Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pasientreiser Presentasjon April 2010 Avd.leder Kirstin Vik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pasientreiser Presentasjon April 2010 Avd.leder Kirstin Vik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pasientreiser Presentasjon April 2010 Avd.leder Kirstin Vik

2 Pasientreiser Pasientreise er pasienten sin reise mellom hjem og behandler. Hver behandling utløser dermed to reiser. Pasient betaler egenandel for hver reise. Helseforetakene har økonomisk og forvaltningsmessig ansvar for alle pasientreiser

3 Hvilket område har Pasientreiser Helse Førde ansvar for? Vi har ansvar for alle reiser for våre pasienter i Sogn og Fjordane innenfor spesialist- og primærhelsetenesta

4 Nøkkeltall 2009 Drosje 51 mill. kr Egen bil 20 mill. kr Rutegående11 mill. kr Rutefly 4 mill. kr Følge 2 mill. kr Opphold 4 mill. kr Båtambulanse 6 mill. kr SUM 98 mill. kr Drosjene utfører over 100.000 pasientreiser årlig

5 Dekning av reiseutgifter Pasienten har rett til utgiftsdekning tilsvarende taksten for billigste transport med rutegående transportmiddel, til nærmeste sted. Pasienten har rett til å få dekket annen transport enn med billigste rutegående transportmiddel : a) ved behov for øyeblikkelig hjelp b) når pasientens helsetilstand gjør det nødvendig c) når kommunikasjonsmessige forhold gjør det nødvendig eller d) dersom de samlede utgiftene ved bruk av annen transport ikke er høyere enn de samlede utgiftene ved bruk av rutegående transportmiddel.

6 Reise uten rekvisisjonReise med rekvisisjon Bruker legger selv ut for reisen. Kravet sendes til oss i ettertid. Det er billigste reisemåte som dekkes. Må kunne dokumentere behandlingstime. Egenandel trekkes for hver vei. Rekvisisjon utstedt på medisinsk grunnlag utstedes av lege/behandler. Rekvisisjon utstedt på trafikalt grunnlag (ved manglende rutegående tilbud). Pasientreiser utsteder disse. Egenandel betales hver vei.

7 Reiseregning Brukere fyller ut reiseregningsskjema for reisen og postlegger dette. Brukere kan få tilleggsinformasjon om reiseplanlegging og refusjonskrav hos Pasientreiser 05515 Følgende dokumentasjon må sendes med: –Oppmøtebekrefting –Kvitteringer for utlegg –Bekreftelse fra behandler om behov for dyrere transportmiddel –Bekreftelse fra behandler om behov for følge Ikke send: –Personlige dokument (frikort, pass, etc.)

8 BRUKER FYLLER UT REISEREGNING PLANLEGGER REISE BRUKER POSTLEGGER KRAV Vi saksbehandler og utbetaler kravet til bruker. 41 - 3 Pasientreisetelefonen 05515, www.pasientreiser.no GJENNOMFØRER REISE 2 Ring 05515 for å få hjelp til å planlegge reisen eller for å få informasjon og hjelp til reiseregningen. Bruker

9 Positive effekter av omlegging 1.Enklere å levere reiseregningsskjema –Reiseregningsskjema er tilgjengelig på alle behandlingssteder (sykehus, fastleger, fysioterapeuter, etc)og www.pasientreiser.nowww.pasientreiser.no –Konvolutt er ferdig adressert og kan leveres i en postkasse hvor som helst 2.Ett felles nasjonalt telefonnummer – 05515 og kundebehandlere med lokal kunnskap –Uansett hvor du er i landet får du tak i Pasientreiser på 05515 –Informasjon om reiseplanlegging, utfylling av skjema og oppgjør på samme sted

10 Medisinsk behov for pasientreiser For å få en rekvisisjon for pasientreiser, må det være helsemessige årsaker som tilsier at pasienten ikke kan ta rutegående transport eller egen bil

11 Pasient m/behov Behandler definerer behov Pasient/behandler melder behov til pasientreiser Statusmelding tilbake Pasientreiser Pasientreiser bestiller reise med transportør Bekrefte tur/behov til pasient

12 Rekvirering på trafikalt grunnlag Behandler skal IKKE skrive ut rekvisisjon på trafikalt grunnlag Om det ikke finst rutegående transport der pasienten bor, er det Pasientreiser Helse Førde som skriver rekvisisjon på trafikalt grunnlag

13 Prosjekt pasientreiser – samlet målbilde og oppgavefordeling HF innrap- porterer egenandel Planlegge reise, utstede rekvisisjon Uten rekvisisjon Enkeltoppgjør (Ny applikasjon) Med rekvisisjon Direkteopppgjør (NISSY) Bruker reise til Bruker reiser fra Bruker betaler egenandel Bruker fyller ut og postlegge reiseregning Transportør fakturerer HF ANS skanner krav HF kontrollerer og utbetaler HF saksbe- handler og fatter vedtak ANS utbetaler og sender vedtaksbrev HF innrap- porterer egenandel til HELFO Egenandelsregisteret (HELFO) oppdateres Bruker mottar refusjon og vedtak Egenandels- registeret (HELFO) oppdateres Bruker er hos behandler Med rekvisisjon, ikke frikort

14 Ny rekvisisjonspraksis I forbindelse med NAV sin innføring av automatisk frikort i Norge fra 2010 vil rekvisisjonspraksis bli endret. Alle egenandeler skal rapporterest elektronisk til NAV, noe som betyr at samtlige reiser skal bestilles via Pasientreisekontoret

15 Hvordan få papirrekvisisjonen elektronisk? Alternativer

16 Kontaktpunkt Pasientreiser For informasjon og veiledning om pasientreiser: –telefon: 05515 –internett: www.pasientreiser.nowww.pasientreiser.no –epost: pasientreiser@helse-forde.nopasientreiser@helse-forde.no Reiseregningsskjema og veiledningsskjema finnes hos alle behandlere.

17 www.pasientreiser.no

18 Innføring av automatisk frikort Fellespresentasjon til ansatte i NAV, HELFO og til ansatte ved helseforetakenes pasientreisekontorer og Pasientreiser ANS. Helsedirektoratet januar 2010 FRIKORTTELEFONEN 815 70 050

19 | Automatisk frikort – gjelder kun egenandelstak 1 1. Bruker betaler egenandel hos lege, apotek m.m. 4.Frikort og overskytende beløp sendes automatisk til bruker innen 3 uker 3. Egenandeler samles i et egenandelsregister og registreres på bruker 2. Informasjon om egenandeler sendes som del av oppgjør fra behandlere Egenandels- register 5. Behandler kan benytte elektronisk spørretjeneste (Har borger frikort?) 6. Bruker kan reservere seg fra ordningen 7. Bruker skal få oversikt over registrerte egenandeler på MinSide Lege Psykolog Apotek Bandasjist Poliklinikk Pasientreiser Lab Røntgen

20 Automatisk frikort innføres 1. juni 2010 Fra 1. januar 2010 1.Brukere fremsetter krav om frikort til NAV lokalt som før 2.Det innføres nytt kvitteringskort for 2010 som ivaretar overgangsrutinene. Kortet skal benyttes av bruker i hele 2010 3.Egenandeler blir registrert automatisk i egenandelsregisteret. Brukere kan reservere seg fra automatisk frikortordning 4.I Tromsø kommune innføres automatisk frikort fra 1. januar 5.Automatisk frikort innføres nasjonalt 1. juni. Brukere mottar frikort automatisk fra HELFO 6.Kvitteringer for egenandeler fra reiser med pasientreiserekvisisjon skal sendes av bruker til Pasientreiser ANS i Skien for registrering 7.HELFO overtar også ansvar frikort egenandelstak 2, men her må brukere sende inn kvitteringer som i dag Fra 1. juni 2010

21 2010 er et overgangsår, og fra 1. juni gjelder spesielle rutiner. Pasientreiser NAV lokalt HELFO Frem til 1. juni 2010 – NAV utsteder frikort som i dag Etter 1. juni 2010 – automatisk frikort er innført Ved reiseoppgjør der bruker har lagt ut selv, f.eks. ved bruk av offentlig transport, sendes reiseregning til Pasientreiser ANS for saksbehandling ved lokalt pasientreisekontor Bruker sender kvitteringer (inkl. vedtakskvittering fra pasientreiser) og kvitteringskort til NAV lokalt som utsteder frikort Bruker som reiser med utstedt rekvisisjon, og hvor det kun betales egenandel, sender den hvite delen av kvitteringskortet for registrering til Pasientreiser ANS i Skien. Bruker beholder den grønne delen for egen kontroll Ved reiseoppgjør der bruker har lagt ut selv, f.eks. ved bruk av offentlig transport, sendes reiseregning til Pasientreiser ANS for saksbehandling ved lokalt pasientreisekontor Bruker mottar frikort automatisk fra HELFO NAV lokalt Pasientreiser Egenandelsinformasjon Frikort

22 Hvorfor automatisk frikort? Enklere for brukere Ved innføring av ny ordning sendes frikort automatisk i post til bruker. Bruker trenger ikke fremsette krav om frikort. Sikrer rettigheter for brukere Brukere som enten ikke håndterer dagens frikortordning eller ikke kjenner til ordningen sikrer sine rettigheter. Frikort utstedes automatisk når egenandelstaket passeres. Mer effektiv forvaltning NAV frigjør ca 100 årsverk til å rendyrke innsatsen for å få flere brukere i arbeid og aktivitet. Øker elektronisk samhandling Behandlere kan benytte en spørretjeneste som gir svar på om bruker har fritak fra å betale egenandel (Har borger frikort?). Brukere får oversikt over registrerte egenandeler på MinSide.

23 Det nye kvitteringskortet – forside Automatisk frikort og NAVs rolle i 2010 beskrives: Krav skal fremmes til NAV frem til 1. juni. 1. juni innføres automatisk frikort. Fra denne dag har HELFO ansvar for egenandeler og frikort Kvitteringskortet skal benyttes for egen kontroll Egen slipp vedr. pasientreiser: Ved krav om frikort før 1. juni sendes hele kvitteringskortet til NAV Etter 1. juni skal bruker selv sende inn hvit slipp av kvitteringskortet til pasientreiser ANS for registrering av egenandelene og motta frikort automatisk fra HELFO

24 Egen slipp vedr. pasientreiser: Her registreres kun egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon. Det vil si reiser som er forhåndsbestilt gjennom helsepersonell eller lokalt pasientreisekontor Etter 1. juni skal bruker selv sende inn hvit slipp av kvitteringskortet til Pasientreiser ANS for registrering Merk: Nytt kvitteringskort skal benyttes fra 1. januar 2010. Gamle kvitteringskort skal ikke lenger benyttes og skal derfor kastes. Det nye kvitteringskortet – bakside

25 Informasjon til brukere Hos behandlere og tjenesteytere fra 1. januar 2010 –Nytt kvitteringskort –Bordkort med informasjon om automatisk frikort og reservasjonsrett Hos NAV lokalt –Nytt kvitteringskort –Bordkort –Informasjon på skjerm i mottak Frikorttelefonen 815 70 050 – begrenset ansvar frem til 1. juni –Henvendelser kun om automatisk frikort og reservasjon –Henvendelser om frikort og egenandeler må besvares av NAV lokalt som i dag Internett: www.helfo.no/frikortwww.helfo.no/frikort


Laste ned ppt "Pasientreiser Presentasjon April 2010 Avd.leder Kirstin Vik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google