Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FUNNKe Meldingsutveksling PLO - HF ved Lars-Andreas Wikbo Svolvær– 15. mai 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FUNNKe Meldingsutveksling PLO - HF ved Lars-Andreas Wikbo Svolvær– 15. mai 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 FUNNKe Meldingsutveksling PLO - HF ved Lars-Andreas Wikbo Svolvær– 15. mai 2012

2 - Status og framdrift -Erfaringer og anbefalinger

3 Litt Statistikk April 2012 (inklusive kvitteringer) **) SykehusInnUtSUM UNN42.000108.000150.000 Bodø17.00060.00077.000 Lokalsykehus *)2.0005.00049.000 *) 7 lokalsykehus **) Det kan gå mange labsvar i hver melding Estimert antall meldinger pr år: 3.312.000 Antar mangedobling når PLO og LAB2LAB breddes

4 Basismeldinger - PLO

5 Status UNN –12 av 50 poster kommuniserer PLO og basismeldinger –Tromsø kommune og Dyrøy kommune Helgelandssykehuset –Basismeldinger Rana kommune –Bestilt PLO modul – installasjon dekkes av FUNNKe Driftsettes høst 2012 Finnmark –Venter på Alta kommune NLSH –Basismeldinger mot Bodø kommune

6 Status PLO-modul –Helse Finnmark HF og NLSH får ikke dekt innkjøp og installasjon av modul i Dips før 2013. Fødselsepikriser til Helsestasjon –Avhengig av integrasjon mellom Partus (fødesystem) og Dips –Felles prosjekt for Helse Nord. Pågår. Henvisninger fra PLO klar i Dips 7.0 Dere legger grunnlaget med kommunikasjon mellom legekontor og PLO.

7 Fremdrift Krav til å motta meldinger fra HF: –Hele PLO – tjenesten må ta i bruk EPJ på grunn av manglende tjenestebasert adressering Vanskelig for HF å vite hvilke tjenester som kan motta Oppdatert innhold i AR –Kommunene må ha rutiner for hvem som skal behandle «tidligmeldinger» og «melding om utskrivningsklar pasient» fra sykehuset, og besvare disse. –Innleggelsesrapport: denne skal sendes fra kommunen til sykehuset dersom man mottar «melding om innlagt pasient»! –Meldinger MÅ sjekkes flere ganger daglig! –Epikrise og labsvar: Ha rutine for å opplyse sykehus om at man kan ta i mot sykepleieepikrise og kopi av legeepikrise elektonisk.

8 Tjenestebasert adressering innføres i Dips 7.0 –Bruk av AR (Adresseregisteret i Norsk Helsenett) –Reduserer risiko for feilsending –Slipper manuell inntasting av eksterne rekvirenter NLSH: Før sommeren Andre: Høst

9 Enkel test av basismeldinger PLO-meldinger –Grundig test med hver kommune –Gjennomgang av hvordan og når hver enkelt melding skal brukes –Kjøres mot testbase som er anonymisert, kan være vanskelig –Trekker erfaring fra UNN

10 Avtaler Avtalen mellom HF og kommune –Utkast laget av FUNNKe –Skal forhandles i juni –Underskrives i juli http://www.telemed.no/tjenesteavtale-nr-9-samhandling-om- ikt-loesninger-lokalt.5041372-164942.htmlhttp://www.telemed.no/tjenesteavtale-nr-9-samhandling-om- ikt-loesninger-lokalt.5041372-164942.html

11 Utfordringer Gerica –Avviser PLO meldinger fra Dips –Leverandører er på saken Ressurser til test HN-IKT

12 Drift og ansvar 4 stillinger jobber drift Regionale ansvarsområder DINA og Message brokere dedikerte ressurser Prosjektarbeid og nasjonal deltakelse Mange henvendelser fra kommuner mht å ta ansvaret for drift. –Vil gi store gevinster ifht kontroll over meldingsområdet –Forebygge feilsituasjoner som kan oppstå –Enklere feilsøking og feilretting –Gir brukere ett telefonnummer å forholde seg til DINA = Dips på Ny Arkitektur

13 Hvordan går vi frem? –Bruk av FUNNKes kompetanseorganisasjon Rådgiving ved oppstart –HN-IKT – teknisk –Hovedsamarbeidskommuner – organisatorisk/ prosjekt Gjenbruk av hovedsamarbeidskommunes arbeid Teknisk bistand –Feil underveis: Meldes løpende til leverandører Løftes nasjonalt

14 Skape kommunikasjon Internt i kommune: Mellom helsepersonell og IT –Påpeke viktigheta for tverrfaglig samarbeid –Skape forståelse for hva EDI er og hvor viktig det er –Interkommunal kommunikasjon Dra nytte av andres erfaringer –Kommunikasjon mellom HN-IKT og kommunenes IT-kompetanse Sykehus og kommune –Forberede sykehus og kommune på meldinger på EDI. Rutiner Adressering etc

15 Lars- Andreas Wikbo wikbo@hnikt.no Tlf: 761 66091


Laste ned ppt "FUNNKe Meldingsutveksling PLO - HF ved Lars-Andreas Wikbo Svolvær– 15. mai 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google