Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS EffektiviseringsNettverk 2014 - 2016 5. Samling 7. og 8. juni 2016 Nettverk II HVERDAGSREHABILITERING Geir Halstensen, Liv Overaae, Astrid Nesland,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS EffektiviseringsNettverk 2014 - 2016 5. Samling 7. og 8. juni 2016 Nettverk II HVERDAGSREHABILITERING Geir Halstensen, Liv Overaae, Astrid Nesland,"— Utskrift av presentasjonen:

1 KS EffektiviseringsNettverk 2014 - 2016 5. Samling 7. og 8. juni 2016 Nettverk II HVERDAGSREHABILITERING Geir Halstensen, Liv Overaae, Astrid Nesland, Turid Haugen, KS Nettverk: Sola Strand Hotel

2 Mål for nettverket: Kommunene er i gang med hverdagsrehabilitering Kommunene har tatt i bruk system for å evaluere resultat for brukerne og kommunens økonomi Brukerne får bedre velferd og mestrer hverdagen bedre Ansatte trives, er fornøyde og opplever mestringsglede i hverdagen for brukeren Konsekvens: Reduserte vedtakstimer og utsatt behov for sykehjemsplass

3 Denne samlingen setter søkelys på: Hva kommunene har iverksatt – hva som er oppnådd så langt. Hvordan har det gått? Erfaringer og resultater deles. Hvordan gå videre og sikre at hverdagsrehabilitering videreutvikles over tid.

4 Fremdrift i dette nettverket 2015 - 2016 21. og 22. april 2015 Samling 1, Hvordan komme i gang, Gardermoen Hjemmeoppgaver for kommunene og KS 25 og 26. august 2015 Samling 2, Kom i gang! Gardermoen Hjemmeoppgaver for kommunene og KS 19. og 20. januar 2016 Samling 3, Hvordan går arbeidet? Trondheim Hjemmeoppgaver for kommunene og KS 16. og 17. mars 2016 Samling 4, Resultater og forbedringer Gardermoen 7. og 8. juni 2016 Erfaringssamling, Stavanger, Sola

5 Hjemmearbeid til denne samlingen Kommunene: Beregningsmodellen; Regnearkene sendes inn på nytt med nye brukere og ajourføringer innen 24. mai. Forberede utstilling av det dere er stolte av; medieoppslag, historier, bilder etc. – Størrelse 2 stk. A3-ark. KS forbereder rammene rundt utstillingen - vernissage Forberede innlegg der dere deler suksesser og utfordringer om hva som har skjedd det seneste året samt erfaringene med å ha vært med i nettverket. KS sender ut hjelpeskjema for vurderingene. KS: Ny presentasjon av sammenstilte data fra regnearkene Sender link til alle hvor filene fra denne samlingen finnes Forberedelser til erfaringssamlingen (se ovenfor)

6 Jeg har en drøm…. Tenk på noe innenfor hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering som du ønsker/håper på i din virksomhet. Bruk 2 min til å tenke ut dette. Så tar vi en runde på gulvet og deler denne med flere «fremmede»…..

7 Program 7. juni 2016 10:00 Møtestart 10:30Hva viser tallene – hva har dere oppnådd? v/KS Tid til refleksjoner kommunevis 11:30 Lunsj 12:30Hvordan kan velferdsteknologi støtte opp om mestring? v/ Une Tangen, KS 13:45Pause 14:00Nye nasjonale forskningsresultater fra hverdagsrehabilitering i 35 kommuner – om effekten for brukerne, økonomi og ansatte. Er dette gjenkjennbart for dere. v/ Liv Overaae, KS 15.45Fra hverdagsrehabilitering til hverdagsmestring «Fra hverdagsrehabilitering til hverdagsmestring» – nye brukergrupper, f.eks. mennesker med demenssykdom. Esbjerg, Odense, - se fremover… Vi tar opp utviklingen i spesielt danske kommuner hvor hverdagsmestring nå står sentralt for en rekke brukergrupper. v/ Geir Halstensen KS Ca. 17:00 Foreløpig slutt for dagen – tur på Solastranda? Husk vindtett! 18:30Utstilling – vernissage – vi møtes en time før middag! Kommunene presenterer hva de har fått til – kreativt galleri – utklipp fra aviser – andre oppslag – en utstilling 19:30Felles middag

8 Program 8. juni 2016 08:30Møtestart – dere må ha sjekket ut om morgenen! Refleksjoner fra gårsdagen 08:45 Vi setter søkelys på erfaringene – det dere har fått til i egen kommune Hva har dere lyktes med i kommunen og hvorfor lyktes dere med det? Hvilke forbedringsområder har dere og hvordan skal dere arbeide med disse? Hva har vært bra i nettverket og hvilke råd gir dere KS for nye nettverk? KS ønsker en tilbakemelding for å forbedre arbeidet i slike nettverk. Hva har vært bra med kommunenettverket og hvorfor har det vært bra? Hva kunne KS gjort bedre og hvordan skulle det vært gjort? Hva har dere lært? 11:15Lunsj 12:15 Lindåsprosjektet: korleis kan Omsorgsteknologi og kvardagsrehabilitering i lag støtte meistring? Kari Bjørkheim (Prosjektleiar velferdsteknologiprosjektet og hverdagsrehabilitering) Hildegunn Baravelli (Prosjektergoterapeut ) Refleksjon: Hva er neste steg for vår kommune? 13:30Evaluering av denne samlingen Ca. 14:00 Avslutning og takk for samarbeidet

9 Vernissage Dere fikk i oppdrag å vise fram noen eksempler/stikkord på noe dere har gjort/fått til/er stolt av. Bilder og/eller stikkord med eksempler – vi bruker det dere har tatt med. Alle arkene/bildene dere har laget skal leveres inn til Turid i løpet av dagen. Vi starter med å sette opp utstillingen. Den må være ferdig oppsatt innen kl. 17:00. Vernissagen skal holdes rett før middag sammen med en apertif. Deltakerne går rundt og ser på utstillingen, og skriver seg på «interessentlister» under kunstverkene, samtidig som de snakker med andre om hva de ser/leser.

10 Hverdagsrehabilitering N2 Hva viser tallene – hva har dere oppnådd? v/ Geir Halstensen, KS

11 Geir og Astrid sin presentasjon (Astrid har laget underlaget)

12 11.30 -12.30: LUNSJ

13 Grupper på tvers av kommunene:

14 Hvordan kan velferdsteknologi støtte opp om mestring? v/ Une Tangen, KS

15 Dette temaet fortsetter i morgen med et konkret eksempel fra Lindås kommune

16 Nye nasjonale forskningsresultater fra hverdagsrehabilitering i 35 kommuner – om effekten for brukerne, økonomi og ansatte. Er dette gjenkjennbart for dere? v/ Liv Overaae, KS

17 Fra hverdagsrehabilitering til hverdagsmestring v/ Spesialrådgiver Geir Halstensen, KS «Fra hverdagsrehabilitering til hverdagsmestring» – nye brukergrupper, f.eks. mennesker med demenssykdom. Esbjerg, Odense, - se fremover… Vi tar opp utviklingen i spesielt danske kommuner hvor hverdagsmestring nå står sentralt for en rekke brukergrupper.

18 Hva nå? Velkommen til «Vernissage» kl: 18:30! Middagen serveres kl. 19:30 Oppstart i morgen tidlig: 08:30 – Vi anbefaler utsjekk før oppstart!

19 Program 8. juni 2016 08:30Møtestart – dere må ha sjekket ut om morgenen! Refleksjoner fra gårsdagen 08:45 Vi setter søkelys på erfaringene – det dere har fått til i egen kommune Hva har dere lyktes med i kommunen og hvorfor lyktes dere med det? Hvilke forbedringsområder har dere og hvordan skal dere arbeide med disse? Hva har vært bra i nettverket og hvilke råd gir dere KS for nye nettverk? KS ønsker en tilbakemelding for å forbedre arbeidet i slike nettverk. Hva har vært bra med kommunenettverket og hvorfor har det vært bra? Hva kunne KS gjort bedre og hvordan skulle det vært gjort? Hva har dere lært? 11:15Lunsj 12:15 Lindåsprosjektet: korleis kan Omsorgsteknologi og kvardagsrehabilitering i lag støtte meistring? Kari Bjørkheim (Prosjektleiar velferdsteknologiprosjektet og hverdagsrehabilitering) Hildegunn Baravelli (Prosjektergoterapeut ) Refleksjon: Hva er neste steg for vår kommune? 13:30Evaluering av denne samlingen Ca. 14:00 Avslutning og takk for samarbeidet

20 Erfaringsdelingen v/ KS ( 10 min. pr. kommune)

21 Utviklingen i egen kommune det seneste året Hva var bra med nettverket/hvilke råd gir dere KS Forberedte presentasjoner fra hver kommune

22 Korleis kan Omsorgsteknologi og kvardagsrehabilitering i lag støtte meistring? Kari Bjørkheim, Prosjektleiar velferdsteknologiprosjektet og hverdagsrehabilitering Hildegunn Baravelli, Prosjektergoterapeut Lindåsprosjektet:

23 Hva skal vi gjøre når vi kommer hjem? Arbeid kommunevis

24 Hva må vi gjøre når vi kommer hjem? Hvilke tiltak/akti- viteter? Hvordan gjør vi det? Hvem har ansvaret? Hvem må involveres? Når skal det være ferdig?

25 Evaluering av denne samlingen

26 KS sender lenke til alle hvor filene fra denne samlingen finnes KS ønsker dere lykke til med arbeidet videre! Takk for denne gangen og vel hjem! Vegen videre


Laste ned ppt "KS EffektiviseringsNettverk 2014 - 2016 5. Samling 7. og 8. juni 2016 Nettverk II HVERDAGSREHABILITERING Geir Halstensen, Liv Overaae, Astrid Nesland,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google