Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Posterpris og veien videre. Helseforetak / sykehus som er med! Helgelandssykehuset HF, Mosjøen Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen Nordlandssykehuset.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Posterpris og veien videre. Helseforetak / sykehus som er med! Helgelandssykehuset HF, Mosjøen Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen Nordlandssykehuset."— Utskrift av presentasjonen:

1 Posterpris og veien videre

2 Helseforetak / sykehus som er med! Helgelandssykehuset HF, Mosjøen Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen Nordlandssykehuset HF, Bodø Helse Møre og Romsdal HF, Molde Helse Nord-Trøndelag, Levanger Helse Nord-Trøndelag, Namsos St Olavs hospital HF Akershus universitetssykehus Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Sykehuset Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Lovisenberg diak.SH HF Helse Bergen, Voss Helse Fonna HF Helse Førde Helse Stavanger HF Haraldsplass diak. SH HF

3 Side 3 Posterpris Takk for mange flotte postere! Kriterier for rangering: -Tallfestede mål -Lett tilgjengelig -Resultater i grafer -Veien videre

4 Side 4 Posterpris: 2. plass Lovisenberg Diakonale Sykehus -Tallfestet mål -Lett tilgjengelig -Resultater i grafer -Veien videre

5 Side 5 Posterpris: 1. plass Sykehuset Østfold -Tallfestet mål -Lett tilgjengelig -Resultater i grafer -Veien videre

6 GRATULERER! Side 6

7 Selvfølgeligheter Pasienter og brukere skal være i trygge hender når de trenger hjelp i helse- og omsorgstjenesten. Pasientsikkerhet og trygghet er selvfølgelig. Likevel er det mest selvfølgelige, også vanskelig. Side 7

8 Side 8 1 piloter 20 team Alle Sekretariatet har spredningsansvar Ledelsen på det enkelte HF har spredningsansvar Nasjonale samlinger

9 Forventninger til helseforetakene  Plan for spredning av de ulike innsatsområdene  Alle relevante kampanjetiltak innføres ved alle relevante avdelinger  Kont. måling av pasientskader  Ny måling av pasientsikkerhetskultur i 2014  Utvikle og implementere tiltak basert på resultater av målingene (GTT, kultur og innsatsområder)  Nasjonalt program for pasientsikkerhet (2014-2019) Side 9

10 − Bruk hverandre − Bruk lokale ressurser Lokal kampanjeleder Kvalitetsrådgivere − Bruk regionale ressurser Regional kampanjeleder Fagmiljøer/nettverk − Bruk nasjonale ressurser Sekretariatet www.npsk.no / www.kunnskapssenteret.nowww.npsk.nowww.kunnskapssenteret.no Side 10

11 Siste oppfordringer − Vi skal fortsette å dele! Send til post@pasientsikkerhetskampanjen.no − Faglige innspill og problemstillinger Send til post@pasientsikkerhetskampanjen.no − Vurder brukere/pårørende inn i prosjektgruppen − Lever fremdriftsplaner og evalueringsskjema fremme på scenen

12 − Takk til Helse Midt RHF! − Takk til Arnt Egil Hasfjord! − Takk til Mette Fredheim! − Takk til piloten Sykehuset Telemark, Skien! − Takk lokale og regionale kampanjeledere! − Takk til dere alle og vel hjem!

13 Hjemmeside: www.pasientsikkerhetskampanjen.no Twitter:@itryggehender Facebook:I trygge hender E-post:post@pasientsikkerhetskampanjen.no Kampanjetlf: 464 19 575 Twitter #ITHfall


Laste ned ppt "Posterpris og veien videre. Helseforetak / sykehus som er med! Helgelandssykehuset HF, Mosjøen Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen Nordlandssykehuset."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google