Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anbudskonferanse Rammeavtale for kjøp av Kontor- og konferansemøbler Institusjons- og venteromsmøbler 06.10.2009 kl 12.00 – 14.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anbudskonferanse Rammeavtale for kjøp av Kontor- og konferansemøbler Institusjons- og venteromsmøbler 06.10.2009 kl 12.00 – 14.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anbudskonferanse Rammeavtale for kjøp av Kontor- og konferansemøbler Institusjons- og venteromsmøbler 06.10.2009 kl 12.00 – 14.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt 14 Møterom Kobberkis 5. etg

2 Agenda 1.Innledning 2.Gjennomgang av konkurransegrunnlaget 3.Spørsmål

3 Innledning Jus- og innkjøpstjenesten gjennomfører denne konkurransen på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune samt 20 tilsluttede kommuner, 3 folkehøgskoler, Rørosmuseet, Konsek., IKA- Trøndelag, NGU og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Det vil bli utarbeidet referat fra anbudskonferansen som sammen med denne presentasjonen legges ut på www.doffin.no.www.doffin.no

4 Konkurransegrunnlaget Avtalens varighet 01.01.2010 til 28.02.2011 med mulighet for 1+1 års forlengelse Tidsfrister Spørsmålsfrist: mandag 26.10.2009 kl. 12.00 Tilbudsfrist: torsdag 05.11.2009 kl. 12.00 Tilbudet leveres i ett eksemplar samt ett eksemplar på minnepenn eller CD

5 Bruksområde Avtaleområdet Kontor- og konferansemøbler omfatter møblering av kontor, konferanse-/møterom, arkiv, resepsjon, personalgarderober, personalrom og personalkantiner. Avtaleområdet Institusjons- og venteromsmøbler omfatter all møblering i institusjon og venterom (hos lege, tannlege etc.) med unntak av kontorer.

6 Avtalens omfang Årlig forbruk anslås til ca 4,8 mill kr –Kontor- og konferansemøbler – ca 3,5 mill kr –Institusjons- og venteromsmøbler – ca 1,3 mill kr Anslaget er veiledende og ikke bindende

7 Kvalitet (pkt 2.2) Minstekrav listet opp i vedlegg 1 a og b – skal besvares om tilbyder kan levere i henhold til kravene Møblene skal oppfylle kravene i de internasjonale standardene (ISO og EN) Tilbyder må dokumentere at kravene er oppfylt

8 Sortiment, levering mm (pkt 2.2) Tilbyder skal ha et komplett utvalg av etterspurte produkter Tilbyder skal redegjøre for at han har et tilstrekkelig salgsapparat til å betjene avtalen Overholde oppgitte leveringstider Prisskjemaet har en egen kolonne hvor det skal markeres om produktene kan leveres fra lager, fabrikk eller om det er spesiallevering Ordrebekreftelse m/leveringsdato Evt montering samtidig med levering Redegjøre for muligheter til å levere spesialtilpassede løsninger Utarbeide møbleringsforslag, farge- og stoffvalg ved forespørsel

9 Miljø (pkt 2.3) Miljøkrav – vedlegg 2

10 Offentlighet / taushetsplikt Ny offentlighetslov gjeldende fra 01.01.09 (pkt 3.2) Tilbyder skal anmerke i tilbudet hva de mener er forretningshemmeligheter (pkt 3.3)

11 Kvalifikasjonskrav (pkt 4.1) Grunnleggende krav Skatter og avgifter - gyldig attest for betalt mva og skatt HMS - skjema vedlegg 3

12 Kvalifikasjonskrav (pkt 4.1) Konkurransens kvalifikasjonskrav Organisatorisk og juridisk stilling - firmaattest Økonomisk og finansiell kapasitet - god soliditet, min. tilsvarende ratingkode A/AN fra D&B - siste årsberetning - siste årsregnskap - foretaksrapport fra D&B (kan hentes av oppdragsgiver)

13 Kvalifikasjonskrav (pkt 4.1) Tekniske og faglige kvalifikasjoner Erfaring fra tilsvarende oppdrag, god gjennomføringsevne –viktigste leveranser de siste 3 årene –organisering for gjennomføring av dette oppdraget Kvalitetssikringsstandarder Godt og velfungerende kvalitetssikringssystem - redegjørelse eller kopi av sertifikat dersom tilbyder er sertifisert

14 Ehandel (pkt 4.2) Sør-Trøndelag fylkeskommune benytter Markedsplassen ehandel.no Vedlegg 7 – Avtale om elektronisk samhandling ved bruk av Ehandel.no Forbehold mot bruk av Markedsplassen ehandel.no medfører avvisning Tilbyder skal bekrefte at kravene er sett og akseptert

15 Forbehold og avvik (pkt 5.4) Forbehold skal framgå av tilbudsbrevet Forbehold skal være presise og entydige Tilbyder skal beskrive hvilke konsekvenser forbeholdene får samt prissette konsekvensene Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne, kan føre til avvisning

16 Tilbud på deler av oppdraget (pkt 5.5) Anledning til å gi tilbud på hele eller deler av oppdraget Kontor- og konferansemøbler Institusjons- og venteromsmøbler Tilbyder skal opplyse om tilbudet gjelder under forutsetning av hele leveransen eller om det også gjelder som deltilbud

17 Tildelingskriterier (pkt 7.2) Oppdragsgiver vil velge den leverandøren som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet Det kan velges totalt 2 leverandører Tildelingskriterier Pris – 60 % Leveringstid, miljø og service – 40 % Kriteriene vil bli vurdert etter en skala fra 1-10, hvor 10 er best

18 Tildelingskriterier (pkt 7.2) Pris (60%) Laveste pris vil få 10 poeng, poenggivningen for øvrige vil bli vurdert i forhold til laveste pris Prisskjemaet inneholder et utvalg av de antatt meste brukte produktene. Prisskjemaet skal være komplett utfylt Tilbud på fast rabattsats på øvrige produkt/produktgrupper Katalog / prisliste skal vedlegges tilbudet

19 Prisskjema (vedlegg 9) Produktene skal tilfredsstille kravene i vedlegg 1 og 2 Prisskjemaet skal fylles ut for alle rader og kolonner Underskrives

20 Tildelingskriterier (pkt 7.2) Leveringstid, miljø og service (40%) Antall år det garanteres at reservedeler/slitedeler er tilgjengelig for de ulike produkt skal oppgis Produktenes garanterte levetid skal oppgis Tilbyder skal opplyse om reell leveringstid inkl montering hos bruker ved - levering fra lager - levering fra fabrikk - spesialleveringer

21 ILO-konvensjonene (vedlegg 4) Erklæring – skal underskrives og legges ved tilbudet Retten til å være organisert i en fagforening Retten til kollektive forhandlinger Forbud mot tvangsarbeid Forbud mot forskjellsbehandling i arbeid og belønning Fastsette en minimums aldersgrense for å forhindre barnearbeid Forbud mot de grusomste formene for barnearbeid

22 Standard avtalevilkår Omfatter bl a bestemmelser om: sosial dumping etisk handel betaling og fakturering e-handel leveringsbetingelser og -tider forsinkelser, feil og mangler reklamasjoner oppsigelse og mislighold

23 Kontor- og konferansemøbler Institusjons- og venteromsmøbler Spørsmål ? Det ble ikke reist noen spørsmål


Laste ned ppt "Anbudskonferanse Rammeavtale for kjøp av Kontor- og konferansemøbler Institusjons- og venteromsmøbler 06.10.2009 kl 12.00 – 14.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google