Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMBAND.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMBAND."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMBAND

2 MÅLSETTING FOR EMNET: Etter endt undervisning skal dere ha fått en enkel innføring i: generelle regler om bruk av samband. korrekt bruk av sambandprosedyrer

3 ”Brannvesenet har et lavt kompetansenivå i bruk av samband”

4 Fonetiske alfabet Kan være en fordel å kunne da dette letter kommunikasjon med andre (lettere å forklare)

5 med kunnskap om samband?
Hvorfor er det viktig med kunnskap om samband?

6 SAMBAND Radiosamband er avgjørende for utfallet av de fleste innsatser. Hensikten med å lære ekspedisjonsforskrifter er at vi ønsker å legge vekt på klare og standardiserte sambandsprosedyrer som bør brukes ved all radiokommunikasjon. Riktig prosedyre hjelper til med å eliminere feil og misforståelser Dette letter også samarbeidet med andre redningsetater på sambandet

7 Hva styrer brannvesenets sambandsbruk?
I veiledning til Dimensjoneringsforskriften (§ 4-7) heter det: ’’Nødalarmeringssentralen må utarbeide enkle og effektive sambandsprosedyrer for å sikre best mulig utnyttelse av sambandet” ’’Personell ved nødalarmeringssentralen som har gjennomført NBSK sitt kurs for alarmsentraloperatører, bør bidra til at de sambandsprosedyrer som blir innøvd etter NBSK sin læreplan, blir innført i nødalarmeringssentralen og i de tilknyttede brannvesen’’.

8 TALETEKNIKK Det er viktig å snakke tydelig ( sterk og klar). Dermed unngås gjentakelser, og sendetiden reduseres. Derfor: Behold den naturlige rytmen du har i daglig tale. Snakk jevnt og rolig snakk høyere enn vanlig, men rop ikke La ikke stemmen synke på den siste del av uttrykket eller sendingen, men forsøk tvert i mot å heve den. Les meldingen i hele uttrykk eller korte setninger Gjør et opphold mellom setninger eller uttrykk når meldingen skal skrives ned Hold mikrofonen ca 5 cm. fra munnen Trykk inn ’’snakkeknappen’’ og hold den inne i ca 1-2 sek. før en begynner å prate. Hold knappen inne i ca 1-2 sek. etter samtalen er ferdig

9 RADIOPROSEDYRER: hovedelementer
Standard oppbygging ID - hvem snakker Tydelig Kortfattet Bruke OVER - SLUTT

10 Ekspedisjon av meldinger:
En radiomelding består av tre deler ANROP - MELDING - SLUTTORD Anropet består av følgende ord: KALLESIGNALET til den du ønsker kontakte med Ordene DETTE ER… EGET kallesignal Sluttordet OVER el SLUTT Den som blir anropt svarer etter samme mal. Etter at kontakt er opprettet kan ID sløyfes i den videre sambandsprosedyre. (Større aksjoner - fortsett med ID). NB! Den som starter meldingen skal normalt avslutte.

11 Ekspedisjon av meldinger
Meldingen består av følgende deler a) melding, så kortfattet som mulig b) ordet OVER c) mottaker gjentar innhold i meldingen Sluttordet består av følgende deler: ordet OVER eller SLUTT

12 110 gir viktig melding til UL:
Alarmsentralen sender oppkallstone, deretter: “UL - DETTE ER OVER” UL svarer: “110 -DETTE ER UL - OVER” Alarmsentralen: “ Det er melding om ulykke med buss og lastebil involvert ved Ski gamlehjem - OVER” UL svarer: “UL kjører til Ski gamlehjem - melding om ulykke med buss og lastebil involvert OVER” Alarmsentralen: “Riktig - SLUTT”

13 SISTE ORD: Bruk standard Bruk ID Vær kortfattet Vær tydelig
Bruk OVER og SLUTT

14 Sjekkpunkter DETTE ER FORSTÅTT MOTTATT MOTTATT SLUTT OVER SLUTT
VENT SLUTT

15 Sambandsøvelse SAMBANDSØVELSE Navn Gruppe Kanal Rom Lego-oppg. 1a 2
Gudvin , Geir og Nils 1a 2 118 Lager modell Odd, Arnfinn og Arnstein 1b 2 122 Bygger modell Svein-Marthin, Kåre Egil og Pål 2a 4 Bibliotek Bygger modell Svein S., Einar og Stein K. 2b 4 Glassbur Lager modell Nils Ole og Frode. 3a 5 127 Lager modell Ivar og Inge 3b 5 126 Bygger modell Svein G. og Stein G. 4a 6 128 Bygger modell Yngve og Herbjørg 4b 6 121 Lager modell


Laste ned ppt "SAMBAND."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google