Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Program for samling 1 Tirsdag 2. februar 2016Onsdag 3. februar 2016Torsdag 4. februar 2016 08.00 - 10.00Mulighet for individuell veiledning Forbedringsmodellen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Program for samling 1 Tirsdag 2. februar 2016Onsdag 3. februar 2016Torsdag 4. februar 2016 08.00 - 10.00Mulighet for individuell veiledning Forbedringsmodellen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Program for samling 1 Tirsdag 2. februar 2016Onsdag 3. februar 2016Torsdag 4. februar 2016 08.00 - 10.00Mulighet for individuell veiledning Forbedringsmodellen Ida Waal Rømuld, Helsedirektoratet Introduksjon til data og målinger Mike Davidge, Direktør for målinger NHS 10.00 - 10.30 Velkommen og introduksjon til utdanningen Anne-Grete Skjellanger, I trygge hender Oppkvikkende kaffe 10.30 - 12.00 System of profound knowledge Vibeke Rischel, Dansk Selskab for P.sikkerhed Forbedringsmodellen (forts.) Ida Waal Rømuld, Helsedirektoratet Introduksjon til data og målinger (forts.) Mike Davidge, Direktør for målinger NHS 12.00 - 13.00Lunsj 13.00 - 14.30 System of profound knowledge (forts.) Vibeke Rischel, Dansk Selskab for P.sikkerhed Team og fasilitering Johnny Advocaat-Vedvik, Helsedirektoratet Introduksjon til data og målinger (forts.) Mike Davidge, Direktør for målinger NHS 14.30 - 14.45Oppkvikkende kaffe 14.45 - 16.00 System of profound knowledge (forts.) Vibeke Rischel, Dansk Selskab for P.sikkerhed Presentasjon av deltakernes prosjekter Oppsummering og introduksjon til Webex, veiledning og oppgaver 16.00 - 16.15Oppkvikkende kaffe og enkel servering 16.15 - 17.00 Presentasjon av prosjekter ved deltakere på Nordisk forbedringsagentutdanning Pasienter og pårørende i forbedringsarbeid Foredragsholder annonseres senere 17.00 - 18.30Pause med mulighet for veiledning 18.30 - 19.00Middag (hotellets restaurant)Middag på Trattoria Populare Samling 1: Slik kommer du godt i gang med forbedringsarbeidet Etter samlingen har deltakerne fått forståelse for Demings System of Profound Knowledge (SoPK), og kan se sitt eget prosjekt i relasjon til SoPK Forbedringsmodellen, og evnen til å bruke den i eget prosjekt Ulike roller i et forbedringsteam Hvordan man kan bruke målinger i forbedringsarbeidet, og utvikling av indikatorer til eget prosjekt Hvordan inndra pasient- og pårørende perspektivet

2 Program for samling 1 Tirsdag 2. februar 2016Onsdag 3. februar 2016Torsdag 4. februar 2016 08.00 - 10.00Mulighet for individuell veiledning Forbedringsmodellen Ida Waal Rømuld, Helsedirektoratet Introduksjon til data og målinger Mike Davidge, Direktør for målinger NHS 10.00 - 10.30 Velkommen og introduksjon til utdanningen Anne-Grete Skjellanger, Helsedirektoratet Audun Fredriksen Oppkvikkende kaffe 10.30 - 12.00 System of profound knowledge Vibeke Rischel, Dansk Selskab for P.sikkerhed Forbedringsmodellen (forts.) Ida Waal Rømuld, Helsedirektoratet Introduksjon til data og målinger (forts.) Mike Davidge, Direktør for målinger NHS 12.00 - 13.00Lunsj 13.00 - 14.30 System of profound knowledge (forts.) Vibeke Rischel, Dansk Selskab for P.sikkerhed Team og fasilitering Johnny Advocaat-Vedvik, Helsedirektoratet Introduksjon til data og målinger (forts.) Mike Davidge, Direktør for målinger NHS 14.30 - 14.45Oppkvikkende kaffe 14.45 - 16.00 System of profound knowledge (forts.) Vibeke Rischel, Dansk Selskab for P.sikkerhed Presentasjon av deltakernes prosjekter Oppsummering og introduksjon til Webex, veiledning og oppgaver 16.00 - 16.15Oppkvikkende kaffe og enkel servering 16.15 - 17.00 Presentasjon av prosjekter ved deltakere på Nordisk forbedringsagentutdanning Pasienter og pårørende i forbedringsarbeid Anne-Grete Skjellanger, Helsedirektoratet 17.00 - 18.30Pause med mulighet for veiledningPause 18.30 - 20.00Middag (hotellets restaurant)Middag på Trattoria Populare Samling 1: Slik kommer du godt i gang med forbedringsarbeidet Etter samlingen har deltakerne fått forståelse for Demings System of Profound Knowledge (SoPK), og kan se sitt eget prosjekt i relasjon til SoPK Forbedringsmodellen, og evnen til å bruke den i eget prosjekt Ulike roller i et forbedringsteam Hvordan man kan bruke målinger i forbedringsarbeidet, og utvikling av indikatorer til eget prosjekt Hvordan inndra pasient- og pårørende perspektivet

3 Program Tuesday 2nd of February 2016Wednesday 3rd of February 2016Thursday 4rt of February 2016 08.00 - 10.00Possibility for individual supervision The Improvement Model Ida Waal Rømuld, In Safe Hands Introduction to data and measurements Mike Davidge, Head of Measurement, NHS 10.00 - 10.30 Welcome and introduction Anne-Grete Skjellanger, In Safe Hands Coffie break 10.30 - 12.00 System of profound knowledge Vibeke Rischel, Danish Soc. for Patient Safety The Improvement Model Ida Waal Rømuld, In Safe Hands Introduction to data and measurements Mike Davidge, Head of Measurement, NHS 12.00 - 13.00Lunch 13.00 - 14.30 System of profound knowledge Vibeke Rischel, Danish Soc. for Patient Safety Improvement team and facilitation Introduction to data and measurements Mike Davidge, Head of Measurement, NHS 14.30 - 14.45Coffie break 14.45 - 16.00 System of profound knowledge (forts.) Vibeke Rischel, Dansk Selskab for P.sikkerhed Participant presentations Summary and introduction to Webex, coahing and nest step 16.00 - 16.15Coffie break incl. refreshments 16.15 - 17.00 Presentation from former improvement agents (Nordic improvement program) Patient and releative involvment Anne-Grete Skjellanger, In safe Hands 17.00 - 18.30Possibility for individual supervisionBreak 18.30 - 19.00Dinner (hotell restaurant)Dinner at Trattoria Populare First sessions: ”Getting startet” After the session, the participants will have gained an understanding for: Deming’s System of Profound Knowledge (SoPK), and be ble to relate SoPK to their own improvement project The Improvement Model, and be able to use the model to plan their own project The different roles in an improvement team How to use measurement in improvement work, and develop indicators relevant for their own project How to take the patient perspective, and involve patients and reletaives in the improvement project

4 Tentativt program for samling 2 Tirsdag 26. april 2016Onsdag 27. april 2016 08.00 - 10.00Mulighet for individuell veiledning etter avtale Hvordan involvere ansatte og ledere i forbedringsarbeidet? Johnny Advocaat-Vedvik, Helsedirektoratet 10.00 - 10.30Velkommen og introduksjon til samling 2Kaffe og utsjekk 10.30 - 12.00 Data og målinger i det praktiske forbedringsarbeidet Jakob Anhöj, Rigshospitalet Hva handler motstand mot endringer om? Ingrid Hyldmo, Diakonhemmet sykehus 12.00 - 13.00Lunsj 13.00 - 14.30 Data og målinger i det praktiske forbedringsarbeidet Jakob Anhöj, Rigshospitalet Storyboard om prosjektene, driverdiagram og PDSAer 14.30 - 14.45Oppkvikkende kaffe og enkel servering 14.45 - 16.00 Data og målinger i det praktiske forbedringsarbeidet Jakob Anhöj, Rigshospitalet Kommunikasjon i forbedringsarbeid Foredragsholder annonseres senere 16.00 - 16.30Pause og innsjekk på hotellOppsummering og veien videre 16.30 – 17.00 MUSIQ Foredragsholder annonseres senere 18.00 - 19.00Middag Samling 2: Slik vet du om en endring er en forbedring, og slik sikrer du fremdrift i forbedringsarbeidet Etter samlingen kan deltakerne kombinere kunnskap om System of Profound Knowledge med erfaringer fra eget forbedringsarbeid designe målestrategi for eget forbedringsarbeid, herunder datainnsamling, tavlemøter og ulike diagramtyper utføre små, hyppige tester (PDSA) i eget forbedringsarbeid, og øke tempoet i forbedringsarbeidet fasilitere og lede forbedringsarbeidet, hvordan kommunisere i endringsprosesser

5 Tentativt program for samling 3 Tirsdag 14. juni 2016Onsdag 15. juni 2016 08.00 - 10.00Mulighet for individuell veiledning etter avtale Hvordan sikre kontinuerlig forbedring? Foredragsholder annonseres senere 10.00 - 10.30Velkommen og introduksjon til samling 2Kaffe og utsjekk 10.30 - 12.00 Sikre fremdrift som projektleder Foredragsholder annonseres senere Hvordan sikre kontinuerlig forbedring? (forts.) Foredragsholder annonseres senere 12.00 - 13.00Lunsj 13.00 - 14.30 Hvordan spre dine erfaringer og kompetanse? Foredragsholder annonseres senere Publisere forbedringsarbeidet Foredragsholder annonseres senere 14.30 - 14.45Oppkvikkende kaffe 14.45 - 16.00 MUSIQ Foredragsholder annonseres senere Oppsummering og veien videre 16.00 - 16.30Pause og innsjekk på hotell 16.30 - 18.00Storyboard om prosjektene, driverdiagram og PDSAer 18.00 – 19.00Pause med mulighet for veiledning 19.00 – 21.00Middag Samling 3: Slik sikrer du vedvarende forbedring og spredning av forbedringsarbeidet Etter samlingen kan deltakerne: mestre rollen som leder av forbedringsarbeid i et team utvikle en plan for spredning av eget forbedringsarbeid publisere forbedringsarbeidet i et fagtidsskrift


Laste ned ppt "Program for samling 1 Tirsdag 2. februar 2016Onsdag 3. februar 2016Torsdag 4. februar 2016 08.00 - 10.00Mulighet for individuell veiledning Forbedringsmodellen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google