Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiseminar for fakultetsstyret og ledere mfl. i Malangen 8. og 9. oktober 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiseminar for fakultetsstyret og ledere mfl. i Malangen 8. og 9. oktober 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiseminar for fakultetsstyret og ledere mfl. i Malangen 8. og 9. oktober 2013

2 Program dag en frem til lunsj Transport med buss til Malangen 08:30-10:00 10:15-10:20 Velkommen ved dekan Arnfinn Sundsfjord som også vil lede sesjonen frem til lunsj 10:20-11:00 Prorektor forskning Kenneth Ruud: Forventinger, prioritering og organisering av forskningen 11:00-11:20 Styreleder Åge Danielsen: Styrets forventninger til Helsefak i neste strategiperiode 11.20-11:35 Styremedlem Margrete Hagerupsen: Kommunesektorens forventninger til Helsefak i neste strategiperiode 11:35-12:00 Diskusjon og avklarende spørsmål til innleggene 12:00-13:00 Lunsj

3 Program dag en forts.. 13:00 «Snu Helsefak på hodet « Sesjonen ledes av prodekan forskning Sameline Grimsgaard –NFR-evalueringens betydning for Helsefak? Instituttleder Terje Larsen (20 min) –"Ny og ung som forsker - hva skal til for å lykkes»? Ved 1. amanuensis IPS Per Aslaksen (20min) –Utfordringer for å få til karriereløp for unge forskere – Studieleder/1. amanuensis Inger Marie Holm IHO (10min) 10 min til spørsmål avklaringer første tre innlegg –Rekruttering av vitenskapelige ansatte – Hva og hvordan kan personalseksjonen bidra v/seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen (10 min) Rekruttering – hva og hvordan kan formidlingsseksjonen bidra v/seksjonsleder Torgunn Wærås (10 min) Rekruttering, utvikling og ivaretakelse v/prodekan forskerutdanning Jan Rosenvinge (15 min) –Forskning; nå og i fremtiden… v/prodekan forskning Sameline Grimsgaard (15 min) 25 min til spørsmål avklaringer siste fire innlegg 15:15-15:30 Pause og Pølse med Brød – substansiell kost for å klare oppgavene…

4 Program dag en forts… 15:30-16:15 Gruppearbeid med utgangspunkt i dagens innlegg og tema som danner grunnlag for gruppearbeid dagen etter og skal føre til innspill Strategiplanen 2014-18. 16:15-16:45 Oppsummering i plenum. –16:45-17:5 Gruppelederne samler dagens gruppearbeid/innspill på postere som henges opp til neste dags kafedialog. 17:15 Vi spaserer til «Nikkacampen» (ved Nikkavannet, ca 10-15 min spasertur). Her blir det sosial sammenkomst, gode samtaler og møte med Bacchus og Dionysos kunst. 19.15 Retur til Malangen brygger 20:30-… Middag

5 Program dag to – plenum og parallellsesjon 10:45-12:30 Kafedialog – «sett i lys av gårdagens innlegg og produktet av gruppearbeidet – hvilke elementer skal gis som innspill til strategiplanen? –Introduksjon ved Inger Njølstad og Sameline Grimsgaard 12:30-13:30 lunsj 13:30-14:30 Oppsummering i plenum 15:15 Avreise til Tromsø? 10:45-14:00 Fakultetstyremøtet 08:30-10:30Felles plenum med fakultetsstyret Prosess for strategiplanen Arnfinn og Tom Orienteringssaker 10:30-10:45 Pause


Laste ned ppt "Strategiseminar for fakultetsstyret og ledere mfl. i Malangen 8. og 9. oktober 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google