Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En innføring i spillet: Lag En Setning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En innføring i spillet: Lag En Setning"— Utskrift av presentasjonen:

1 En innføring i spillet: Lag En Setning
getSmart En innføring i spillet: Lag En Setning Konsept, tekst og regler av Ruth K. Moe PowerPoint laget av Bendik S. Søvegjarto

2 getSmart Lag En Setning
Spillet passer for: Vanskelighetsgrad: Antall spillere: Utgangspunkt/oppstart: Meningen med spillet: Ekstrautstyr: Middels 1 - 3 Hele kortstokken brukes. Hver spiller starter med sju kort på hånden. På bordet ligger resten av kortstokken (bunke a) med baksiden opp, og ett kort ved siden av (bunke b) med forsiden opp. Å konstruere fullstendige setninger på minst tre ord (stikk) ved hjelp av kortene en har på hånden og kort en etter hvert trekker fra bunkene. Det er lurt å ha blyant og papir tilgjengelig når en til slutt skal summere poengene i stikkene en har laget. 5. til 10. trinn (10 til 16 år). Avhengig av hvordan man velger å bruke kortene, kan kortstokken brukes til å tilpasse norskundervisningen på flere trinn og i forskjellige aldersgrupper.

3 Viktig å merke seg: I spillet som er vist i denne animasjonen er spillerne heldige og kan legge ut stikk hver gang. Dette for å illustrere en optimal omgang. I en vanlig omgang vil en nok oppleve at det kan ta lengre tid å få til en setning. Spillerne må da ved hvert trekk bare ta inn ett kort fra bunke a eller b, legge ut ett i bunke b, la turen gå over til motspiller og håpe at neste trekk vil åpne for bedre muligheter. Kanskje vil en også oppleve at en av spillerne er heldig og får lagt ut mye, mens den andre er mindre heldig med sine kort og må vente lenger. Vær da tålmodig; lykken kan plutselig snu. Slik er det jo i spill og kjærlighet... Å spille med åpne kort gir mulighet for spillerne til å hjelpe hverandre; kanskje ser spiller 1 en mulighet i spiller 2 sine kort som spiller 2 selv ikke ser? Da kan spiller 1 gi spiller 2 råd og hjelp, slik at spiller 1 får stikk. En kan på forhånd avtale å belønne slik hjelp med et ekstra poeng til hjelperen. Spillet kan selvsagt også spilles med lukket hånd. Dette stiller større krav til indre visualisering av muligheter. Skal en da stjele kort fra motstander, må en trekke et kort fra motspillers lukkede hånd, og håpe at det åpner en mulighet for en selv, eller ødelegger en mulighet for motspiller... Ambisjonen bak Lag En Setning er å stimulere spillerne til å se muligheter og løsninger med ord. Å lage lokale regler, eller finne nye måter å bruke kortene på, ser utvikler på som et vellykket ledd i å bli mer glad i og interessert i setningsbygging og språk generelt. Ta gjerne kontakt med GettingBetter dersom du vil komme med tilbakemeldinger vedrørende spillet.

4 getSmart Lag En Setning
Spillet starter med at de to spillerne får utdelt syv kort hver. På bordet ligger to bunker: Bunke a med baksiden opp, og bunke b med framsiden opp. Spillerne kan ved starten av hvert trekk velge om de vil trekke inn et kort fra bunke a eller fra bunke b (hvis spilleren ser at b-bunken har et kort hun trenger) .

5 getSmart Lag En Setning
I dette tilfellet ser spiller 1 (øverst i bildet) at hun kan bruke kortet hoppe i bunke b for å lage en setning, og hun velger derfor å trekke inn dette fremfor å trekke inn et ukjent ord fra bunke a.

6 getSmart Lag En Setning
Spiller 1 kan nå ved hjelp av ordene på hånden konstruere en setning, nemlig Ahmed hopper høyt.

7 getSmart Lag En Setning

8 getSmart Lag En Setning
Spiller 1 har klart å lage en fullstendig setning, og kan legge de tre kortene som utgjør setningen til side som et stikk.

9 getSmart Lag En Setning

10 getSmart Lag En Setning
Nå skal spiller 1 trekke inn tilsvarende antall kort fra bunke a som hun fikk i stikket sitt – altså tre. Det gjør at hun totalt får åtte kort på hånden.

11 getSmart Lag En Setning

12 getSmart Lag En Setning

13 getSmart Lag En Setning
Siste del av trekket er å velge ut et kort som skal legges på bordet i bunke b. Spiller 1 må prøve å være strategisk, og se hvilket kort hun tror hun ikke vil få bruk for med det første, og legge dette i bunken. Hun kan eventuelt også forsøke å unngå at det kortet hun legger på bordet er et kort som motspilleren vil få bruk for.

14 getSmart Lag En Setning
Hun velger å legge kortet bussen i bunke b. Nå har spiller 1 igjen syv kort på hånden, og turen går til spiller 2.

15 getSmart Lag En Setning
Spiller 2 ser at kortet i bunke b – bussen - ikke vil være til noen nytte for henne, og velger derfor å trekke inn et ukjent kort fra bunke a i håp om å få et kort som kan hjelpe henne til å konstruere en setning

16 getSmart Lag En Setning
Det ukjente kortet fra bunke a viser seg å være verbet blir. Ved hjelp av dette kortet og de andre hun har på hånden, kan spiller 2 nå danne en setning.

17 getSmart Lag En Setning

18 getSmart Lag En Setning
Spiller 2 lager setningen Han blir syk. Dette er en fullstendig setning, og spiller 2 kan legge disse kortene til side som et stikk.

19 getSmart Lag En Setning

20 getSmart Lag En Setning

21 getSmart Lag En Setning
Nå må spiller 2 trekke inn tilsvarende antall kort fra bunke a som det hun fikk i stikket sitt; altså tre.

22 getSmart Lag En Setning
Hun trekker kortene de, til og et spesialkort . Nå har hun åtte kort på hånden, og må velge ut ett hun ikke tror hun får bruk for, og legge dette i bunke b.

23 getSmart Lag En Setning

24 getSmart Lag En Setning
Hun velger å legge kortet den på bordet, og har nå igjen korrekt antall kort på hånden; nemlig syv. Nå er det spiller 1 sin tur igjen.

25 getSmart Lag En Setning
Spiller 1 trenger ikke kortet den, og velger å trekke et ukjent kort fra bunke a.

26 getSmart Lag En Setning
Spiller 1 trekker preposisjonskortet i. Nå gjelder det å se om dette kortet åpner mulighet for å danne en setning.

27 getSmart Lag En Setning

28 getSmart Lag En Setning
Spiller 1 ser at hun ved hjelp av kortet hun trakk og kortene hun har på hånden kan danne en ny setning, nemlig; Hun er i Italia. Dette er en fullstendig setning, og spiller 1 har fått et nytt stikk.

29 getSmart Lag En Setning
.

30 getSmart Lag En Setning
Nå må spiller 1 igjen trekke det antallet kort hun fikk lagt ut i stikket sitt fra bunke a – denne gangen fire kort.

31 getSmart Lag En Setning
Nå har hun åtte kort på hånden, og må velge ut ett hun tror hun ikke får bruk for, og legge dette på bunke b.

32 getSmart Lag En Setning

33 getSmart Lag En Setning
Spiller 1 velger å legge ut kortet utenfor, og turen går over til spiller 2.

34 getSmart Lag En Setning
Spiller 2 velger igjen om hun vil trekke kort fra bunke a eller b. Hun velger å trekke ukjent kort fra bunke a, og får kortet kommer

35 getSmart Lag En Setning
. Kan spiller 2 nå lage en setning?

36 getSmart Lag En Setning

37 getSmart Lag En Setning
Ja, hun kan lage en lang setning. Det firedelte spesialkortet gir henne mulighet til å velge mellom fire bruksmåter (se spillereglene). Hun velger her å bruke spørretegnet, slik at hun kan lage en spørresetning, nemlig; Hvorfor kommer de til oss?

38 getSmart Lag En Setning
Dette utgjør et stikk på hele seks kort.

39 getSmart Lag En Setning
Nå må spiler 2 igjen trekke kort tilsvarende det antallet hun la ut i stikket sitt fra bunke a.

40 getSmart Lag En Setning
Så er det på tide å velge hvilket kort hun ikke vil beholde på hånden, og legge dette på bordet i bunke b. Når det er gjort går turen til spiller 1 igjen.

41 getSmart Lag En Setning

42 getSmart Lag En Setning
Spiller 2 legger ut kortet og. Spiller 1 velger å trekke inn ukjent kort fra bunke a.

43 getSmart Lag En Setning
Spiller 1 trekker kortet av.

44 getSmart Lag En Setning
Kan det bli en setning av ordene spiller 1 har på hånden? Nei, spiller 1 ser at det ikke går. Men hun er heldig og har spesialkortet Stjel et ord tilgjengelig på hånden. Hvis hun stjeler kortet går fra sin motspiller, kan hun få til en fullstendig setning

45 getSmart Lag En Setning
Spiller 1 legger spesialkortet på bordet, og stjeler kortet hun ønsker fra spiller 2.

46 getSmart Lag En Setning
Takket være det stjålne kortet går kan spiller 1 nå lage en setning.

47 getSmart Lag En Setning

48 getSmart Lag En Setning
Spiller 1 lager setningen Toget går ofte

49 getSmart Lag En Setning
Når spesialkortet er brukt, går det ut av spillet. Spiller 1 legger setningen Toget går ofte til side som et stikk.

50 getSmart Lag En Setning
Spiller 1 må igjen trekke inn nye kort fra bunke a. Spiller 2 vil ha ett kort for lite på hånden helt til hun får lagt ut en setning igjen.

51 getSmart Lag En Setning
Spiller 1 trekker inn nye kort fra bunke a, og legger til slutt ett på bordet i bunke b, slik at hun igjen har rett antall kort på hånden.

52 getSmart Lag En Setning

53 getSmart Lag En Setning
Turen går til spiller 2 , som nå spiller med ett kort for lite fordi spiller 1 i forrige trekk stjal et kort fra henne.

54 getSmart Lag En Setning
Spiller 2 trekker kortet leser fra bunke a .

55 getSmart Lag En Setning

56 getSmart Lag En Setning
Spiller 2 lager setningen Kaja leser avisen. Hun kunne også laget setningen Jeg leser avisen, men siden pronomenet jeg gir færre poeng (4 p) enn substantivet Kaja (7 p), velger spiller 2 å bruke kortet Kaja.

57 getSmart Lag En Setning
Spiller 2 legger setningen til side som et stikk, og skal igjen trekke nye kort.

58 getSmart Lag En Setning
Nå kan hun trekke ett kort mer enn det hun la ut, fordi hun har spilt med ett kort for lite siden spiller 1 stjal kort fra henne i forrige trekk.

59 getSmart Lag En Setning
Hun trekker altså fire kort fra bunke a, selv om stikket hun la ut bare var på tre kort.

60 getSmart Lag En Setning
Til slutt i trekket velger spiller 2 hvilket kort hun skal legge på bordet i bunke b. Hun velger å legge ut kortet skriver.

61 getSmart Lag En Setning
Nå er det spiller 1 sin tur igjen, og hun trekker kortet bok. Kan det nå bli en setning av noen av ordene spiller 1 har på hånden?

62 getSmart Lag En Setning

63 getSmart Lag En Setning
Ja, ved hjelp av det firedelte spesial- kortet kan spiller 1 lage en setning. Hun velger nemlig å benytte seg av symbolet ordbok, som betyr at hun kan plukke ut et hvilket som helst ord hun kommer på, og bruke dette til hjelp setningskonstruksjonen.

64 getSmart Lag En Setning
Hun velger her å la spesialkortet bety Jeg, slik at hun kan lage setningen Jeg har katt. Dette er en fullstendig setning, og spiller 1 har igjen fått et stikk. Man får for øvrig ingen poeng for selve spesialkortet når man summerer sammen stikkene til slutt.

65 getSmart Lag En Setning

66 getSmart Lag En Setning

67 getSmart Lag En Setning
Spiller 1 må igjen trekke inn kort fra bunke a, og legge ut det hun tror hun ikke trenger i bunke b.

68 getSmart Lag En Setning

69 getSmart Lag En Setning

70 getSmart Lag En Setning
Hun legger ut kortet bok, og turen går over til spiller 2. Spillet fortsetter slik til alle kortene i bunke a er brukt opp. Da summerer spillerne sammen stikkene sine ved hjelp av poengsummen på hvert enkelt kort de har fått lagt ut i stikk, og ser hvem som har fått flest poeng totalt. Alternativt kan bunken snus, og spillet fortsette. Kortene i bunke b kan jo ha fått ny bruksverdi i løpet av spillets gang.


Laste ned ppt "En innføring i spillet: Lag En Setning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google