Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

4 Bruk øynene riktig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "4 Bruk øynene riktig."— Utskrift av presentasjonen:

1 4 Bruk øynene riktig

2 4.1 Øyets bevegelse og fiksering under lesing
Lesingen foregår slik: Øynene fester blikket (fikserer) på et punkt som kalles fikseringspunktet og som ligger på linja, eller litt over linja. Du gjenkjenner ordene og bokstavene i et visst område til høyre og venstre for fikseringspunktet. Dette området kaller vi lesesynsfeltet. Blikket flyttes fra fikseringspunkt til fikseringspunkt. Når du er kommet til siste fikseringspunkt på linja, flyttes blikket til det første fikseringspunktet på neste linje.

3 For å bli bedre til å lese, kan vi derfor:
Redusere tiden mellom hver fiksering. Dvs. at vi flytter blikket raskere og mer presist fra fikseringspunkt til fikseringspunkt. Øke antall ord per fiksering. Dvs. at vi ser og gjenkjenner flere ord per fiksering. Redusere tiden per fiksering. Dvs. at vi gjenkjenner og oppfatter ordene raskere.

4 4.2 Bruk øynene riktig Fiksér inne på linja
Beveg blikket framover i teksten Unngå tilbakehopp, framhopp og uthopp

5 4.3 Tren inn riktig øyebevegelse med lesestøtte
Lesestøtte er å bruke en eller flere fingre, en blyant, en kulepenn eller et annet pekeredskap til å lede eller styre blikket under lesingen. Det er viktig å bevege lesestøtten jevnt, rytmisk og avslappet. Blikket skal følge lesestøtten, ikke omvendt. Du kan bruke pekefingeren på høyre eller venstre hånd. Øv deg litt på å bruke begge pekefingrene før du bestemmer hvilken finger du vil bruke for den videre treningen. Du kan også feste blikket foran eller bak fingerspissen isteden for over. Du bør trene litt på alle måtene. Det vil gjøre deg dyktigere til å styre blikket slik du vil. Det kan være lettere å bevege hånden hvis den er snudd slik at neglene er ned mot arket. De glir lettere over papiret enn fingerspissene.

6 Bruk høyre eller venstre hånd
Her brukes venstre pekefinger som støtte. Her brukes høyre pekefinger som støtte

7 OPPGAVE 4.1 Styr blikket med fingeren som lesestøtte
Bruk kapittel 3 til denne øvelsen. Beveg lesestøtten så fort at du ikke greier å lese teksten. Konsentrer deg om å bevege lesestøtten jevnt og rytmisk. La blikket gli over ordene i det tempoet du beveger lesestøtten. Bry deg ikke om å oppfatte teksten. Dette er en øvelse for å trene øyebevegelse med lesestøtte. Du gjør øvelsen slik: Plasser pekefingeren (eller langfingeren hvis du har neglene ned mot papiret) under den første linja du skal lese. Husk å begynne og avslutte litt inn på linja. Beveg fingeren under linja. Blikket skal være festet på teksten. Når du skal skifte linje, løfter du hånden noen millimeter opp fra arket og flytter den med en rask og myk bevegelse til neste linje. Fortsett slik linje etter linje.

8 OPPGAVE 4.2 Styr blikket med en kulepenn/blyant som lesestøtte
Gjør øvelsen slik som forklart i oppgave 4.1 med kulepenn/blyant som lesestøtte. NB! Pek med den butte enden for ikke å lage merker i teksten. Plasser lesestøten under den første linja du skal lese. Husk å begynne og avslutte litt inn på linja. Beveg lesetøtten under linja. Blikket skal være festet på teksten. Når du skal skifte linje, løfter du lesestøtten noen millimeter opp fra arket og flytter den med en rask og myk bevegelse til neste linje. Fortsett slik linje etter linje

9 4.4 Dra opp øyets hastighet ved hjelp av lesestøtte
Hvis du med lesestøtte presser opp lesehastigheten til langt over din maksimale lesehastighet, vil øyet først og fremst ha nok med å prøve å følge med i bevegelsen. Du vil ikke oppfatte så mye av innholdet. Derfor kan du konsentrere deg om å lære riktige øyebevegelser.

10 OPPGAVE 4.5 Dra opp øyets hastighet ved hjelp av lesestøtte
Beveg lesestøtten under linja så fort at du så vidt greier å oppfatte teksten. Les med denne hastigheten i 1-3 minutter. Øk hastigheten til det dobbelte av dette. La blikket gli over ordene. Du vil bare oppfatte en liten del av teksten. Les med denne hastigheten i 1-3 minutter. Øk hastigheten til det 3-4 dobbelte av den du hadde under punkt 1. Du vil oppfatte enda mindre, kanskje ingenting. Les med denne hastigheten i 1-3 minutter. Les nå med din maksimale lesehastigheten der du greier å oppfatte det meste av innholdet. Press deg til å lese helt på grensen av det du greier å oppfatte. Denne hastigheten er sannsynligvis høyere enn den du først hadde i punkt 1. Les med denne hastigheten i 1-3 minutter. Gjenta punkt 2 til 4 flere ganger.

11 4.5 Om bruk av lesestøtte Fordeler ved å bruke lesestøtte
Målet er å kunne lese effektivt uten bruk av lesestøtte. I begynnelsen bruker du lesestøtte for å trene inn riktig øyebevegelse. For å stabilisere en god øyebevegelse uten tilbakehopp, tar det ofte 2 til 3 uker med daglig trening. Å lese med støtte gir følgende fordeler: Du får bedre øyebevegelse. Du får vekk tilbakehopp, framhopp og uthopp. Du får en bedre rytme i lesingen. Det vil også gi økt konsentrasjon og oppfatning. Støtten drar blikket, oppmerksomheten og konsentrasjonen mot teksten. Du stopper ikke opp ved rare eller mindre kjente ord. Det gjør at du oppfatter helheten i teksten bedre.

12 Vanskeligheter med å lese med støtte
Blikket vil ikke følge lesestøtten. Løsningen er trening. Du føler at du ikke oppfatter innholdet. Med trening vil du oppfatte mer og mer. Du blir sliten i hånden og kanskje også i øynene. Ta pauser i treningen.

13 Slutt å bruke lesestøtte
Slutt å bruke lesestøtte når du har en god og kontrollert øyebevegelse Til å begynne med er lesestøtte også et godt hjelpemiddel til å presse opp lesehastigheten. Når lesehastigheten din blir høy nok, vil lesestøtten sinke deg. Du kan slutte å bruke lesestøtte når: Du får til en god øyebevegelse uten tilbakehopp. Du kan variere lesehastigheten uten at du bruker lesestøtte. Du har første og siste fikseringspunkt litt inn på linja. Du kan lese med en jevn rytme. Selv etter at du får til dette, bør du en gang iblant finpusse ferdighetene ved å trene litt med lesestøtte.

14 4.6 Trene øyebevegelser Du må kunne styre blikket uten hjelp av lesestøtte. Ved å veksle mellom å trene øyebevegelser med og uten støtte, får du større effekt av treningen.

15 OPPGAVE 4.7 Trene øyebevegelse
Bruk en side med mye tekst. Tren på øyebevegelsene som vist i figur 4.4. Blikket skal bevege seg slik linjene er tegnet inn. Du skal ikke lese teksten. Bare la blikket gli over bokstavene. Flytt blikket fram og tilbake. Øk hastigheten etter hvert. Du kan også gjøre denne øvelsen ved å: Bruke lesestøtte til å styre blikket. Tegne streker på arket som viser hvordan blikket skal bevege seg. La blikket følge disse strekene.

16 Figur 4. 4 Trening av øyebevegelser
Figur 4.4 Trening av øyebevegelser. Beveg blikket slik som illustrert på figurene. (Disse øyebevegelsene er ikke ment for å brukes under lesing)

17 4.7 Lese linjene baklengs Å lese baklengs er å lese fra venstre mot høyre og fra høyre mot venstre annen hver linje. For at du skal greie å få med deg meningen like godt når du leser baklengs som forlengs, må du ha en ganske høy lesehastighet. Da vil du lese ordene så raskt at du har oppfattet dem før hjernen begynner å sette dem sammen til den mening de til sammen utgjør. Selv om du ikke vil bruke baklengslesing for å øke lesehastigheten, er det likevel fordeler ved å trene på å lese baklengs. For det første er det en nyttig trening i øyebevegelse og konsentrasjon. For det andre vil du trenge å kunne lese baklengs når du skal skumlese eller skanne hurtig og effektivt. Til å begynne med vil det være uvant og vanskelig å lese baklengs. Men du vil oppleve at med litt trening går det lettere.

18 OPPGAVE 4.9 Lese linjene baklengs
Bruk kapittel 3 eller 21 som øvingstekst. Du kan øve på baklengslesing slik: Les den første linja på vanlig måte, fra venstre mot høyre. Les neste linja baklengs, fra høyre mot venstre. Fortsett å lese annenhver linje forlengs og baklengs. Husk å lese i høyt tempo.


Laste ned ppt "4 Bruk øynene riktig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google