Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokat Magnus Grøsfjeld 26.1 2016 Håndtering av fast eiendom ved etablering og opphør av samliv Advokatfirma Torstrup Grøsfjeld AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokat Magnus Grøsfjeld 26.1 2016 Håndtering av fast eiendom ved etablering og opphør av samliv Advokatfirma Torstrup Grøsfjeld AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokat Magnus Grøsfjeld 26.1 2016 Håndtering av fast eiendom ved etablering og opphør av samliv Advokatfirma Torstrup Grøsfjeld AS

2 Samboerskap Personer som lever sammen uten å være gift. Lovreguleringer: - Arveloven > samboeres arverett/ uskiftet bo - Husstandsfellesskapeloven - Sameieloven

3 Samboeres rettsstilling Eksisterer ingen lov som regulerer det økonomiske forhold mellom samboere under samlivet og ved samlivsbrudd Avtalefrihet. Alminnelige formuerettslige regler får anvendelser > eierskap, eierandeler, gjeldsansvar

4 Samboeravtale Regulere det økonomiske forhold mellom partene: Hvem er/ blir eier av fast eiendom/ løsøre - eierfortegnelse («eierlogg») Eierandelers størrelse (sameie) Hvem er ansvarlig for gjeld/ gjeldsfordeling Hvem skal overta fast eiendom/ løsøre ved samlivsbrudd Partenes bidrag til det felles hushold («husleie»)

5 Tvangsoppløsning Sameie - kan kreves oppløst iht. sameieloven § 15 Tingretten legger fast eiendom ut for salg i markedet ved medhjelper (eiendomsmegler) Sameiere har forkjøpsrett på ellers like vilkår Avvikende ordninger kan avtales i samboeravtale

6 Vederlagskrav Samboer kan kreve økonomisk kompensasjon Alm. berikelses- og restitusjonsprinsipper Rt. 2011-1168: Tilført den andre en betydelig økonomisk fordel (besparelse/ berikelse) Rimelighet Kan reguleres nærmere i samboeravtale, vilkår, beregning.

7 Samboeravtale > ekteskap Samboeravtalens betydning for etterfølgende ekteskap: Eneeie, sameie Skjevdeling > verdi ved ekteskapets inngåelse

8 Ekteskapsloven Regulerer det økonomiske forhold mellom ektefeller Avtalefriheten: (1)Valg mellom formuesordninger: felleseie/særeie (2) Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd

9 Under samlivet – begrenset råderett Ektepakt som overdrar fast eiendom mellom ektefeller - krav til tinglysing i grunnboken Ved samlivsbrudd – få særregler Fast eiendom

10 Særeie Særeie kan bare etableres ved ektepakt Ektepakt: Krav til skriftlighet og vitner – formular Tinglysing

11 Særeie: Boligen holdes utenfor likedelingen, inngår ikke i ektefellenes fellesbo Krav på å overta/ beholde boligen Særeie har ingen arverettslige konsekvenser, med unntak av retten til å sitte i uskiftet bo ved død

12 Felleseie Alle aktiva/ passiva som ikke er særeie, inngår i felleseiet Likedeling: Netto verdier i felleseieboet skal likedeles Begrepene: «Eneeie», «sameie», «felleseie»

13 Fellesbo - rådighetsdeler AktivaPassivaMannKvinne Bolig 1.000.000500.000 Båt 100.000100.0000 Boliggjeld 400.000200.000 (-) Studielån 200.0000200.000 (-) Netto: 400.000 100.000 500.000 : 2 400.000 250.000 100.000 250.000

14 Skjevdeling Skjevdeling – «verdier» kan holdes utenfor likedelingen Modifisering av likedelingsregelen Verdiregel: Ikke rett til naturalutlegg Strengt beviskrav – «klart» (samboeravtale) Hensyn bak regelen: Ikke skille seg til rikdom

15 Skjevdelingsmidler Verdi på vigselstidspunktet : -Mer formue enn gjeld ved vigsel -Verdien må være i behold -Den aktuelle verdi Arv og gave mottatt under ekteskapet - Verdi investert i bolig: Den nominelle verdi tillagt prisstigning (KPI)

16 Fellesbo - rådighetsdeler AktivaPassivaSkjevdelingMannKvinne Bolig 1.500.0001.000.000500.000 Bolig500.000 (-)0 Båt200.0000 Boliggjeld200.000 (-) Studielån0300.000 (-) Netto500.0000 Likedeling 500.000 000.000 500.000 : 2250.000

17 Naturalutlegg Rett til å få overta bolig på skiftet To aktuelle regler: - E § 66: «fullt ut eller for det vesentlige eier» - E § 67: «særlige grunner»

18 Verdifastsettelse av eiendeler: Avtalefrihet Markedsverdi (omsetningsverdi) Skiftetakst iht. Skifteloven § 125 Tidspunkter for verdifastsettelsen


Laste ned ppt "Advokat Magnus Grøsfjeld 26.1 2016 Håndtering av fast eiendom ved etablering og opphør av samliv Advokatfirma Torstrup Grøsfjeld AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google