Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PLO-meldingen er klar – hva nå? SSP Brukerforum 11.10.2005 Egil Rasmussen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PLO-meldingen er klar – hva nå? SSP Brukerforum 11.10.2005 Egil Rasmussen."— Utskrift av presentasjonen:

1 PLO-meldingen er klar – hva nå? SSP Brukerforum 11.10.2005 Egil Rasmussen

2 Kommunenes behov Teknisk Funksjonelt

3 Teknisk: Hva med... ebXML Hode-meldingen PLO-meldingen Avviksrapportering

4 ebXML Må håndtere adressering til organisasjon og rolle. Det er ikke forsvarlig å adressere til enkeltperson i pleie- og omsorgstjenesten (eller sykepleietjenesten)

5 Hodemeldingen Må transportere nødvendig info om meldingen fra applikasjonen til SOAP-konvolutten (ebXML) Må koordineres med applikasjonskvittering –statusobjekt med ulikt innhold i de to har samme navn –errorobjekt i applikasjonskvittering mangler Mangler referanse til meldingen den er svar på Objekter som avsender/mottaker skulle standardiseres? Hodemeldingen bør skilles ut som egen undernode

6 PLO-meldingen Multidose innebærer nytt rutineverk rundt forskrivning og administrering av legemidler. Formålet er å sikre at pasienten får den medisinen som legen har bestemt –PLO-meldingen legger info om dette på dose-nivå, noe som ikke støtter opp om kvalitetssikringen –Info om multidose sier noe om krav til apoteket som mottar forskrivningen, og spesielle rutiner som må ivaretas av både den som forskriver og de som administrerer –Det er neppe hensiktsmessig med multidose og annen fast medisin i samme forskrivning?? –Info om multidose burde ligge på samme nivå som skillet mellom fast- og eventuelt-medisin

7 Avviksmelding Det er behov for å formidle avvik relatert til mottatt (og sendt?) melding –Avviket bør dokumenteres i pasientjournal –Avviket må kunne behandles i avvikssystem hos mottaker –Avviksmelding må inneholde referanse til meldingen –Avviksmeldingen må gi mulighet for tilbakemelding i forhold til avviket

8 Funksjonelt Standardisering av adresser Distribusjon internt Ansvarlig håndtering Avvikshåndtering

9 Standardisering av adresser for mottak Ønskelig med et sett standard-adresser i alle kommuner Rolle –Sykepleier, Lege, Fysioterapeut, Ergoterapeut, Saksbehandler, Psykiatrisk sykepleier, Psykolog, Miljøterapeut mm Organisasjonsenhet –Bestiller PRO, Utføreravdeling PRO, Sosialkontor, PPT, Barnehage, Skole mm Person vanskelig å håndtere på forsvarlig måte

10 Distribusjon internt Melding må være tilgjengelig i pasientjournal så snart den er ankommet Kommunens system må ut fra adressat (organisasjonsenhet og rolle) avgjøre hvem som er ansvarlig og skal varsles om meldingen.

11 Ansvarlig håndtering Ansvarlig person må varsles om at melding er ankommet, og ha funksjonalitet til å –godkjenne meldingen –lese inn strukturert innhold –aksjonere –videresende meldingen –melde tilbake om avvik

12 Avvikshåndtering Systemet må ha funksjonalitet for å –fjerne feilsendte meldinger fra journal –dokumentere håndtering av feilsendte meldinger –varsle avsender om feilsending –ta imot tilbakemelding om feilsending


Laste ned ppt "PLO-meldingen er klar – hva nå? SSP Brukerforum 11.10.2005 Egil Rasmussen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google