Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vårsamling 20101 6.-7.mai 2010, First Hotel Ambassadeur, Drammen ASSS-nettverk Barnevernstjenester Tina Skarheim, KS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vårsamling 20101 6.-7.mai 2010, First Hotel Ambassadeur, Drammen ASSS-nettverk Barnevernstjenester Tina Skarheim, KS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vårsamling 20101 6.-7.mai 2010, First Hotel Ambassadeur, Drammen ASSS-nettverk Barnevernstjenester Tina Skarheim, KS tina.skarheim@ks.notina.skarheim@ks.no, 908 69 888

2 Velkommen!

3 Vold i nære relasjoner Presentasjon Drammen kommune Prosjektleder Sidsel Hager Bekjempelse av barnefattigdom Presentasjon Drammen kommune Rådgiver Are Antonsen Velkommen til Drammen Barnevernleder Ann Helen Nesset

4 11:30 – 12:30 Lunsj

5 13:30 Velkommen til samling Introduksjon til dagene Velkommen! Presentasjoner Prosess fremover, neste samling Programmet for samlingen Introduksjon til kvelden (!) Introduksjon til dagen

6 ASSS Barnevern 2010 6.-7.maiNettverkssamling 26.maiFrist for tilbakemelding på utfordringsnotat til halvard.svendsen@ks.nohalvard.svendsen@ks.no Strek settes for direktekontakt rådgiver - nettverk 10.-11.juniPK-møte, rammer for arbeidet 15.juniKS starter arbeidet med rapport 25.juniexcel/figurer publiseres Arbeid med rapport, versjoner, justeringer 1.oktoberAlle rapporter publiseres på åpent nett 4.-5.novHøstsamling

7 Program torsdag 6.mai 2010 10:00Velkommen Presentasjoner fra Drammen kommune 12:30Lunsj 13:30Introduksjon fra KS 14:00Kostnadsutviklingen i barnevernet 15:00Ettermiddagskaffe 15:30Kostnadsutviklingen i barnevernet, forts 16:30Slutt faglig program 18:00Middag, Spiralen Restaurant

8 Program fredag 7.mai 2010 08:30Tjenesteprofiler 09:30Ettervern 11:00Ny indikator på ettervern? 12:00Avsluttende poster 12:30Lunsj og hjemreise

9 En liten introduksjon – de store linjene… Kommunenes ressursbruk pr innbygger Hvor mange får hjelp? Kostnader pr tjenestemottaker?

10 Figur 12 Nettto driftsutgifter til barnevernstjenesten, pr innb 0-17 år

11 Ressursbruk til barnevernet – kroner pr innbygger. AKUO 2006-2009

12 Figur 14 Andel barn med undersøkelse

13 Figur 15 Andel barn med barneverntiltak

14 Andel barn med undersøkelse og tiltak. AKUO 2006-2009

15 Figur 19 Brutto driftsutg (244) pr barn med tiltak eller undersøkelse

16 Figur 20 Brutto driftsutg (251) pr barn med tiltak i opprinnelig familie

17 Figur 21 Brutto driftsutgifter pr barn med tiltak utenfor opprinnelig familie

18 Utgifter pr barn i barnevernet. AKUO 2006- 2009

19 De store linjene… Kommunenes ressursbruk pr innbygger Hvor mange får hjelp? Kostnader pr tjenestemottaker? Konklusjon: Kommunenes utgifter øker Flere barn med undersøkelser og tiltak Høyere kostnader pr barn i barnevernet

20 Kostnadsøkningen i barnevernet  Innlegg fra Telemarksforskning  Ettermiddagskaffe  Innlegg fra Trygve Apeland, Sandnes  Plenumsdiskusjon

21 30 minutter pause Oppstart 15:25

22 Opplegg for ettermiddag/kveld 18:00 Oppmøte i resepsjonen

23 God morgen!

24 Program fredag 7.mai 2010 08:30God morgen! Tjenesteprofiler Presentasjon KS + Gruppearbeid 09:30Pause 09:45Ettervern Presentasjon v/Bente Pallin Drammen kommune Gruppearbeid 11:00Ny indikator på ettervern? 4 alternativer fra arbeidsgruppe Gruppediskusjoner 12:00Avsluttende poster 12:30Lunsj og hjemreise

25 Tjenesteprofiler 2010 (data 2009) Endringer forrige år Husk frist for tilbakemeldinger 26.mai til Halvard (halvard.svendsen@ks.no)halvard.svendsen@ks.no Ny brukerundersøkelse er tilgjengelig

26 Eksempel Drammen

27 25 minutter, 09:00 – 09:25 Gruppearbeid på bordet Bruk –Kostra nøkkeltall/utfordringsnotatet –Kunnskap dere har fått på samlingen Diskuter Hva ser vi av utfordringer og ulikheter for kommunene i ASSS-nettverket? Hvilke styrker og svakheter viser profilen for vår kommune? Produkt Viktigste punkter til oppsummering plenum Gruppeleder: Den med flest bokstaver i fornavnet

28 15 minutter oppsummering i plenum

29 Pause 10 minutter Vi starter 11:20

30 Ettervern

31 Program fredag 7.mai 2010 08:30God morgen! Tjenesteprofiler Presentasjon KS + Gruppearbeid 09:30Pause 09:45Ettervern Innlegg v/ Bente Pallin Drammen kommune Team Ungdom - presentasjon v/Tonje og Sindre Gruppearbeid 11:00Ny indikator på ettervern? 4 alternativer fra arbeidsgruppe Gruppediskusjoner 12:10Avsluttende poster 12:30Lunsj og hjemreise

32 Gruppearbeid 1. Forsamlingen sorterer seg ut fra hva hver enkelt person ønsker å diskutere: Hva er ”ettervern”? (avgrensning, definisjon) Hvordan skal vi gi et godt ettervern? (hva virker?) Formål med gruppearbeidet: Grunnlag for indikatorarbeid…

33 30 minutter Gruppearbeid 1. Sortering i grupper ut fra tema 2. Ta utgangspunkt i –Nye føringer som har kommet de siste årene –Kunnskap dere har fått på samlingen 3. Gruppearbeid: –Hva er ettervern? (avgrensning/definisjoner) –Hvordan skal vi gi et godt ettervern (hva virker)?

34 Gruppearbeid frem til 11:05 1. Sortering i grupper ut fra tema 2. Ta utgangspunkt i nye føringer og ny kunnskap 3. Gruppearbeid: –3 minutter individuelt; noter ned punkter for deg selv: Hva er ettervern? (avgrensning/definisjoner) Hvordan skal vi gi et godt ettervern (hva virker)? –20 minutter diskusjon i gruppa –5 minutter oppsummering i gruppa v/gruppeleder 4. Produkt: 3-5 punkter leveres på lapp til Anne Gruppeleder: Den med flest bokstaver i etternavnet

35 Gruppediskusjoner, avsluttes 12:05 Gruppeinndeling: Bord Bruk –Informasjon om de fire alternative indikatorene –Kunnskap dere har fått på samlingen Diskuter Hva er det egentlig ASSS-nettverket behøver? Er noen av de fire alternativene gode nok, evt hvilken foretrekkes? Finnes andre indikatorer som er brukbare? Produkt Viktigste punkter til plenum Gruppeledere: Gunnar, John, Tone og Anne leder hver sin gruppe

36 40 minutter Gruppediskusjoner Bruk –Informasjon om de fire alternative indikatorene –Kunnskap dere har fått på samlingen Diskuter Hva er det egentlig ASSS-nettverket behøver? Er noen av de fire alternativene gode nok, evt hvilken foretrekkes? Finnes andre indikatorer som er brukbare? Produkt Viktigste punkter til plenum Gruppeledere: første bokstav i fornavn

37 12:10 Oppsummering og avslutning Rapport 2010 –Ettervernsindikator? –Andre endringer i indikatorvalg? –Frist for tilbakemelding 26.mai 2010 Neste samling –1 eller 2 dager? (Gardermoen eller Fredrikstad?) –Ønskede tema fremover? Arbeidsutvalg Evaluering Eventuelt

38 12:30 Lunsj og hjemreise Takk for nå!


Laste ned ppt "Vårsamling 20101 6.-7.mai 2010, First Hotel Ambassadeur, Drammen ASSS-nettverk Barnevernstjenester Tina Skarheim, KS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google