Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vårsamling 20101 6.-7.mai 2010, First Hotel Ambassadeur, Drammen ASSS-nettverk Barnevernstjenester Tina Skarheim, KS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vårsamling 20101 6.-7.mai 2010, First Hotel Ambassadeur, Drammen ASSS-nettverk Barnevernstjenester Tina Skarheim, KS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vårsamling mai 2010, First Hotel Ambassadeur, Drammen ASSS-nettverk Barnevernstjenester Tina Skarheim, KS

2 Velkommen!

3 Vold i nære relasjoner Presentasjon Drammen kommune Prosjektleder Sidsel Hager Bekjempelse av barnefattigdom Presentasjon Drammen kommune Rådgiver Are Antonsen Velkommen til Drammen Barnevernleder Ann Helen Nesset

4 11:30 – 12:30 Lunsj

5 13:30 Velkommen til samling Introduksjon til dagene Velkommen! Presentasjoner Prosess fremover, neste samling Programmet for samlingen Introduksjon til kvelden (!) Introduksjon til dagen

6 ASSS Barnevern maiNettverkssamling 26.maiFrist for tilbakemelding på utfordringsnotat til Strek settes for direktekontakt rådgiver - nettverk juniPK-møte, rammer for arbeidet 15.juniKS starter arbeidet med rapport 25.juniexcel/figurer publiseres Arbeid med rapport, versjoner, justeringer 1.oktoberAlle rapporter publiseres på åpent nett 4.-5.novHøstsamling

7 Program torsdag 6.mai :00Velkommen Presentasjoner fra Drammen kommune 12:30Lunsj 13:30Introduksjon fra KS 14:00Kostnadsutviklingen i barnevernet 15:00Ettermiddagskaffe 15:30Kostnadsutviklingen i barnevernet, forts 16:30Slutt faglig program 18:00Middag, Spiralen Restaurant

8 Program fredag 7.mai :30Tjenesteprofiler 09:30Ettervern 11:00Ny indikator på ettervern? 12:00Avsluttende poster 12:30Lunsj og hjemreise

9 En liten introduksjon – de store linjene… Kommunenes ressursbruk pr innbygger Hvor mange får hjelp? Kostnader pr tjenestemottaker?

10 Figur 12 Nettto driftsutgifter til barnevernstjenesten, pr innb 0-17 år

11 Ressursbruk til barnevernet – kroner pr innbygger. AKUO

12 Figur 14 Andel barn med undersøkelse

13 Figur 15 Andel barn med barneverntiltak

14 Andel barn med undersøkelse og tiltak. AKUO

15 Figur 19 Brutto driftsutg (244) pr barn med tiltak eller undersøkelse

16 Figur 20 Brutto driftsutg (251) pr barn med tiltak i opprinnelig familie

17 Figur 21 Brutto driftsutgifter pr barn med tiltak utenfor opprinnelig familie

18 Utgifter pr barn i barnevernet. AKUO

19 De store linjene… Kommunenes ressursbruk pr innbygger Hvor mange får hjelp? Kostnader pr tjenestemottaker? Konklusjon: Kommunenes utgifter øker Flere barn med undersøkelser og tiltak Høyere kostnader pr barn i barnevernet

20 Kostnadsøkningen i barnevernet  Innlegg fra Telemarksforskning  Ettermiddagskaffe  Innlegg fra Trygve Apeland, Sandnes  Plenumsdiskusjon

21 30 minutter pause Oppstart 15:25

22 Opplegg for ettermiddag/kveld 18:00 Oppmøte i resepsjonen

23 God morgen!

24 Program fredag 7.mai :30God morgen! Tjenesteprofiler Presentasjon KS + Gruppearbeid 09:30Pause 09:45Ettervern Presentasjon v/Bente Pallin Drammen kommune Gruppearbeid 11:00Ny indikator på ettervern? 4 alternativer fra arbeidsgruppe Gruppediskusjoner 12:00Avsluttende poster 12:30Lunsj og hjemreise

25 Tjenesteprofiler 2010 (data 2009) Endringer forrige år Husk frist for tilbakemeldinger 26.mai til Halvard Ny brukerundersøkelse er tilgjengelig

26 Eksempel Drammen

27 25 minutter, 09:00 – 09:25 Gruppearbeid på bordet Bruk –Kostra nøkkeltall/utfordringsnotatet –Kunnskap dere har fått på samlingen Diskuter Hva ser vi av utfordringer og ulikheter for kommunene i ASSS-nettverket? Hvilke styrker og svakheter viser profilen for vår kommune? Produkt Viktigste punkter til oppsummering plenum Gruppeleder: Den med flest bokstaver i fornavnet

28 15 minutter oppsummering i plenum

29 Pause 10 minutter Vi starter 11:20

30 Ettervern

31 Program fredag 7.mai :30God morgen! Tjenesteprofiler Presentasjon KS + Gruppearbeid 09:30Pause 09:45Ettervern Innlegg v/ Bente Pallin Drammen kommune Team Ungdom - presentasjon v/Tonje og Sindre Gruppearbeid 11:00Ny indikator på ettervern? 4 alternativer fra arbeidsgruppe Gruppediskusjoner 12:10Avsluttende poster 12:30Lunsj og hjemreise

32 Gruppearbeid 1. Forsamlingen sorterer seg ut fra hva hver enkelt person ønsker å diskutere: Hva er ”ettervern”? (avgrensning, definisjon) Hvordan skal vi gi et godt ettervern? (hva virker?) Formål med gruppearbeidet: Grunnlag for indikatorarbeid…

33 30 minutter Gruppearbeid 1. Sortering i grupper ut fra tema 2. Ta utgangspunkt i –Nye føringer som har kommet de siste årene –Kunnskap dere har fått på samlingen 3. Gruppearbeid: –Hva er ettervern? (avgrensning/definisjoner) –Hvordan skal vi gi et godt ettervern (hva virker)?

34 Gruppearbeid frem til 11:05 1. Sortering i grupper ut fra tema 2. Ta utgangspunkt i nye føringer og ny kunnskap 3. Gruppearbeid: –3 minutter individuelt; noter ned punkter for deg selv: Hva er ettervern? (avgrensning/definisjoner) Hvordan skal vi gi et godt ettervern (hva virker)? –20 minutter diskusjon i gruppa –5 minutter oppsummering i gruppa v/gruppeleder 4. Produkt: 3-5 punkter leveres på lapp til Anne Gruppeleder: Den med flest bokstaver i etternavnet

35 Gruppediskusjoner, avsluttes 12:05 Gruppeinndeling: Bord Bruk –Informasjon om de fire alternative indikatorene –Kunnskap dere har fått på samlingen Diskuter Hva er det egentlig ASSS-nettverket behøver? Er noen av de fire alternativene gode nok, evt hvilken foretrekkes? Finnes andre indikatorer som er brukbare? Produkt Viktigste punkter til plenum Gruppeledere: Gunnar, John, Tone og Anne leder hver sin gruppe

36 40 minutter Gruppediskusjoner Bruk –Informasjon om de fire alternative indikatorene –Kunnskap dere har fått på samlingen Diskuter Hva er det egentlig ASSS-nettverket behøver? Er noen av de fire alternativene gode nok, evt hvilken foretrekkes? Finnes andre indikatorer som er brukbare? Produkt Viktigste punkter til plenum Gruppeledere: første bokstav i fornavn

37 12:10 Oppsummering og avslutning Rapport 2010 –Ettervernsindikator? –Andre endringer i indikatorvalg? –Frist for tilbakemelding 26.mai 2010 Neste samling –1 eller 2 dager? (Gardermoen eller Fredrikstad?) –Ønskede tema fremover? Arbeidsutvalg Evaluering Eventuelt

38 12:30 Lunsj og hjemreise Takk for nå!


Laste ned ppt "Vårsamling 20101 6.-7.mai 2010, First Hotel Ambassadeur, Drammen ASSS-nettverk Barnevernstjenester Tina Skarheim, KS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google