Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Haugesund Røde Kors. Haugesund Røde Kors  Leder: Bjørn Knutsen  Daglig leder: Therese Landås  Aktivitetstilrettelegger: Margareth Kristiansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Haugesund Røde Kors. Haugesund Røde Kors  Leder: Bjørn Knutsen  Daglig leder: Therese Landås  Aktivitetstilrettelegger: Margareth Kristiansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Haugesund Røde Kors

2 Haugesund Røde Kors  Leder: Bjørn Knutsen  Daglig leder: Therese Landås  Aktivitetstilrettelegger: Margareth Kristiansen  Stiftet:1917  Antall medlemmer:1505  Aktive medlemmer:396  Fast ansatte:3  Antall årsverk:3,8 (inkl prosjekt ansatte)  Budsjett 2016: 3.197.000  Tjenestetimer totalt: 80.243 (ca. 46 årsverk)  Avdelinger  Røde Kors Omsorg  Røde Kors Ungdom  Røde Kors Hjelpekorps Aktiviteter i lokalforeningen: ”Lokomotiv” for Røde Kors arbeidet i distriktet Tilrettelegging av aktiviteter i avdelingene Natteravntjenesten Undervisning Julaftenarrangement #meigjengen

3 Haugesund Røde Kors Natteravnstjenesten har siden 1991 bidratt til et trygt og trivelig sentrum lørdagskveld og natt. Dette skjer ved natteravnsvandring i sentrumsgatene der edru, voksne mennesker er godt synlig i bybildet og er i positiv kontakt med unge mennesker som er i sentrum. Frivillige fra Haugesund Røde Kors stiller som vertskap mens det hovedsakelig er foreldre til ungdomsskoleelever som foretar natteravnsvandringen. Julaftenarrangementet har siden 1977 samlet eldre og enslige til en tradisjonsrik julefeiring på Vard-huset. Frivillige gjør sitt aller beste for å skape en koselig jul for de som ellers ikke har noen å feire jul med. Hvert år deltar rundt 60 gjester og 30 frivillige. I 2015 ble arrangementet for første gang avholdt i storsalen på Røde Kors-huset. #meigjengen-prosjektet tar sikte på å hjelpe ensom ungdom inn i sunne fritidsaktiviteter slik at de får bygget seg nettverk og vennekrets. Målgruppen er barn og unge i Haugesund mellom 13 og 16 år, og prosjektet baserer seg på at ungdom hjelper ungdom og at man benytter seg av allerede eksisterende fritidsaktiviteter i regi av lag og foreninger på Haugalandet.

4 HOVEDHUSET Storsal 90 kvm Peisestue Loftslokaler Haugesund Røde Kors Ungdom Kontorer: Daglig leder og Aktivitetstilrettelegger HRK, Flyktningguide- og frivillighetskoordinator Rogaland Røde Kors

5  Et av Norges største hjelpekorps  Distriktets største frivillige beredskaps ressurs  Ivaretar alle kvalitetskrav!  Stor aktivitet.  Godt sosialt og faglig miljø. Haugesund Røde Kors Hjelpekorps

6 HRK Hjelpekorps - distriktets viktigste frivillige beredskapsressurs  Korpsleder: Roy Worum  Stiftet: 1939  Antall medlemmer:280  Aktive medlemmer:100  Antall lag:3  Antall ulike ledere:22  Budsjett 2016:900.000,-  Tjenestetimer 2015:39.145 (tilsvarer ca. 22 årsverk) Aktiviteter Lete –og redningsaksjoner Sanitetstjeneste Beredskapstjeneste Stort forebyggende arbeid - Trafikk - Sjø og vann - Fjell Øvelser Kurs og undervisning Vintertjeneste på egen fjellredningsstasjon - Etnefjellene

7 Haugesund Røde Kors Ungdom  Leder: Magnhild Johannessen Botten  Stiftet:1957  Antall medlemmer:40  Aktive medlemmer:25  Budsjett 2016: 57.000,-

8 Haugesund Røde Kors Ungdom  Ungdomsorganisasjonen til Røde Kors  13-30 år  Førstehjelp  Friluftsliv  Aktivt valg  Migrasjon og mangfold  Ensomhet  Regler i krig  Antimobbing

9 Aktivitetslokale, Haugesund Røde Kors Ungdom

10 Haugesund Røde Kors Omsorg  Leder: Anne-Beth Høyvik  Stiftet:1940/1966  Antall grupper:15  Antall medlemmer:390  Aktive medlemmer:260  Budsjett 2016:960.000,-  Tjenestetimer 2015: 40.208  Små i Røde Kors (Barnehagefamilier)  Barnas Røde Kors (6 til 12 år)  Røde Kors Friluft og Førstehjelp (13-17 år)  Ferie for Alle  Besøkstjeneste  Leksehjelp  Røde Kors Nettverk  Vitnestøtte  Visitortjeneste  Flyktningguide  innFRI  Kreativo  Kreativo 2  Samværstjeneste  Sosiale møteplasser

11 Barn og unge i Røde Kors Haugesund Røde Kors driver aktiviteter for barn i vanskelige livssituasjoner. 90.000 barn i Norge lever under EUs fattigdomsgrense og dette medfører flere utfordringer for barn og barnefamilier: Utestengelse fra kostbare aktiviteter Ikke mulighet for ferieturer hvor familien kan bygge opp gode minner sammen Integrering i samfunnet Sosioøkonomiske begrensninger i fremtiden (barn av ressurssvake foreldre sliter mer enn barn fra ressurssterke foreldre, både i.f.t. skole, jobb, helse og sosiale arenaer) I tillegg møter Haugesund Røde Kors barn og unge som kommer fra familier med rus, vold i hjemmet, seksuelt misbruk, samt barnevernsbarn, fosterbarn, barn som opplever utestengelse og mobbing. Haugesund Røde Kors stiller høye krav til sine frivillige i arbeid med barn og unge slik at vi på best mulig måte kan møte disse barnas behov.

12 Haugesund Røde Kors Omsorg Små i Røde Kors er et gratis aktivitetstilbud for barnehagefamilier. Gruppen møtes ca. 1 gang i mnd. på bl.a teater, forestillinger og turer. Barnas Røde Kors er et gratis aktivitetstilbud til alle barn i lokalmiljøet fra 6 til 12 år. Fokus på friluftsliv, førstehjelp, fysisk aktivitet og sosial inkludering. RØFF er et gratis aktivitetstilbud til ungdom i alderen 13-17 år. Her er vi ute i naturen hver gang med spennende og varierte aktiviteter. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barn, ungdom og barnefamilier på Haugalandet. Samværstjenesten tilbyr midlertidig transport av barn mellom foreldre som har et konfliktfullt forhold ved samlivsbrudd. Kors på halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud (800 333 21) der barn og unge kan snakke om det de har på hjertet.

13 HRK Omsorg Haugesund Røde Kors møter mange barn med minoritetsbakgrunn. Disse blir integrert i våre aktiviteter for barn og unge. Samtidig ser vi viktigheten av å hjelpe hele familien til å bli integrert i det norske samfunnet blant annet gjennom: Flyktningeguidene gjør en innsats for å gi bosatte flyktninger en bedre start i Norge. Leksehjelp er et tilbud til bosatte flyktninger og bidrar til inkludering og integrering. Kreativo er en kvinnelig håndarbeidsgruppe med sosialt og kreativt samvær. Kreativo 2 er en utvidelse av den den ordinære Kreativo gruppen, hvor hele familien er velkommen til norsktrening, aktivitet og sosialt samvær. InnFRI er en turgruppe som skal bidra til inkludering av minoritetsspråklige, samtidig som de får trent på norskkunnskaper og bli kjent i nærområdene.

14 HRK Omsorg Haugesund Røde Kors driver flere aktiviteter hvor en får kontakt med og bistår voksne og eldre med ulike behov. Besøkstjeneste er i kontakt med mennesker i alle aldre som av ulike grunner ønsker noen å snakke med. Vi er tilstede både i private hjem og på institusjon. - I private hjem blir en frivillig koblet med den som ønsker besøksvenn. De møtes ukentlig for å gå tur, drikke kaffe, handle o.l. - På institusjon arrangeres turer med terapisykkel, grillfester, kakebaking, musikk og lotteri o.l. Vitnestøtte bidrar til at vitner ved Haugaland Tingrett får medmenneskelig støtte og praktisk informasjon og hjelp.

15 HRK Omsorg Røde Kors visitorer besøker innsatte i fengselet etter ønske fra den innsatte selv. Gjennom jevnlige besøk skal visitoren være et positivt innslag i en ellers lang og ensformig soningstid. Røde Kors Nettverk bidrar til at tidligere rusavhengige, psykisk syke og løslatte etter soning i fengsel får støtte til å komme tilbake til en «normal» hverdag. Påsketreffet på ”Gamle Slaktehuset” samler hver år mange eldre og enslige i en rolig tid hvor familie og venner ofte er bortreist.

16 Resultater av økt innsats Økt aktivitet for barn, unge og eldre primært gjennom Røde Kors Ungdom og Omsorg Økt samarbeid med skoler Økt innsats blant de frivillige Bedre samarbeid mellom Haugesund Røde Kors og andre foreninger/lag, samt mot sentrale aktører i kommunen Bedre kontakt med bedrifter Større rekruttering av medlemmer og frivillige En organisasjon i bedre beredskap som kjapt kan respondere på udekkede behov i samfunnet Totalt sett, et sterkere Røde Kors i lokalsamfunnet


Laste ned ppt "Velkommen til Haugesund Røde Kors. Haugesund Røde Kors  Leder: Bjørn Knutsen  Daglig leder: Therese Landås  Aktivitetstilrettelegger: Margareth Kristiansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google