Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visjon Ørsta vidaregåande skule: Meistring gjennom aktivitet og utforsking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visjon Ørsta vidaregåande skule: Meistring gjennom aktivitet og utforsking."— Utskrift av presentasjonen:

1 visjon Ørsta vidaregåande skule: Meistring gjennom aktivitet og utforsking

2 VERDIGRUNNLAG Ørsta vgs skal gi deg muligheiter til å bli med på ei reise som skal kvalifisere deg til yrkesliv, samfunnsliv og livslang læring. Vårt mål er at alle i skulesamfunnet skal erfare ny kunnskap og personleg meistring gjennom aktiv deltaking og fagleg nysgjerrigheit. Saman skal vi gjere kvarandre kompetente til å møte ei framtid i sterk endring. På reisa skal alle være med, og alle i skulesamfunnet viser kvarandre omsorg og respekt.

3 MEISTRINGAKTIVEUTFORSKANDE ELEVENELEVEN - skal oppleve personleg utvikling og fagleg stoltheit gjennom meistring og positive tilbakemeldingar. - skal utføre / dokumentere / vurdere eige læringsarbeid. - er oppsøkjande, imøtekomande og initiativrik i eige læringsarbeid. - deltar aktivt i planarbeidet. -utviklar og brukar IKT i ulike presentasjonar og i dokumentasjon. - deltar i ulike former for læringsarenaer med nyskjerrighet og for å utfordre eigne læringsmetodar. TILSETTETILSETTE - er open for nye idear og bidrar til at det blir utvikla ein delingskultur. - bidrar til at ny kunnskap blir utvikla i fellesskap. - får til eit godt samarbeid med alle skulen sine interessentar til det beste for den enkelte elev. - bruker varierte læringsstrategiar. - er tydeleg i rettleiing, klasseleiing og vurdering. - er imøtekomande og møter kvar enkelt elev der han er. - reflekterer rundt og utviklar sin pedagogiske plattform. - utviklar positive og gode læringsmiljø med utgangspunkt i elevens interesser og eigenskapar. SKULENSKULEN - bidrar til at alle opplever trivsel. Det er viktig at heile skulemiljøet pregast av openheit og raushet på alle nivå som skaper skapar tryggleik og glede for den enkelte og gir muligheiter til utprøving av alternative metodar for å nå felles og individuelle mål - skal bidra til utvikling av entrepenørskap, tverrfagleg samarbeid og internasjonalisering. - legger til rette for effektive IKT – system og kompetanse. - driv systematisk kompetanseutvikling. - skal vere bindeledd til alternative læringsarenaer. - skal vere medspelar i å ta i bruk alternative pedagogiske metodar. Mål og verdiar :


Laste ned ppt "Visjon Ørsta vidaregåande skule: Meistring gjennom aktivitet og utforsking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google