Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til et nytt skoleår!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til et nytt skoleår!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til et nytt skoleår!
Nordre Modum ungdomsskole

2 Et felles oppdrag: Skolen og dere hjemme skal bidra til at elevene lærer mest mulig og best mulig Elevene skal oppleve ”å fikse fag og venner” Frafallet i Videregående opplæring skal reduseres

3 Ny visjon for skolen vår:
Nysgjerrig Motivert Ungdom der kunnskap er viktig!

4 Oppdraget vårt: …………….. Formålet med opplæringen, fra St.meld. nr.31
Elevene skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv Alle elever som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet Skolen skal møte elevene med tillit, respekt og krav, og gi dem utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides. Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring Skolen skal samarbeide med hjemmet

5 Hva fremmer elevers læring? fra St.meld. nr.31
Relasjonen mellom lærer og elev. Læreren som forbilde Tydelige og støttende lærere Å vise respekt for elevenes egne initiativer, gir bedre resultater med elevenes læring i fag, selvtillit, motivasjon og sosiale kompetanse Tydelighet om viktige verdier, respekt, inkludering, empati, mobbing er forbudt Læreren må kommunisere at det er viktig å lære, og at alle elever har et læringspotensiale Læreren må skape systematikk og sammenheng i læringen. Sammenheng mellom det man gjør og det man skal lære

6 Hva fremmer elevers læring? fra St.meld. nr.31
Tydelighet om læringsmål Alle elever må ha forstått hva de skal lære. Læreren må være en tydelig leder i læringsarbeidet. Mye tid går med til aktiviteter som ikke er knyttet til læring Arbeidsplaner er bra, men elevene må ikke overlates til seg selv når de jobber med arbeidsplaner Elevene bruker ulike arbeidsmåter for å nå læringsmålene. Elevene lærer mer når læreren bruker flere undervisningsmetoder Faglig oppsummering i etterkant av arbeidsøkter eller arbeidsperioder

7 Hva fremmer elevers læring? fra St.meld. nr.31
Underveisvurdering Fokus på det eleven mestrer Eleven må ha forstått hva de skal jobbe videre med for å lære mer Veiledningen fra lærer skal være kort, presis og spesifikk Et av de mest effektive virkemidler for å heve elevenes læring

8 Viktige tiltak for utvikling på NMU:
Framtida nå, les og forstå LP modellen Fagutvikling Faglige og pedagogiske diskusjoner Utnytte ressursene godt Videreutvikle læringsmiljøet

9 Framtida nå, les og forstå, - hva går prosjektet ut på?
Målsetting: Elevene skal bli flinkere til å lese og forstå fagtekster Fagtekster er noe annet enn skjønnlitteratur. Elevene møter fagtekster i alle fag. Systematisk samarbeid mellom lærere på barnetrinnet og ungdomstrinnet Hvordan? Lærere får opplæring om å lese og lære fagtekster Lærere får hjelp til å gjennomføre ny praksis i klasserommet Elevene får lære strategier for å lese og lære fagtekster Foreldre får kurs i hva de kan gjøre for å hjelpe elevene til å lære mer. Resultater som forventes: Bedre læringsresultater for elevene Elevene opplever mer mestring og mer motivasjon Elevene og foreldrene opplever at det er mer samarbeid og helhet i grunnskoleopplæringen

10 Lese fagtekster, hva kan dere gjøre?
Vise interesse for skolearbeidet, spør, følg opp, skole og utdanning er viktig! Noen ganger må vi slite litt! Se på arbeidsplanen sammen. Har eleven fått tak i hva han/hun skal lære? Snakk om bilder og overskrifter. Hva handler dette om? Hva kan elevene fra før om temaet? Hjelp eleven å strukturere leksearbeidet. Tid, ro, konsentrasjon Se på lærebøkene sammen med eleven. Hvordan er boka bygd opp? Hvilke strategier bruker du for å lære dette stoffet?

11

12 Hvordan vil dere hjelpe eleven med å lære seg dette fagstoffet?
Drøft med sidemannen!


Laste ned ppt "Velkommen til et nytt skoleår!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google