Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GOD SKOLE FOR BARN OG UNGE MED HJELP FRA BARNEVERNET Stiklestad hotell 18. november 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GOD SKOLE FOR BARN OG UNGE MED HJELP FRA BARNEVERNET Stiklestad hotell 18. november 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 GOD SKOLE FOR BARN OG UNGE MED HJELP FRA BARNEVERNET Stiklestad hotell 18. november 2015

2 Bakgrunn Barn og unge i barneverninstitusjon får jevnt over et dårlig skoleresultat Bufdir satser stort på at dette skal bedres Det er utarbeidet en digital veileder for samarbeid skole og barneverndigital veileder for samarbeid skole og barnevern Sør-Trøndelag har gjennomført et skoleprosjekt som kan gi oss i NT inspirasjon i diskusjon rundt en god skole for barn og unge i barnevernet. http://www.bufdir.no/barnevern/ skoleveileder/http://www.bufdir.no/barnevern/ skoleveileder/

3 Barneverninstitusjoner i NT (statlige) Spillumheimen ungdomsheim, Spillum 5 (6) plasser 12-18 år Karienborg ungdomsheim, Levanger 5 plasser 12-18 år Stjørdal ungdomssenter, Stjørdal 8 plasser 12-18 år

4 Forts barneverninstitusjoner i NT (private) KOA Bakkan, Steinkjer Omsorgssenter 6 plasser 11-15 år - barneverninstitusjon 5 plasser 13-15 år Rostad ungdomsheim, Inderøy 4 avdelinger Inntil 16 plasser 9-18 år Aleris Lilletoppen, Stjørdal Inntil 5 plasser – 12-18 år Aleris Vangen, Frosta (starter februar) inntil 4 plasser 12-18 år Aglo barne- og familiesenter (for tida ingen barn ) Inntil 3 plasser 4-10 år

5 Ansvar for opplæring Fylkeskommunens ansvar § 13-2. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring i institusjonar etter barnevernlova. Når det blir gjort vedtak om plassering i institusjon etter barnevernlova, er det den fylkeskommunen der institusjonen ligg som har ansvaret for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring etter lova her.

6 Bufetat`s rolle I foreldres sted Samarbeidspart for fylkeskommunen i dette arbeidet Godkjenningsmyndig- het for barneverninstitusjoner

7 Program TidAktivitetInformasjon 09.00 – 09.30Registrering, Te/Kaffe med noe å bite i 09.30 – 09.45 Åpning med kunstnerisk innslag. Bakgrunn for konferansen. Presentasjon av arrangør. Roller Spesialrådgiver Oddrun Grande NTFK 09.45 – 10.30 Ny modell for samarbeid skole, PPT og barneverninstitusjon. Hvordan har samarbeidsmodellen endret fokus i arbeidet på skolene og barneverninstitusjonene. Prosjektleder Marit Sandvik Bufetat 10.30 – 10.40Pause 10.40 – 11.30 Skole, mer enn lekser. Hvordan inkludere ungdommene og personalet? Fortellinger fra praksis. Representanter fra prosjektet presenterer sine erfaringer. Rektor Oddrun Schølberg Grøtte skole Avdleder og skoleansvarlig Hilde Eriksen Orkdal barnevernsenter 11.30 – 12.15Lunsj 12.15 – 13.15Miljøterapi i kunnskapssamfunnetForsker Lasse S. Isaksen HIST 13.15 – 13-30Pause 13.30 – 14.45 Innledning til gruppearbeid Gruppearbeid Rådgiver Monika Osen SUS Spesialrådgiver Oddrun Grande Avd.leder Familiehjem Lars Moksnes 14.45 – 15.00Oppsummering og veien videreSpesialrådgiver Oddrun Grande


Laste ned ppt "GOD SKOLE FOR BARN OG UNGE MED HJELP FRA BARNEVERNET Stiklestad hotell 18. november 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google