Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode råd om arv og arveavgift Av: Advokat Karsten A. Anfinsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode råd om arv og arveavgift Av: Advokat Karsten A. Anfinsen"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Gode råd om arv og arveavgift Av: Advokat Karsten A. Anfinsen ka@haakstadco.no

3 Dette kan du lære…. •Hvem arver hvem •Hvordan arver man •Avgiftsreglene fra 2009 •Overføring av gaver •Overføring av fast eiendom •Med mer…

4 Hvem arver? 1.Ektefeller/samboer - Alt, noe eller ingenting 2. Slektsarvinger - 1.2.eller 3. linje 3. Testamentarvinger - Alt, noe eller ingenting 4. Ingen arvinger?

5

6 Ektefellers arverett •Arverett: -Etter arveloven: -Hvis livsarvinger 1/4 andel (min. 4 G) -Hvis ikke livsarvinger ? -1/2 andel (min 6 G) ved 2. linje ellers 1/1 andel ved 3. linje - Testament: -Hvis livsarvinger – pliktdelsarv på 2/3 av arven (maks 1 mill. til hvert barn, 200’ til barnebarn). Utover dette – testasjonsfrihet -Hvis ikke livsarvinger – full testasjonsfrihet.

7 Samboeres arverett •Arverett: -Etter arveloven: -Felles barn: 4 x G -Ikke felles barn: -Samboere i mindre enn 5 år – ingen arverett - Testament: - Utg.pkt: Samme som for ektefeller - Samboere i minst 5 år – arverett på 4 x G hvis testament-

8 Testament Formelle krav 1. Testator Navn, personnummer, (sivilstatus) Sted, dato Underskrift 2. Vitnepåtegning To vitner over 18 år, ikke tilgodesett i testamentet som undertegner som vitne mens testator er til stede. (Sett også inn adresse og fødselsdato/personnummer). Oppbevaring I utgangspunktet valgfri, men alternativt hos Skifteretten som har et Testamentsregister (fra 1994) – liten avgift Innhold: Så lenge de formelle krav og pliktdelsregler oppfylles er det meste mulig.

9 Hvem bør sette opp testament? Ektefeller med s æ rkullsbarn Samboere Personer uten livsarvinger Skilte med barn Alle andre? Testamentet - ikke bare for å fordele arven og dermed spare arveavgift, men ogs å for å unng å konflikter mellom arvinger eller legge f ø ringer for bruken av midlene.

10 Arveavgiften… (Blir den fjernet?)

11 Arveavgiften •2009-avgift:_______ –Første 470’: 0% –Neste 330’: 6% (8%) –Over 800’: 10% (15%) •Fra én til én person •To foreldre: 940’ •2008-avgift:______ –Første 250’: 0% –Neste 300’: 8% (10%) –Over 550’: 20% (30%)

12 Avgift på arv OG gaver •Lov om arveavgift: Hvem, hvor mye, hva, når? •Hvem –Arv  Alle arvinger (ikke ektefeller/samboere) • Fra og med 2006 er samboere (som har levd sammenhengende i minst to år i ekteskapliglignende forhold) likestilt med ektefeller, når det gjelder fritak fra arveavgift. –Gaver  Visse gavemottagere –Spm: avgift på gaver til naboen?

13 Unntak Årlig fribeløp på ½ G, som i 2013 utgjør kr 42 622,- fra hver person, dvs 1G fra to foreldre.(1 G kr 85 245) – Gjelder for gave (ikke arv). Gjelder ikke for overføring av fast eiendom eller ikke- børsnoterte aksjer og lignende. Selv om fribeløpet ikke gjelder for overføring av fast eiendom så kan kontantoverføringer brukes til å nedbetale lån som eksempelvis har oppstått ved et salg.

14 Sette lavt avgiftsgrunnlag? •Hus, hytte, tomt m.v. : –Loven; antatt salgsverdi –Forsiktighetsprinsippet –Opplysningsskjema eller takst •Innbo, løsøre –Meget lavt, affeksjonsverdi –Dog: større hjem, kunst, smykker m.v. (takst) •Aksjer –Børsnoterte: kursen –Ikke-børstnoterte: 60 % el. 100 % av skattemessig formuesverdi •OBS! Ved videresalg/skatteplikt; Ikke sett verdiene lavt

15 Fradragene… •Avgift av nettoen: Trekk fra alle forpliktelser –Skatt, gjeld, m.v. •Begravelsesutgifter: –42’ (1/2 G) eller høyere hvis dokumentert •Aldersfradrag for unge: –1 G (85 000) per år mangler på 21 •Skifteomkostninger, –advokat, salgsomkostninger, omreg. avgift, tinglysningsgebyr, reiser, dok.avgift m.v. •Husk å spar på kvitteringer!

16 Trikset med å spre! •Gunstig å spre  470’ fra hver til hver –Fra felleseie (ulempe med særeie) •Fordele innenfor fribeløpene: Eksempel: –3 barn = 1,410’ avgiftsfritt x 2 = 2,820’ –3 barnebarn = + 2,8 mill + 2,8 mill •Fra uskiftebo + fellesbarn  Fra begge •Fra uskiftebo + barnebarn  Fra begge •Ved død: Gi avkall på arv

17 Arveavgift – formalia •Gavemelding: –Frist? 1 mnd. (En melding for hver) –Rubrikken: Hvem betale avgiften? Pass på! •Arvemelding: –Frist? 6 mnd (En samlet melding) –Husk alle fradrag •Skattefogden øker verdien?

18 Slik kan barn gjøres arveløse… •Fordel arven mens du lever - gaver •Bruk testamentet aktivt •Bruk forsikringsalternativer •Begrens rådigheten over arven –Beskytt mot kreditor: Beslagsforbud –Beskytt mot arving: Begrense rådigheten

19 Dine muligheter i live…. •Gi gaver! –Begge lever/enke i skiftet bo – full frihet i live –Uskiftet bo: - større begrensninger –Ulempe m/eiendom? Dokumentavgift •Når man vil gi gaver: –Vilkår om ”særeie”? –Gaver til svigersønn/datter  bindende

20 Gaver – Avgiftspliktig •Hva er gave? Enhver økonomisk fordel: –Eiendom/løsøre, verdpapirer, penger m.v. –(Også gavesalg) –Rentefrie lån, ettergivelse av gjeld, –Betale andres utgifter –Forsikringssum m.v.

21 Gaver – kan unngå gevinstskatt •Ikke bare gunstig for formuesskatten: •Eksempel: Tomt/utleieleilighet => skattepliktig •Nåverdi: 2 500’ før 1 000’ = Skattbar gevinst: 1 500’ x 28 % = 420 000,-  kan spares •Mottakers avgift av 2,500’ •Mottakers salg: kostpris blir 2,500’!

22 Gaver: avgift, men ikke alltid… •Årlige fritak: ½ G= 42 000 – fra én –Ikke eiendom, forsikring (unoterte) aksjer –X 2 fra foreldre (ikke fra uskiftet bo) •Periodiske ytelser •Utdeles over tid, beløp, forbrukt før givers død •Utdannelse (Skolepenger + leveomkostninger) •Konkret vurdering av størrelse

23 Overføring av eiendom •Fordeler: –Glede/styring/formuesskatt/gevinstskatt osv –Redusert avgift? Bruksrett, senere prisstigning •Ulemper: –prisnedgang, dokumentavgift, kontroll •Fradrag for bruksrett? –Fritidseiendom: Maks 4 uker –Boligeiendom: Kun hvis avstår mesteparten

24 Hvordan overføre eiendom… •Gavebrev eller kontrakt (”eiendomsrett”) + betale med lån?  Gjeldsbrev •Skjøte (”hjemmel”) + egenerklæring •Gavemelding (”Opplysningsplikt”) + vedlegg (takst/skjema m.v.) •+ evt. sameieavtale (viktig)

25 Spare dokumentavgift? •Vente med hjemmel til død? •Gunstigst: enearving •Eksempel: –To barn – far beholder hjemmel –Ved død: eier arver ½ hjemmel –½ hjemmel overtas fra bror/søster

26 Fordele ved død: Testament •Ikke barn? full frihet •Med barn? Begrensning –1/3, men max 1 mill •Krav (tidligere gjennomgått) •Testament i uskifte: 1/3 av ½ = 1/6

27 Unge arvinger: viktig! •Under 18 år: –Overformynderiet – Over ca. 160 000 kr –Giver kan dog bestemme •Som studenter –Ift stipend og lån –Formue: > 280,000 (2011/enslig)

28 Ta lån på bolig som pensjon •Lån på bolig = Mer frihet nå  Lavere arv (mindre avgift) •Salg av bolig:  Livsvarig bruksrett  Lavere kjøpesum  (Tinglyses)

29 TAKK FOR MEG; TA GJERNE KONTAKT E-post: ka@haakstadco.no@haakstadco.no Web: www.haakstadco.nowww.haakstadco.no


Laste ned ppt "Gode råd om arv og arveavgift Av: Advokat Karsten A. Anfinsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google