Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EU - nye markeder - Aquacity/Innovasjon Høstkonferansen i Stavanger 12. oktober 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EU - nye markeder - Aquacity/Innovasjon Høstkonferansen i Stavanger 12. oktober 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 EU - nye markeder - Aquacity/Innovasjon Høstkonferansen i Stavanger 12. oktober 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

2 Verdier fra havet – Norges framtid En målsetning at havbruksnæringen skal være en industriell næring av nasjonaløkonomisk betydning. Dette må det arbeides med: bedre omstillingsevne, forenkling av regelverk tilgang på kapital tilgang på gode lokaliteter ved kysten effektiv utnyttelse av arealer rent og godt miljø god fiskehelse og –velferd trygg og god sjømat produktutvikling og innovasjon reduksjon av handelsbarrierer Havbruk

3 Verdier fra havet – Norges framtid Norsk eksport av sjømat 1988 - 2003 © EFF, Datakilde=SSB

4 Verdier fra havet – Norges framtid Markedsandelen i EU (15), totalt for alle fiskeslag, var i 1990 på 76%. I 2003 var den sunket til 56% 10 nye medlemsland Trussel om og faktisk bruk av handelspolitiske tiltak, som beskyttelses- og dumpingtiltak EU - vårt viktigste marked

5 Verdier fra havet – Norges framtid Største eksportnasjoner av sjømat i 2003 Kilde: FAO Yearbook commodities

6 Verdier fra havet – Norges framtid Nord Amerika 5 % (1,3 mrd) Latin/Sør Amerika 3 % (0,9 mrd) EU 56 % (14,8 mrd) Øst Europa 16 % (4,3 mrd) Asia 16 % (4,2 mrd) Norsk eksport av sjømat i 2003 © EFF, Datakilde=SSB

7 Verdier fra havet – Norges framtid Sterkere konkurranse i den globale handelen med sjømat Betydelig økning av nye bilaterale og regionale handelsavtaler Arbeider for å sikre gode og forutsigbare handelspolitiske rammebetingelser på lik linje med våre konkurrentland Deltar aktivt i den pågående forhandlingsrunden i WTO Vektlegger arbeidet med å fremforhandle nye EFTA frihandelsavtaler Det arbeides nå aktivt med å få opphevet antidumping-og subsidieavgiften næringen er pålagt i USA Handelsavtaler

8 Verdier fra havet – Norges framtid Foto: Havforskningsinstituttet, EFF

9 Verdier fra havet – Norges framtid Utfordringer for havbruksnæringen Økt fokus på matvaretrygghet og kvalitet Dumping, safeguard, tap og konkurser For å lykkes: –Beste produksjonsanleggene og beste fôr –Best på forskning –Produsere de beste produktene –Best på å selge fisk og fiskeprodukter –Best på å fornye oss Skift i fokus fra produksjons- til forbruker- orientering Fokus på hele verdikjeden Foto: EFF

10 Verdier fra havet – Norges framtid Gode forutsetninger for å lykkes Næringslivets deltakelse er positivt og samarbeid er viktig “Landslag i havbruksnæringen” Den blå-grønne alliansen Budsjettet for 2005 – midler til norsk deltakelse i EUs rammeprogram for FoU Aquacity

11 Verdier fra havet – Norges framtid Statsbudsjettet 2005 - styrke lønnsomhet og innovasjon i næringslivet St.meld. om marin næringsutvikling Ny havbrukslov Innovasjonspolitikk Foto: EFF

12 Verdier fra havet – Norges framtid Brødtekst/punkter 18 pkt Nye markeder ”La oss luke ut det som hemmer og styrke det som fremmer næringens utvikling” Foto: EFF og Fiskeri- og Kystdepartementet


Laste ned ppt "EU - nye markeder - Aquacity/Innovasjon Høstkonferansen i Stavanger 12. oktober 2004 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google