Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Individhensyn ivaretatt under ekteskapet: Hustruens eiendom Mannens eiendom Fellesskapshensynet ivaretatt ved opphør: 1/2 Grunntanken bak de nordiske ekteskapslover:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Individhensyn ivaretatt under ekteskapet: Hustruens eiendom Mannens eiendom Fellesskapshensynet ivaretatt ved opphør: 1/2 Grunntanken bak de nordiske ekteskapslover:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Individhensyn ivaretatt under ekteskapet: Hustruens eiendom Mannens eiendom Fellesskapshensynet ivaretatt ved opphør: 1/2 Grunntanken bak de nordiske ekteskapslover: gjeld Gjeld mv. gjeld

2 Virkningene av skilsmisse 1.Ekteskapet opphører - kan gifte seg på nytt 2.Hvis ikke forutgående separasjon - de samme rettsvirkninger som nevnt under legal separasjon.

3 Sentrale virkninger av separasjon 1.Gir adgang til senere skilsmisse, jfr. § 21. 2.Kan kreve at felleseiet deles, jfr. § 57.2 bokstav a. 3.Legalarveretten og rett til uskifte faller bort, al. § 8, jfr. § 66 nr. 3. Det samme gjelder rett til forsikringssum etter fal. § 15-1 2. ledd. 4.Rådighetsinnskrenkningene i §§ 32 og 33 faller bort m.h.t særeie, § 34.2 5.Representasjonsretten bortfaller, jfr. § 41 "under samlivet". 6.Underholdsplikten etter § 38 opphører, jfr. 79 første ledd. (Skjer ved samlivsbruddet, dersom det inntreffer først, jfr. 2. pkt.) Men bidragsplikt etter § 79 annet og tredje ledd. 7.Barnas stilling må avklares, bl. § 34, jfr. § 36 og § 56

4 Sentrale virkninger av samlivsbrudd 1.Gir rett til skilsmisse etter to år, § 22 2.Formue og gjeld etter samlivsbrudd ikke med i delingsgrunnlaget, § 60.1 3.Representasjonsrett bortfaller, jfr. § 41 "under samlivet" 4.Underholdsplikt etter § 38 bortfaller, jfr. § 79, men bidrag kan pålegges etter § 79 annet og tredje ledd. 5.Barnas stilling må avklares, bl. § 34, jfr. §§ 36 og 56.

5 Skjevdeling Forloddskrav Gjeld § 59 § 61 § 58 Martes felleseie Peders felleseie (Netto + Netto): 2 = Halvpart på hver Netto rådighetsdel Netto rådighetsdel Skjevdeling § 59 Forloddskrav § 61 Gjeld § 58 Det verdimessige oppgjøret

6 Sameie / Eneeie Felleseie / Særeie ”EIERFORHOLDET” - tingen eies av begge, eller den ene ”FORMUESORDNINGEN” - skal verdiene deles likt ved opphør, eller ikke? Bare i ekteskap Alm. formuerett

7 Ektepakt Boligen skal være Marte Holms særeie FORMUESORDNING EIERFORHOLD

8 Alle fire kombinasjoner av eierforhold og formuesordning er mulige: Sameie XX Eneeie XX Felleseie Særeie

9 Eierforhold og formuesordning Eierforhold: Hvem eier hva? Eneeie: Eiendelen (tingen) eies av den ene Sameie: Eies av begge med en ideell eierandel på hver Formuesordning: Skal formuen likedeles eller ikke? Felleseie: Nettoformuen likedeles, § 58.1 Særeie: Formuen deles ikke likt, § 42.1 hver beholder sine eiendeler og sin gjeld (oppgjør etter eiendomsgrensene)

10 Særeie Formuen deles ikke likt, § 42.1 dvs. hver beholder sine eiendeler og sin gjeld dvs. et oppgjør etter eiendomsgrensene

11 Særeiebolig i sameie verdt 1.8 mill kr. Hustruen eier 2/3 Ektemannen eier 1/3 Særeie innebærer oppgjør etter eiendomsgrensene (hver beholder sitt): Hustruen beholder 2/3 av boligen = 1.2 mill Ektemann beholder 1/3 av boligen = 0.6 mill

12 Begreper Brutto rådighetsdel: All formue som en ektefelle eier som er felleseie Netto rådighetsdel: En ektefelles felleseieformue etter at forloddskrav, skjevdelingskrav og gjeld er trukket fra Boslodd: Det beløpet som ektefellen får på skiftet. (To betydninger: enten totalbeløpet på skiftet, eller halvparten av netto rådighetsdel) Bosloddskrav: Kravet på halvparten av den andres nettoformue ved likedelingen


Laste ned ppt "Individhensyn ivaretatt under ekteskapet: Hustruens eiendom Mannens eiendom Fellesskapshensynet ivaretatt ved opphør: 1/2 Grunntanken bak de nordiske ekteskapslover:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google