Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Oppstartsmøte e-resept 2013 ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Oppstartsmøte e-resept 2013 ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Oppstartsmøte e-resept 2013 ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet

2 2 Program • 1800 – ca. 1830: Generelt om e-resept • Hva er e-resept, bakgrunn, hvordan blir dette for pasientene og dere som brukere, ”e-resept kjeden” • Svare på spørsmål/ ta i mot innspill • Ca. 1845 – ca. 2000: Informasjon fra EPJ- leverandører til sine kunder

3 Tryggere og enklere med e-resept

4 4 E-resept for tryggere og enklere legemiddelbruk 1.Hos lege Legen skriver resept til pasienten. Systemet gir støtte for riktig forskrivning. Resepten sendes til Reseptformidleren. 4.Hjemme Pasienter kan se reseptene sine med tjenesten Mine resepter. Dette gir bedre oversikt. 3. På apotek/hos bandasjist Kunden oppgir fødselsnummer eller navn og fødselsdato. Resepten søkes fram i Resept- formidleren og ekspederes. Forfalskning av resepter er ikke mulig. 2.Reseptformidleren. Informasjon om resepten lagres i Reseptformidleren. Med pasientens samtykke får legen informasjon om utleveringer og om resepter fra andre leger. Det gir legen bedre oversikt og reduserer risiko for feilmedisinering. Ved elektronisk samhandling sikres kvaliteten gjennom hele kjeden. Felles datagrunnlag (FEST). Mindre registrering og bedre kontroll både på reseptinnhold og på oppgjør. Elektronisk innsending av søknader til SLV og HELFO. Reseptformidleren Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) 5. HELFO HELFO mottar apotekenes og bandasjistenes krav om refusjon for varer på blå resept. Regelverk for forskrivning og utlevering er ikke endret

5 5 E-resept blir godt mottatt Pasienter, leger, apotek og bandasjister gir uttrykk for at de synes e-resept er bedre enn papirresept. E-resept er nå innført i: • 355 kommuner,16 fylker • 659 apotek • 57 bandasjister • 1326 legekontor • 7,6 millioner resepter er sendt elektronisk

6 • Generell informasjon, foreberedelsesdokumentasjon, spørsmål og svar om rekvirering og utlevering, samt e-læring og videoer 6 Informasjon på www.eresept.nowww.eresept.no

7 7 Bedre oversikt over legemiddelbruk  Oppslag i Reseptformidleren gir oversikt over andre rekvirenters e-resepter. Dette krever samtykke fra pasienten hver gang  Utleveringsmelding sendes alltid til rekvirerende lege  Utleveringsmelding sendes også til fastlege ved rekvirering hos andre leger. Dette krever samtykke en gang Det stilles ikke formkrav til samtykkene, også hjelpepersonell kan ta imot dette per telefon

8 8 Send vanlig e-resept hvis pasienten ikke har spesielle behov «Når legen har sendt resepten, kan jeg gå til hvilket som helst apotek eller bandasjist, hvor som helst i landet. Jeg trenger bare oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato. Veldig praktisk!»

9 9 Bruk ekspederingsanmodning bare hvis ett bestemt apotek/bandasjist skal ekspedere resepten «Jeg har en pasient som ønsker å få legemidler sendt hjem til seg. Da gir jeg beskjed til apoteket som skal ekspedere resepten og sende varene. Dette gjør jeg ved å sende resepten med en forsendelsesanmodning. Dette er den vanligste av tre typer ekspederingsanmodning. De to andre brukes sjeldnere: - LAR ved legemiddelassistert rehabilitering - Utleveringsanmodning når varene skal hentes hos en spesifikk utleverer. Benyttes bare hvis pasienten ber om låst resept og ikke kan motta referansenummeret.»

10 10 Tilbakekall resepter som pasienten ikke skal ha ”Reseptformidleren skal bare inneholde resepter på legemidler pasienten trenger. Jeg tilbakekaller derfor resepter som ikke er aktuelle. Jeg kan også tilbakekalle resepter fra andre leger, og da vil den legen få melding om dette. Pasienten trenger ikke samtykke, men bør få beskjed om tilbakekallingen. Hvis jeg ikke tilbakekaller, kan uaktuelle resepter bli ekspedert ved en feiltakelse. Dette kan være svært uheldig for pasienten.

11 11 Gjør endringer i eksisterende forskrivning og tilbakekall opprinnelig resept «Hvis jeg må endre en forskrivning jeg har sendt elektronisk, henter jeg forskrivningen fram i Legemidler i bruk, endrer og sender som ny resept. For å unngå at apoteket ved en misforståelse ekspederer den opprinnelige resepten i stedet for den nye, må den opprinnelige resepten tilbakekalles fra Reseptformidleren. Forskrivningsmodulen tilbakekaller automatisk den opprinnelige resepten dersom du selv har forskrevet denne. Jeg må selv foreta en tilbakekalling hvis den opprinnelige resepten er sendt av en annen lege.»

12 12 Forskriv forbruksmateriell og næringsmidler på høyeste nivå ”HELFO og vi som jobber på apotek og hos bandasjist, vil at legene forskriver forbruksmateriell og næringsmidler på høyeste nivå. Det er noen unntak som må spesifiseres på artikkelgruppenivå, de er merket av i EPJ-systemet. Dersom pasienten skal ha en spesifisert vare (f. eks. bleiebukser for voksne) i tillegg til andre generelle varer (f. eks. ved inkontinens), må det sendes to resepter. Hvis legene ikke gjør det slik, må vi kontakte legekontoret. Det tar ekstra tid for alle parter!”

13 13 Gi utskrift med referansenummer til pasienter som får låst resept «Jeg er turist og har ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer. Legen laget derfor en låst resept og ga meg utskrift med et referansenummer som jeg skal vise fram på apoteket jeg velger å gå til. Viktig å få utskrift - jeg kan jo ikke huske referansenummeret!»

14 14 Gi pasienten beskjed om når på dagen resepten blir sendt «Jeg ringte legekontoret for å få resepten min fornyet. Sekretæren sa at legen skulle sende resepten cirka klokka 15. Greit å få beskjed om tidspunktet. Nå er jeg på apoteket fordi jeg vet at legen har sendt resepten og jeg kan få utlevert medisinen min.»

15 15 Flere muligheter i e-resept  Forskrivning av alle typer varer (for A- preparater trenger du da ikke egne blanketter)  Virkestofforskrivning anbefales brukt ved fornying av resepter når du får melding om utgått preparat  Elektroniske søknader til SLV og HELFO  Reservasjon mot generisk bytte (obs: fjern hake som tillater generisk bytte og skriv begrunnelse)  Oversikt til pasienter • fra rekvirent (legemidler/varer i bruk) • fra utleverer (gyldige resepter i Reseptformidleren) • Mine resepter (internettbasert tjeneste)

16 16 Informasjon for publikum/ borgere Brosjyrer sendes ut en uke før oppstart 19 språk

17 17 Fordeler med e-resept • E-resepter kan ikke mistes eller glemmes • Pasienter som har fått fornyet en resept uten å ha vært hos legen, trenger ikke dra til legekontoret for å hente resepten, de kan dra rett til apotek eller bandasjist (takst 1i) • E-resepter er mye vanskeligere å forfalske enn papirresepter • Legen får bedre oversikt over pasientens totale medisinbruk • Apotek/bandasjist ekspederer ferdig utfylt resept - trenger sjeldnere ta kontakt med legen angående uklarheter på resepten • Enklere økonomisk oppgjør

18 18 Support og brukerstøtte er som før, kontakt egen EPJ-leverandør Innspill eller spørsmål knyttet til forberedelsene til oppstart av e-resept kan rettes til ereseptstart@helsedir.noereseptstart@helsedir.no Innspill eller spørsmål?


Laste ned ppt "1 Oppstartsmøte e-resept 2013 ved Gunnhild Orten, Helsedirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google