Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skriving som kommunikasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skriving som kommunikasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skriving som kommunikasjon
Den som skal lære å skrive, må SKRIVE!

2 SKRIVING ER KOMMUNIKASJON
L97 vektla at skriving er kommunikasjon Elevene skulle: "erfare at dei sjøl har bruk for skriftspråket i samhandling med andre".

3 POSITIV TILBAKEMELDING
Et viktig rammevilkår for skriveopplæring er positiv tilbakemelding. Dette gjelder også den tilbakemeldinga elevene skal gi hverandre Særlig L97 vektla sterkt positiv respons:

4 Småskoletrinnet "samtale om tekstane dei har skapt, og om kva dei likar i tekstane til andre" (1. klasse) "Gi positiv og grunngitt tilbakemelding på andre sine teikningar og tekstar" (2. klasse) "- samtale om tekstane til kvarandre og gi positiv og grunngitt tilbakemelding på teikningar og tekstar" (3.klasse) " Høyre eller lese tekstane til kvarandre, seie kva dei likar og spørje om det dei ikkje forstår" (4.klasse)

5 Mellomtrinnet "- bruke kunnskapen sin om tekst til å gi grunngitte tilbakemeldingar på tekstar undervegs i skriveprosessen" (5. klasse) "- få god røynsle med fasane i arbeidet med tekst frå uklåre idear til ferdig produkt. Gi positiv og konstruktiv tilbakemelding" (6. klasse) " Gi hverandre tilbakemeldingar i arbeidet (med sakprosatekster)" (7. klasse)

6 Ungdomstrinnet "- vidareutvikle evna til å vurdere sine eigne tekstar og til å gi tekstspesifikk og konstruktiv tilbakemelding" (8. klasse) "Elevane skal kunne arbeide aktivt med å utvikle ein tekst frå idé til ferdig produkt, og kunne gi og gjere seg nytte av tilbakemeldingar undervegs i skriveprosessen" ( Mål for ungdomssteget, klasse)


Laste ned ppt "Skriving som kommunikasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google