Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mobilt røntgen 04.06.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mobilt røntgen 04.06.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mobilt røntgen

2 Hvorfor mobil røntgen? Er et treårig prosjekt som går ut på å få røntgen ut til pasienter i institusjoner som er vanskelig flyttbare pga et komplisert sykdomsbilde. Disse pasientene blir ofte ikke diagnostisert med røntgen pga at de kan bli dårligere av transporten inn til sykehuset, enn fortjenesten av røntgen. Kjører ut der pasientene er og tar bilde av de i egen seng. Dette er da et prosjekt som er spesielt besparende for pasientene og muligens økonomisk besparende ift transport og følgepersonell.

3 Status Kjører rundt i en Volkswagen Caddy Maxi.
Røntgenapparatet er digitalt og av typen Dragon LW (Light Weight) med trådløs detektor. Blir i første omgang tre radiografer som roterer innom bilen. Tjenesten er nå åpen for alle sykehjem/ omsorgsboliger i Vestfold. Tilbudet har også blitt gitt til kriminalomsorgen og boliger for funksjonshemmede/rus/psykiatri. Vi setter et krav om at det må være et fast personale som jobber på de stedene vi betjener.

4 Fremgangsmåte Henvisning fylles ut av lege
Ved behov for røntgenundersøkelse av skjelett, lunger eller oversikt abdomen (uten bruk av kontrastmiddel) kan mobil røntgen kontaktes. Mobil røntgen kan ikke utføre: Kontrastundersøkelser Røntgen av hode CT, MR, Ultralyd 

5 Fremgangsmåte Ved akutte undersøkelser (innen 48 timer):
Pleier eller lege kontakter mobil røntgen pr. telefon: Det avtales tid for undersøkelse pr. telefon Henvisningen leveres radiograf når mobil røntgen kommer. Ved elektive undersøkelser: Institusjonen sender henvisninger elektronisk eller pr post til sykehuset. Mobil røntgen ringer og avtaler tid for undersøkelsen.

6 Fremgangsmåte Det beregnes ca min for å gjennomføre en undersøkelse med mobil røntgen. Pleier må være til stede ved undersøkelsen for eventuell assistanse. Bildene er tilgjengelig på røntgenapparatet i det undersøkelsen er foretatt og kan ses på av henvisende eller tilstedeværende lege, om ønskelig. Ved akutt/ -øyeblikklig hjelp, beskrives bildene umiddelbart og svar ringes inn til henvisende lege samme dag/ ettermiddag, samt at det sendes svar pr post. Viktig at det er presisert på henvisningen om røntgenlege skal ringe inn svaret, og at det er et telefonnummer man kan ringe.

7 Fremgangsmåte Da vi setter opp en kjøre-rute hver morgen bør undersøkelser som er ønsket inneværende dag bestilles før kl Ved kliniske symptomer som tilsier behandling eller innleggelse på sykehus, skal mobil røntgen ikke benyttes. Gi beskjed til mobil røntgen pr telefon dersom planlagte undersøkelser må avbestilles av ulike grunner. Dersom tjenesten ikke er operativ må pasientene henvises til røntgen ved radiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold, eller røntgeninstitutt. Tjenesten er tilgjengelig: hverdager mellom kl –

8 Hva skjer fremover? Vil drive med informasjonsarbeid opp mot institusjoner som ikke benytter tjenesten. Vil frem til høsten 2014 inkludere alle sykehjem/omsorgsboliger i Vestfold slik at det blir fullskala drift etter det (håper og tror alle er inkludert før den tid!). Prosjektet varer ut 2016. På finner dere info om henvisningsrutiner og herfra kan også henvisning printes ut. Ser helst at baksiden på henvisningen fylles ut for hver pasient slik at vi kan få svar på noen punkter vi skal evaluere i prosjektet.

9 Spørsmål??


Laste ned ppt "Mobilt røntgen 04.06.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google