter  Opprette fast samarbeidsarena for marin forsøpling med relevante myndigheter

12 Overtredelsesgebyr i forsøplingssaker  Forslag om ny § 80 i forurensningsloven – Hjemmel som gjør det mulig i forskrift å fastsette overtredelsesgebyr  Administrative sanksjoner mer effektivt enn straff  Effektivt virkemiddel for å følge opp og forebygge forsøpling Foto: MOJO Magasin

13 Forskning og overvåkning  Øke kunnskap om kilder, omfang og effekter av marin forsøpling og mikroplast  Øke kunnskap om effektive tiltak og virkemidler  Utvikle ikke-fossilt plast som brytes fullstendig ned under naturlige forhold  Overvåking – Status og trend – Behov for og effekt av tiltak – Internasjonal rapportering

14 Andre tiltak som er «lavthengende frukter»  Tiltak mot utslipp av biofilmbærere fra avløpsrenseanlegg  Utslipp av plast i forbindelse med veg- og tunellbygging – Presisering av vilkår i utslippstillatelser  Tilsyn – Byggeplasser – Mottaksfasiliteter for skips- avfall Foto: øverst t.h., nederst t.v., nederst t.h.

15 www.miljødirektoratet.no


Laste ned ppt "Overordnet tiltaksvurdering mot marin forsøpling Avfallskonferansen, Tromsø, 9. juni 2016 – Thomas Hartnik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google