Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen

2 Vanskelighetsnivå: Vanskelighetsgrad: Antall spillere: Antall kort: Meningen med spillet: Ekstrautstyr: 8. trinn og oppover. Elever på 8. trinn må først ha gått igjennom enkel algebraregning for å i det hele tatt ha noen forutsetninger for å spille dette spillet. Emnet lineære funksjoner kan læres ved å gå inn på www.getsmart.no To varianter. Den ene er middels vanskelig, mens den andre er enklere og forutsetter at man fjerner graf-kortene. 2. Ved flere deltagere spiller man på lag. Hele kortstokken brukes, inklusive de tre jokerne. Hver spiller starter med halve bunken. Å få alle kortene, eller å ha flest kort etter at avtalt spilletid er over. 2 stk. spesiallagde 20-siders terninger (fra -9 til 10) kan benyttes for å generere x-verdier. Disse kan bestilles på www.getsmart.no

3 Hver spiller får halve bunken med kort. I dette spillet skal man bruke både de matematiske uttrykkene og de tradisjonelle verdiene på kortene. Dine kort befinner seg nederst på bildet, mens motstanderens kort er på den andre siden av bordet. For en innføring i de matematiske emnene brukt i denne kortstokken, gå inn på www.getsmart.no

4 Begge spillerne tar opp det øverste kortet i bunken sin og legger det frem på bordet, med forsiden opp. Man begynner så med å finne ut hvilket funksjonsuttrykk som står på kortet sitt. I starten kan det være hensiktsmessig å bruke blyant og papir, men etter litt trening er ikke dette lenger nødvendig. I de tilfeller man legger frem et grafkort på bordet, trenger man ikke regne, men i stedet tolke grafen og finne funksjonsuttrykket. Dersom begge spillerne har likt uttrykk på kortene, blir det krig. (Vi kommer inn på hva dette innebærer etter hvert). Hvis de to kortene på bordet ikke har samme funksjonsuttrykk, skal man regne ut en funksjonsverdi til de to utrykkene. Den spilleren med høyest verdi vinner begge kortene.

5 For å finne funksjonsverdien, tar man motstanderens tradisjonelle verdi (for eksempel tallet 10 dersom motstanderens kort er ”ruter 10”) og setter inn for x i uttrykket på kortet sitt. Deretter regner man ut funksjonsverdien. NB! x-verdien som man henter fra motstanderens kort kan også bli negativ! Dette skjer hver gang motstanderen har spar eller kløver, altså svarte symboler. For eksempel har sparkonge verdien -12. Begge spillerne begynner altså med å finne funksjonsuttrykket på kortet sitt. Du har kortet f(x) = 5x - 7x som du lett ser kan forenkles til funksjonen f(x) = -2x. Motstanderen må konsentrere seg litt hardere for å finne sitt funksjonsuttrykk. Ved å tolke grafen, ser han at den representerer funksjonen f(x) = -2x + 2. Dersom de to funksjonsuttrykkene hadde vært like, ville det blitt krig. Men fordi de er ulike, skal man finne funksjonsverdiene til de de to kortene og den spilleren med størst funksjonsverdi, vinner kortene.

6 Motstanderen setter inn tallet 3 for x i funksjonsuttrykket sitt. Vi husker at grafen representerte funksjonen f(x) = -2x +2. x = 3 settes inn i funksjonsuttrykket og på papiret føres dette slik: f(3) = -2 ∙ 3 + 2. Dette medfører at f(3) = -6 +2. Altså er f(3) = -4.

7 Samtidig som motstanderen finner sin funksjonverdi, arbeider du med å finne din. Du har uttrykket f(x) = -2x og skal sette inn x = -5 (kløver 5) for x. Du får f(-5) = -2 ∙ (-5) som medfører at f(-5) = 10. Dersom man gjør utregningen med papir og blyant, lønner det seg å sette parentes rundt den negative verdien av x.

8 Motstanderen fikk funksjonsverdien -4 mens din verdi ble 10. Fordi verdien 10 > -4 vinner du de utspilte kortene og de samles i en egen samlehaug til venstre for bunken din.

9 Vi har kommet til den andre runden og spillerne legger ut nye kort. Motstanderen har igjen fått en graf han må tolke, mens du har et funksjonsuttrykk som er ferdig forenklet. Motstanderen ser at grafen skjærer y-aksen i punktet (0,2) og øker med to enheter når vi lar x øke med en enhet. Altså har grafen funksjonsuttrykket f(x) = 2x + 2. Ditt funksjonsuttrykk er f(x) = 2x + 2. Vi ser at begge kortene beskriver samme funksjon og derfor blir det krig.

10 Begge spillerne må nå legge ut ytterligere tre kort, med baksiden opp. Disse legges delvis over det første kortet og blir en del av ”potten”. Deretter legger hver spiller frem et fjerde kort, denne gangen med fremsiden opp. Den med høyest funksjonsverdi vinner da alle kortene som er lagt ut på bordet og legger alle disse kortene i samlehaugen sin. NB! Husk at det ikke skal regnes ut funksjonsverdi dersom uttrykkene er like. Da blir det krig uansett! Denne gangen ser vi at begge spillere må tolke en graf for å finne funksjonsuttrykket. Motstanderen finner ut at funksjonsuttrykket til grafen hans er f(x) = x - 1. Du ser at grafen din representerer funksjonen f(x) = 2x.

11 Vi husker at grafen til motstanderen representerte funksjonen f(x) = x - 1. For å finne funksjonsverdien, må han nå sette inn -7 i stedet for x i funksjonen f(x) = x - 1. Han får f(-7) = -7 -1 som medfører at f(-7) = -8.

12 Du skal sette inn - 12 for x i funksjonsuttrykket. Vi får f(-12) = 2 ∙ (-12 ) som medfører at f(-12) = -24.

13 Motstanderen vinner de utspilte kortene fordi -8 > -24. Han legger dem i en samlehaug til høyre for bunken sin.

14 Begge spillere legger på nytt ut hvert sitt kort. Vi ser at motstanderen må løse en liten brøkoppgave for å finne funksjonsuttrykket på kortet sitt. Han forenkler dette i hodet og får f(x) = 2 (Dette funksjonsuttrykket er uavhengig av x, det vil si at det har alltid verdien 2 for alle x-verdier. Du har uttrykket f(x) = -x og det blir nå spennende å se hvem som vinner denne runden.

15 Motstanderen har funksjonsverdien 2 og vi finner din ved å sette inn x = -2 i funksjonsuttrykket f(x) = -x. Du får f(2) = -(-2) som medfører at f(2) = 2

16 Fordi begge spillerne fikk lik funksjonsverdi, blir det krig og man må derfor legge på tre kort hver. Deretter trekker hver spiller et fjerde kort. Vi ser at motstanderen la ut et kort med funksjonen f(x) = -(-x + 1). Dette funksjonsuttrykket kan forenkles til f(x) = x - 1. På kortet ditt står det f(x) = -2(x -1) som forenklet blir f(x) = -2x + 2.

17 Motstanderen setter x = -3 inn i uttrykket sitt som forenklet var f(x) = x – 1. Han får da: f(3) = -3 - 1 som medfører at f(3) = -4.

18 Samtidig setter du x = -5 inn i funksjonsuttrykk ditt, som forenklet er f(x) = -2x + 2. Du får f(-5) = -2(-5) + 2 som medfører at f(-5) = 12.

19 Du vinner alle de utspilte kortene fordi funksjonsverdien 12 > -4. Kortene blir lagt i samlehaugen til venstre for bunken din. PS. Når bunken går tom skal kortene i samlehaugen stokkes og brukes til å spille ut i fra.

20 Spillerne begynner nå på fjerde runde. Motstanderen har flaks og trekker en joker. Du trakk et kort med funksjonen f(x) = x. Fordi motstanderen har en joker, vinner han uansett. I tilfeller der begge har joker, blir det krig.

21 Motstanderen samler inn kortene han vant. Spillet fortsetter til én spiller har alle kortene, eller til avtalt spilletid er over.


Laste ned ppt "PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto Konsept, tekst og regler av Skage Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google