Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LP-modellen fra et rektorperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LP-modellen fra et rektorperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 LP-modellen fra et rektorperspektiv

2 Oddemarka skole Visjon: Trivsel og læring for alle ”Big hairy goal”:
Byens beste skole

3 Skolens mål På Oddemarka skole er målet vårt at den enkelte elev
skal utvikle høy grad av: Fagkompetanse - kunnskaper og ferdigheter i ulike fag og på tvers av fag Lærings- og metodekompetanse - lære å selv tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter. Lære å velge mellom og bruke ulike metoder/strategier i læringsarbeidet

4 Skolens mål På Oddemarka skole er målet vårt at den enkelte elev
skal utvikle høy grad av: Sosialkompetanse - lære å leve og arbeide i et fellesskap med andre Vurderingskompetanse - lære seg å vurdere saksforhold, andres og egne bidrag

5 Oddemarka - byens beste skole
Oddemarka skole er en inkluderende, verdibasert og lærende skole. En av hovedstrategiene for å nå målene våre er å styre etter tydelige og godt kjente verdier. - verdiene styrer atferden vår og gjennomsyrer vår daglige praksis. En annen hovedstrategi er å jobbe etter prinsippene i LP-modellen

6 Hva er viktig for kvaliteten i skolen? (St.mld. 31)
Lærere med høy kompetanse - vet hva som virker av det de gjør - vet hva som er hensikten med det de gjør - har et bredt repertoar - er bevisst sin egen kompetanse (styrker/svakheter) Et godt samspill mellom lærer og elev - Et godt sosialt miljø - Ro og tid til læring - Vekt på læring og tro på elevene - Tydelige tilbakemeldinger - Varierte metoder og bruk av IKT - Et godt hjem/skole samarbeid

7 Hva er viktig for kvaliteten i skolen? (St.mld. 31)
Systematisk kompetanseutvikling - Kompetanseutvikling skal ha betydning for hele skolen, ikke bare for de elevene til lærere som har lært noe nytt. Systematisk refleksjon over praksis - profesjonelle yrkesutøvere som hele tiden er på jakt etter å gjøre ting bedre - lærende organisasjon

8 Hva er viktig for kvaliteten i skolen? (St.mld. 31)
Dyktige skoleledere - må ha kompetanse innen ledelse - må stille krav til læringsresultatene og læringsmiljøet ved skolen - må vurdere sammenhengen og kvalitet av pedagogisk innsats og læringsutbytte - må finne balansen faglig frihet – felles retning - må bruke midlene målrettet Tett oppfølging - lærer/elev - ledelsen/personalet - skoleeier/ledelsen

9 Hvorfor LP? LP-modellen er en skoleomfattende strategi for samarbeid som bidrar til å forbedre vesentlige faktorer i læringsmiljøet Relasjoner og kommunikasjon elev / elev lærere / elever lærer/lærer skole / hjem Struktur på opplæringen plan, oversikt, forutsigelighet kommunikasjon , trinn-/gruppeledelse Forpliktende lærersamarbeid støtte, hjelp, samordning av tiltak Hjem-/ skolesamarbeid Positiv og inkluderende kommunikasjon Hensiktsmessig info-utveksling og innflytelse

10 Suksesskriterier for å lykkes med implementeringen av LP
God ledelse - tydelig på oppdrag og retning - lage klare rammer (tid, organisering) - deltar i prosessen God forankring - alle må kjenne teorigrunnlaget - ta utgangspunkt i lærernes og skolens egne utfordringer Systematisk øvelse og bruk av analysemodellen Veiledning i LP-gruppene

11 Suksesskriterier for at LP skal bli en del av skolens daglige praksis
LP må være en av hovedstrategiene for å nå skolens mål Ledelsen må holde trykket oppe - jevnlige samlinger med fokus på LP-modellen - minne om felles forpliktelse til endring av praksis - bruke analysemodellen som verktøy i utøvelsen av ledelse Analysemodellen må brukes systematisk LP-gruppene må opprettholdes og brukes jevnlig

12 Arbeidet med LP-modellen på Oddemarka skole skal:
skape gode relasjoner elev/lærer/voksen skape gode relasjoner elev/elev føre til mindre bråk og uro i undervisningen gjøre at elevene opplever seg inkludert i fellesskapet forbedre læringsutbytte til elevene skal gjøre at elevene utvikler en hensiktsmessig sosial kompetanse i skolehverdagen

13 Arbeidet med LP-modellen på Oddemarka skole skal:
gi økt kompetanse og innsikt sørge for systematisk refleksjon over praksis bedre samarbeidet. (Den privatpraktiserende læreren er død!) gi bedre relasjoner i personalet sikre gode prosesser som fører til tiltak som virker

14 Oddemarka skole og LP Hva har vi fått til?
- ser eleven i en større sammenheng – ikke bare fokus på enkeltindividet - ser mer ”bak” atferden: Hva/hvem trigger atferden? - vi har færre privatpraktiserende lærere - flere samtaler og økt samarbeid rundt enkeltelever og læringsmiljø - vi har et godt læringsmiljø både for elever og voksne - elevene våre presterer godt

15


Laste ned ppt "LP-modellen fra et rektorperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google