Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Velkommen til konferanse Raskere tilbake 16.mars 2016 Alice Beathe Andersgaard Fagdirektør Helse Sør-Øst RHF

2 Formålet er å bringe personer som er sykmeldt eller står i fare for å bli det, raskere tilbake til arbeidslivet og dermed redusere sykefraværet

3 Hensikten med konferansen Vise frem tilbud og resultater som det er verd å ta vare på Gi partene i arbeidslivet og beslutningstakere informasjon om behandlingstilbudene Ha en dialog om prosjektets fremtid Arrangører: –Alle fire regionale helseforetak, Helsedirektoratet og Arbeids-og velferdsdirektoratet

4 Hvem er sykmeldt?

5 Hva er det som virker? Tverrfaglige behandlingstilbud til personer med muskel- skjelettlidelser (Helse) Individuelle tilbud (kognitive) til personer med lettere psykiske lidelser (Helse og NAV) Økt operasjonskapasitet/ diagnosespesifikk trening (Helse) Kreftrehabilitering, behandlingstilbud ved hjernetraumer etc (Helse) Arbeidsrettet rehabilitering (Helse og NAV) Behandlingstilbud ved sammensatte lidelser (Helse og NAV)

6 Hvorfor virker det? (1) Rask utredning og rehabilitering av sykmeldte er påvist å være den beste veien for at personer skal komme tilbake i jobb Tverrfaglig avklaring og behandling Bruk av anerkjente forskningsbaserte og kunnskapsbaserte metoder Individuell oppfølging Samarbeid på tvers av etater og nivå

7 Hvorfor virker det? (2) Signifikant endring i symptomtrykk når det gjelder angst og depresjon Signifikant endring i symptomtrykk når det gjelder smerter/ mestring (muskel-skjelett) Tilbakegang til arbeid i stedet for uføretrygd – bedring over tid Arbeidstro /Mestring Fornøyde –Kilde: Rapporter fra HSØ RHF (Deloitte) mai 2012 og juni 2015, samt Brukertilbakemelding fase 1, februar-2016 og fra NAV

8 95 – 100 % av pasientene opplevde at behandler (legen) i stor grad snakket slik at de forstod dem. I nasjonal (PasOpp) undersøkelse opplevde 83 % det samme. 96,5 % hadde i stor grad tillit til behandlernes faglige dyktighet, med en gjennomsnittskår på 4,7. I den nasjonale undersøkelsen hadde 88% samme opplevelse, og gjennomsnittskår var på 4,3.

9 Hvorfor virker det? (3) Pasient med hjerneslag: Sitat: ” ……. for å si det slik – en med min diagnose står ikke først på listen til en arbeidsgiver” ”….uten tilbudet i Raskere tilbake måtte jeg gått til NAV og fått uføretrygd”.”

10 Hvorfor virker det? (4) Pasient med langvarig muskel-skjelett lidelse: Sitat: ”Jeg hadde vært sykmeldt i lengre tid da jeg ble kjent med Sunnaas sitt tilbud i Raskere tilbake. Jeg fikk raskt plass etter søknad og det spesielt positive ved behandlingen var den tverrfaglige tilnærmingen gjennom ulike profesjoner ved poliklinikken. I tillegg var mulighet for oppfølging hos ulike fagpersoner og det at noen hadde tid til å lytte – noe av hovedverdien. I dag er jeg tilbake i jobb

11 Hvordan tar vi i bruk erfaringene videre? Uavhengig av hvordan ”Raskere tilbake” eventuelt videreføres etter utløpet av IA-perioden, må læringseffekten ivaretas Hvilke tilbud bidrar til tilbakegang til arbeid i et kompleks bilde? Hjelper vi de personene som har størst behov? Overføringsverdi til øvrig virksomhet når det gjelder eksempler på det å arbeide tverrfaglig m.v. For at tiltak skal virke i det store må det være mer effektiv samhandling mellom nivåene. Dvs samarbeid på tvers – Helse -NAV -arbeidsgiver-arbeidstaker- primærhelsetjenesten

12 God konferanse


Laste ned ppt "Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google