Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE: PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID 2014 - 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE: PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID 2014 - 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE: PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID 2014 - 2016

2 FORSLAG RESULTATMÅL 2017 85 %5%

3 -arbeide systematisk med utvikling av læringsmiljøet og den formative vurderinga -arbeide systematisk med elevar som står i fare for å få karakteren 1 eller ikkje vurdering ved skoleslutt gjennom målretta arbeid med grunnleggjande ferdigheiter. - forbetre saksbehandlinga av saker knytt til elevane sitt psykososiale miljø. Når det gjort få eller ingen einskildvedtak i høve §9a i opplæringslova tyder dette på ein munnleg praksis i saksbehandlinga. Alle skolene:

4 FORMATIV VURDERING Formativ vurdering skjer primært underveis i undervisningen og tar utgangspunkt både i læreplanmål og hver enkelt elevs tidligere prestasjoner. Den kan være både formell (formelle samtaler eller skriftlige meldinger, og utdyping av karakter) og uformell, og inneholder normalt veiledning om hva eleven bør gjøre for å utvikle seg videre.

5 OPPDRAGSBREVET FRÅ SKOLEEIER PEKER PÅ FØLGENDE OMRÅDER VI MÅ UTVIKLE TILTAK INNENFOR: Skolen må arbeide vidare med vurdering av skoleresultat frå PULS-databasen med tydeleg involvering av personalet i evalueringen av skoleåret (2014/2015). Denne evalueringa vil då gje eit grunnlag for utviklingsprosessar knytt til arbeidet med skolen sin tiltaksplan og prioritering av tiltak og prosessar. Frå høsten 2015 skal skolen skrive årsmelding. Dette tas opp da.

6 På bakgrunn av elevundersøkinga vil det vere nødvendig å utvikle tiltak og prosessar retta inn mot å forbetre både vurderingskulturen, vurderingssystemene og klasseleiing. Gode tiltak vil stimulere til læring og auke læringstrykket, noko som vil gi skolen betre gjennomføring. Det er difor viktig å utvikle nokre tiltak for endring i pedagogisk praksis, klasseleiing og reglar som skal etterlevast av heile skolemiljøet. Vurdering og klasseleiing er sentrale utviklingsoppgåver. Skolen har for svak gjennomføring på alle nivå. Det gjeld både elevar som sluttar og talet på elevar med greidd resultat. Sjølv om mange elevar som startar på skolen innafor yrkesfag har svake resultat frå ungdomsskolen har skolen ei utfordring med gje ei betre tilpassa opplæring. Skolen må difor utarbeide tiltak for å betre gjennomstrømminga på skolen slik at gjennomsnittet for alle elevar som fullfører og består opplæringa blir minst 84%. Mitt «hårete» forslag: 85 % i 2017? FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE SINE UTFORDRINGER

7 OM VURDERING

8

9 FULLFØRTKODER

10 GJENNOMFØRT

11 MITT «HÅRETE» MÅL I FORHOLD TIL GJENNOMFØRING PR 2017: FULLFØRT OG IKKE BESTÅTT/ GJENNOMFØRT MEN MANGLER VURDERING: MAX 5 % GJENNOMFØRING: 85 %

12 UTVIKLINGSPROSESSER: UTFORMING AV VISJON UTFORMING AV SENTRALE MÅL UTFORMING AV KONKRETE OG MÅLBARE MÅL UTVIKLING AV STRATEGIER -TILTAK FOR Å NÅ MÅL IVERKSETTING AV TILTAK KONTROLL OG EVALUERING FEST OG BELØNNING

13 Vår prosess: 6/1 – 13/2: UTVIKLING AV AVDELINGS/FAG SIN «VISJON». IDENTITET? (HVORDAN ØNSKER DERE Å BLI «OMTALT». HVA ER BEGRUNNELSEN FOR AVDELINGEN /FAGET SINE BESLUTNINGER.) 14/2 – 10/5 AVDELINGENS/FAGGRUPPENS FORSLAG TIL UTVIKLING AV VURDERINGSPRAKSIS (PILOTPROSJEKTER?) FRA AUGUST 2015. MARS (BRIGHTON) ARBEID MED VURDERING EN DAG. 29/4 PROF. THOMAS NORDAHL GIR OSS INNPUT OM VURDERING. HALV PLANLEGGINGSDAG I AUGUST

14 ELEVTJENESTEN Elevtjenesten skal skape trygghet for sikre og gode valg for fremtiden Elevtjenesten vil gjennom ARBEIDSGLEDE og KOMPETANSE være TILGJENGELIGE for å gi KARRIERESTØTTE og VEILEDNING


Laste ned ppt "FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE: PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID 2014 - 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google