Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientforløp ”hjem til hjem”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientforløp ”hjem til hjem”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientforløp ”hjem til hjem”
Overordnet samarbeidsutvalg 22. september 2014

2 Utvikle pasientforløp
”hjem til hjem”

3 Oppdrag og bestilling 2014 for Vestre Viken
”Det er etablert flere standardiserte forløp i henhold til nasjonale retningslinjer. Vestre Viken skal i 2014 tilrettelegge for helhetlige pasientforløp og utvikle behandlingslinjer for sykdomsgruppene hjerneslag, prostatakreft, hoftebrudd, samt for pasienter med skadelig bruk / avhengighet av alkohol. I størst mulig grad oppfordres det til samarbeid med brukere og samarbeidende kommuner. For kreftforløp ønskes det særskilt oppmerksomhet på forløpstider.”(s 9) ”Det er etablert systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer.” ”Samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene skal eksplisitt omtale konkret samhandlingsarenaer og samhandlingsrutiner innen TSB herunder samarbeidet i forhold til utskrivningsklare pasienter. ”(s 10)

4 Overordnet samarbeidsutvalg (OSU):
”Det settes av midler i 2014 for å gjennomføre pasientforløpene for hoftebrudd, skadelig bruk av alkohol samt for KOLS pasienter” ”Kr til gode pasientforløp, samarbeid sykehus, kommune og brukere” Midler fra Helsedirektoratet for pasientforløp innen psykisk helse Prioritering av pasientgrupper med behov for omfattende helsetjenester Innvilget tilskudd på kr ,-

5 Prioriterte pasientforløp ”hjem til hjem”
Hoftebrudd Samhandlingsmidler via HSØ Kols Skadelig bruk / avhengighet av alkohol Psykisk helse Helsedirektoratet via KHS

6 Prinsipper for organisering av arbeidet med pasientforløpene
Bygge på det vi har Brukermedvirkning og brukerinvolvering Samarbeid mellom kommunene og Vestre Viken Standardisere der det er mulig Pasientforløpene skal gjøres tilgjengelig på internett

7 Metode for pasientforløp ”hjem til hjem”
Læringsnettverk Planlegger fire samlinger Alle deltakere inngår i læringsnettverket En prosjektleder for utarbeidelse pasientforløp Prosessteam med prosessleder på hvert sted som er med i forløpsarbeidet Forbedringsveileder er tilgjengelig for teamet underveis i prosessen Kunnskapsbasert praksis (KBP) Metodikken for KBP skal anvendes for å sikre at forskningsresultater, profesjonell kunnskap, ferdigheter og erfaring samt pasientenes forutsetninger og preferanser blir benyttet. Lokal testing / pilotering med mål om spredning i hele Vestre Viken og 26 K

8 avhengighet av alkohol
Hoftebrudd Det er laget BHL på hver klinikk. DS arbeider med revisjon av sin BHL. Det er et pågående forbedringsprosjekt for hoftebruddpasienter på BS. Skadelig bruk/ avhengighet av alkohol Etablere system ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer. Deltakere fra PHR og somatikk. Kols Alle klinikkene har/har hatt prosjekter / tiltak for kols-pasienter. Psykisk helse Pasientforløp for pasienter med behov for omfattende helsetjenester.

9 Hva er et læringsnettverk?
Et læringsnettverk kan benyttes til ulike formål, blant annet til systematisk forbedringsarbeid i helsetjenesten. Det handler om felles kompetanseutvikling på tvers av profesjoner og organisasjoner. Selv om læringsnettverk kan anta ulike former, har de ofte noen felles kjennetegn: En eller flere personer, eventuelt et fagmiljø, har ansvar for å planlegge og organisere læringsnettverket.   Nettverket består av tverrfaglig sammensatte forbedringsteam.   Hensikten er å forbedre et eller flere områder.   Deltakerne får innblikk i forskning, og lærer av andre som har gjennomført forbedringer på området.   Deltakerne lærer om og bruker forbedringsmetoder og enkle verktøy i arbeidet.   Teamene lager målbare mål for forbedringsområdet og samler data for å følge med om målene blir nådd.   Teamene møtes på 3-4 samlinger over en bestemt tidsperiode for å dele erfaringer og inspirere hverandre.    Mellom samlingene møtes deltakerne i teamene regelmessig og jobber med spesifikke oppgaver. 


Laste ned ppt "Pasientforløp ”hjem til hjem”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google