Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverkssamling for psykologer i kommunene Onsdag 18. mars 2015 NAPHA Helga Melkeraaen Seniorrådgiver/ helsesøster LMS/Korus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverkssamling for psykologer i kommunene Onsdag 18. mars 2015 NAPHA Helga Melkeraaen Seniorrådgiver/ helsesøster LMS/Korus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverkssamling for psykologer i kommunene Onsdag 18. mars 2015 NAPHA Helga Melkeraaen Seniorrådgiver/ helsesøster LMS/Korus

2 Hvem kan hjelpe Jesper? www.hvemkanhjelpejesper.no

3 Det usynlige problem Rusmiddelproblem er tabubelagt i vårt samfunn – fagfolks barrierer i forhold til alkohol Ved å gjøre rusmisbrukeren til en person som er veldig annerledes enn deg og meg, opprettholdes det tabubelagte Å tabulegge et problem innebærer et forbud mot synliggjøring - mange barn opplever å være alene Det usynlige blir ugyldiggjort Vår rolle og ansvar som fagpersoner?

4 Rus i et livsløpsperspektiv Når starter et livsløp? Unnfangelse – mors og fars bruk av rusmidler? I graviditet - mors rusmiddelbruk, andres solidaritet. rusrelaterte fosterskader? Sped og småbarnsperiode – amming, foreldres rusmiddelvaner, hva er belastende for hvem? Ungdomstid – miljø, genetikk, kunnskap, valg, påvirkning Voksenalder – etablert forbruksmønster – ulike arenaer – graviditet, foreldre…………. Eldre – besteforeldre… Barn som pårørende - Forebygging i et generasjonsperspektiv

5 Omfang av alkoholbruk i Norge

6

7

8 Hvem møter dere i arbeidshverdagen? Kvinner og menn med et høyt alkoholforbruksmønster? Gravide og/ eller partner som misbruker ulike rusmidler og medikamenter? Barn med medfødte rusrelaterte fosterskader ? Foreldre som bruker rusmidler på en måte som belaster barn? Barn som belastes av omsorgspersoners rusmiddelbruk/ misbruk? Barn som er vitne til/ utsettes for vold? Barn og unge som har et bekymringsfullt rusmiddelbruk? Gravide, barn, ungdom og voksne som er vitne til/ utsettes for vold? Foreldre som har misbrukt rusmidler tidligere og/ eller er i LAR? Gravide, barn, unge, voksne og eldre som ikke får hjelp til rett tid blant annet på grunn av hjelpernes hjelpeløshet?

9 Alkohol? Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker mest skade for den enkelte og for familien Særlig fosterskadelig Generelt økt konsum i Norge Alkoholbruk før bekreftet og i graviditet Belastninger for barn og unge Mer utsatt for overgrep i ruspåvirket tilstand Terskel for å utforske andre rusmidler? Ikke hva du drikker, men hvordan blir du?

10 Bruk av alkohol i svangerskapet Dr. med. Astrid Alvik 2007: Hver fjerde kvinne oppgav å ha hatt med høy promille minst en gang i løpet av de første ukene av graviditet 78% drakk alkohol selv om graviditeten var planlagt 86% oppgav at de la om alkoholvanene etter de fikk påvist graviditet 4,3% oppgav å ha drukket 12 enheter eller mer ved en drikkesituasjon min. en gang i løpet av de første 12 svangerskapsukene 40% opplyste at de IKKE var totalavholdende siste trimester

11 Historikk Kartago og Sparta – forbudt for personer under 30 år å drikke alkohol Dommerne 13;3-4; Samsons mor måtte avstå fra sterke drikker når hun var svanger Talmud; Hun som bruker berusende drikker i svangerskapet får underlige barn

12 Gin-epidemien i England 1726: Den engelske legeforening anbefalte Parlamentet å kontrollere produksjon av brennevin. Foreningen kom med følgende uttalelse: ”Det at foreldre drikker alkohol resulterer i svake, mentalt reduserte og humørsyke barn”

13 Rusmiddelmisbruk i et barne- og familieperspektiv Definisjon av rusproblem ”Det eksisterer et rusproblem når bruken av rusmidler virker forstyrrende inn på de oppgaver og funksjoner som skal ivaretas i familien” ”De følelsesmessige bånd mellom mennesker belastes og forstyrres av en annens rusbruk” (Hansen, 1990)

14 Folkehelseinstituttets rapport 2011 I løpet av det siste året var det 90.000 barn (8,3%) som hadde foreldre som misbrukte alkohol Rundt 70.000 barn (6,5%) hadde foreldre med såpass alvorlig misbruk at det sannsynligvis går ut over daglig fungering Rundt 30.000 barn (2,7%) hadde foreldre med alvorlig alkoholmisbruk Dobling av risiko for å utvikle psykisk lidelse, oppleve mishandling, bli utsatt for overgrep

15

16

17 Hva kan være risiko for barn? Taushet, hemmeligholdelse, mange vet, men ingen snakker om… Barn kan påta seg oppgaver som de er for små til Forandring som skjer med foreldre og konsekvensene rusmiddelbruken får Kronisk bekymring for det ”forutsigbare uforutsigbare” Barns observasjoner stemmer ikke overens med foreldrenes bagatellisering og benektning Barn strever med å finne ut av realitetene Barn kan utvikle uhensiktsmessige mestringsstrategier

18 Vansker barn kan ha: Å konsentrere seg om oppgaver Å få gjort lekser Å være trøtt Å komme tidsnok Å fungere faglig jevnt Å virke trist og tiltaksløs Å oppleve seg ”på utsiden” Å overreagere følelsesmessig Å være kronisk bekymret

19 Problemer hos barn og unge Angst og tristhet Dårlig selvbilde Atferdsvansker Skoleproblemer Utagerende atferd - innadvendthet Depresjon Søvnproblemer og mareritt Rusmiddelmisbruk Kriminalitet

20 Bekymring Ha på «rusbriller» ved følgende symptomer hos små barn eller foreldre Fysiske eller psykiske symptom, trist, engstelig, mimikkløs Mistrivsel uten kjent årsak Påfallende følelsesmessig labil Overdrevet tilpasset Ekstremt oppmerksom på de voksne Forsømt med hensyn til mat, klær, hygiene Hentes av andre i barnehagen uten at det er avtalt Foreldre møter ikke til avtaler Foreldre framstår som lite empatisk og er følelsesmessig fraværende Foreldre prioriterer egne behov framfor barnets Foreldre lukter alkohol eller framstår som ruspåvirket

21 Hva bør man fokusere på når en av foreldrene har rusmiddelproblem? Om barnet beskyttes fra å være vitne til rusepisoder Om familien opprettholder normale rutiner og ritualer Om det er en positiv samhandling/ relasjon mellom foreldre og barn Om det forekommer sterke konflikter i familien Om barnet får informasjon tilpasset alder samt følelsesmessig støtte av foreldre eller andre Om den ene av foreldrene er avholdende eller har et moderat alkoholforbruk, er psykisk sterk og kompenserer for svikten i foreldrefungering Om barnet utsettes for vold eller seksuelle overgrep Om foreldrene har psykiske lidelser i tillegg til rusmiddelmisbruket Om barnet har trygge voksenpersoner utenom familien (Vinsrygg, 2003; Haugland 2005b)

22

23 Relevante nettadresser www.snakkomrus.no www.borgestadklinikken.no www.barweb.no www.barnsbeste.no www.vfb.no www.korus.no www.forebygging.no www.kommunetorget.no


Laste ned ppt "Nettverkssamling for psykologer i kommunene Onsdag 18. mars 2015 NAPHA Helga Melkeraaen Seniorrådgiver/ helsesøster LMS/Korus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google