Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Individhensyn ivaretatt under ekteskapet:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Individhensyn ivaretatt under ekteskapet:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Individhensyn ivaretatt under ekteskapet:
1. gang. Tone Sverdrup Grunntanken bak de nordiske ekteskapslover: Individhensyn ivaretatt under ekteskapet: Mannens eiendom Hustruens eiendom gjeld gjeld Fellesskapshensynet ivaretatt ved opphør: gjeld Gjeld mv. 1/2 1/2

2 Virkningene av skilsmisse
Ekteskapet opphører - kan gifte seg på nytt Hvis ikke forutgående separasjon - de samme rettsvirkninger som nevnt under legal separasjon.

3 Sentrale virkninger av separasjon
Gir adgang til senere skilsmisse, jfr. § 21. Kan kreve at felleseiet deles, jfr. § bokstav a. Legalarveretten og rett til uskifte faller bort, al. § 8, jfr. § 66 nr. 3. Det samme gjelder rett til forsikringssum etter fal. § ledd. Rådighetsinnskrenkningene i §§ 32 og 33 faller bort m.h.t særeie, § 34.2 Representasjonsretten bortfaller, jfr. § 41 "under samlivet". Underholdsplikten etter § 38 opphører, jfr. 79 første ledd. (Skjer ved samlivsbruddet, dersom det inntreffer først, jfr. 2. pkt.) Men bidragsplikt etter § 79 annet og tredje ledd. Barnas stilling må avklares, bl. § 34, jfr. § 36 og § 56

4 Sentrale virkninger av samlivsbrudd
Gir rett til skilsmisse etter to år, § 22 Formue og gjeld etter samlivsbrudd ikke med i delingsgrunnlaget, § 60.1 Representasjonsrett bortfaller, jfr. § 41 "under samlivet" Underholdsplikt etter § 38 bortfaller, jfr. § 79, men bidrag kan pålegges etter § 79 annet og tredje ledd. Barnas stilling må avklares, bl. § 34, jfr. §§ 36 og 56.

5 (Netto + Netto): 2 = Halvpart på hver
Det verdimessige oppgjøret Martes felleseie Peders felleseie Skjevdeling Skjevdeling § 59 § 59 Forloddskrav Forloddskrav § 61 § 61 Gjeld § 58 Gjeld § 58 Netto rådighetsdel Netto rådighetsdel (Netto + Netto): 2 = Halvpart på hver

6 Sameie / Eneeie Felleseie / Særeie
1. gang. Tone Sverdrup Bare i ekteskap Alm. formuerett Sameie / Eneeie Felleseie / Særeie ”EIERFORHOLDET” - tingen eies av begge, eller den ene ”FORMUESORDNINGEN” - skal verdiene deles likt ved opphør, eller ikke?

7 Ektepakt Boligen skal være Marte Holms særeie EIERFORHOLD
FORMUESORDNING

8 Alle fire kombinasjoner av eierforhold og formuesordning er mulige:
Særeie Felleseie Sameie X Eneeie

9 Eierforhold og formuesordning
Eierforhold: Hvem eier hva? Eneeie: Eiendelen (tingen) eies av den ene Sameie: Eies av begge med en ideell eierandel på hver Formuesordning: Skal formuen likedeles eller ikke? Felleseie: Nettoformuen likedeles, § 58.1 Særeie: Formuen deles ikke likt, § hver beholder sine eiendeler og sin gjeld (oppgjør etter eiendomsgrensene)

10 Særeie Formuen deles ikke likt, § 42.1
dvs. hver beholder sine eiendeler og sin gjeld dvs. et oppgjør etter eiendomsgrensene

11 Særeiebolig i sameie verdt 1.8 mill kr.
Ektemannen eier 1/3 Hustruen eier 2/3 Særeie innebærer oppgjør etter eiendomsgrensene (hver beholder sitt): Hustruen beholder 2/3 av boligen = 1.2 mill Ektemann beholder 1/3 av boligen = 0.6 mill

12 Begreper Brutto rådighetsdel: All formue som en ektefelle eier som er felleseie Netto rådighetsdel: En ektefelles felleseieformue etter at forloddskrav, skjevdelingskrav og gjeld er trukket fra Boslodd: Det beløpet som ektefellen får på skiftet. (To betydninger: enten totalbeløpet på skiftet, eller halvparten av netto rådighetsdel) Bosloddskrav: Kravet på halvparten av den andres nettoformue ved likedelingen


Laste ned ppt "Individhensyn ivaretatt under ekteskapet:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google